သတင်းများ

ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး နည္းပညာေပးသင္တန္းဖြင့္

ဖယ္ခုံ ဇြန္ -၂၂

139

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕နယ္ခန္းမတြင္ ဇြန္(၂၁)ရက္မြန္းလြဲ(၁) နာရီက ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးနည္းပညာေပးသင္တန္းႏွင့္ ေဖာငေျမႇင္ေတာင္ကာကြယ္ ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေပးအပြဲက်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေဖာငေျမႇင္ေတာင္(Fall Armyworm)သည္ ေတာင္အေမရိကမွတဆင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ားသို႔လည္းေကာင္း ပ်ံ႕ႏွံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေမလတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအတြင္းသို႔လည္းေကာင္းပ်ံ႕ႏွံကာ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ျပည္နယ္(၅)ခုႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး(၆)ခုတြင္ က်ေရာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္သည္ စပါး အေစ့ထုတ္ေျပာင္းအပါအဝင္ သီးႏွံေပါင္း(၈၀)ေက်ာ္ကို စားေသာက္ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ကိုသိရပါေၾကာင္း၊ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းသီးႏွံသည္ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ဒုတိယအမ်ားဆုံးစိုက္ပ်ိဳးေသာသီးႏွံျဖစ္သည့္အျပင္ ျပည္နယ္၏အဓိကသီးႏွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္အတြက္အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစိုက္ဧက ေျခာက္သိန္း ရွစ္ေသာင္း ခြဲလ်ာထားခ်က္အေပၚရွစ္ေသာင္းေက်ာ္စိုက္ပ်ိဳးၿပီးဟု သိရပါေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးမႈအေပၚ တြင္၂၀၁၉ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၇)ရက္ေန႔အထိ ေဖာငေျမႇင္ေတာင္ပိုးက်ေရာက္မႈဧက တစ္ေသာင္းသုံးေထာင္ ေက်ာ္ရွိသည့္ကိုသိရပါေၾကာင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္အေနျဖင့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းလ်ာထားဧက ကိုးေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ေက်ာ္အေပၚ ငါးေထာင္နီးပါးစိုက္ပ်ိဳးၿပီးစီးၿပီးဧကတစ္ရာေက်ာ္ပိုးက်ေရာက္မႈရွိသည္ကို သိရပါေၾကာင္း၊ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္၏ သဘာဝအရအ႐ြယ္ေရာက္ဖလံမသည္ႏွစ္ပတ္ မွသုံးပတ္အတြင္း ဥေပါင္း(၁၅၀ဝမွ၂၀၀၀)အထိဥႏိုင္ၿပီး တစ္ညလၽွင္(၁၀၀)ကီလိုမီတာထိ အလြန္ေဝးေသာခရီးကိုေလစီး ေၾကာင္းႏွင့္အတူပ်ံသန္းပါလာႏိုင္ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ က်ေရာက္ခ်ိန္ခဏတာအတြင္း ဖ်က္ဆီးႏိုင္မႈမ်ားျပားျခင္း ကိုသတိျပဳႏိုင္ရန္လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ အခ်ိန္မီကာကြယ္ႏွိမ္နင္းႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ဖ်က္ပိုးလဏၡဏာမ်ား အ႐ြယ္အဆင့္အလိုက္ေနထိုင္စားေသာက္ေသာသေဘာသဘာဝမ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိရန္လိုအပ္ပါ ေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္သင္တန္းတြင္ပို႔ခ်သည့္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းမ်ားကို ေသခ်ာေလ့လာ မွတ္သားရန္လိုအပ္သလို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွထုတ္ေဝထားသည့္လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ပိုစတာဗြီႏိုင္း မ်ားႏွင့္ ေဖာငေျမႇင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းနည္းလက္စြဲစာအုပ္မ်ားကိုလည္း ေလ့လာရန္ႏွင့္ မိမိစိုက္ခင္း ကိုလည္းစိုက္ပ်ိဳးၿပီး အပင္ေပါက္ခ်ိန္မွစ၍ အၿမဲကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္လိုအပ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးတင္ဦးႀကိဳင္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း အေစ့ထုတ္ေျပာင္းသီးႏွံတြင္ က်ေရာက္ေသာေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္း ေရးေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေပးအပ္မႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေတာင္သူမ်ားအား ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပးအပ္ေပးၾကၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္၊ သိက်ိတ္ အုပ္စု၊ ဆင္ခြန္လာလၽွဆင္းကြင္းကံပြင့္ေက်း႐ြာမ်ားတြင္ ႂကြက္ဖ်က္ဆီးထိခိုက္မႈအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ ေသာ ဆန္အိတ္ေပါင္း(၂၀၀)အိတ္၊ စုစုေပါင္းတန္ဖိုးေငြက်ပ္သိန္း(၆၀)ကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္က ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာ ေက်း႐ြာေတာင္သူမ်ားမွ လက္ခံရယူၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ဖယ္ခုံစက္ေလွဆိပ္တည္ေဆာက္မည့္ေနရာအား သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈကာ လိုအပ္သည္မ်ားမွာၾကားၿပီး ေတာင္သူ ဦးလွဒူး၏ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစိုက္ခင္းအတြင္း ေဖာငေျမႇင္ေတာင္စုေပါင္းကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေနမႈ အားၾကည့္႐ႈအားေပးကာ ကုန္းဆုံေက်း႐ြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈ one stop shop ႐ုံးမ်ား၏ ေဒသတြင္းေ႐ြ႕လ်ားဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈအား ၾကည့္႐ႈၿပီး ဝန္ေဆာင္မႈအတြင္း၌ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ျပားမ်ား၊ အိမ္ေထာင္စုဇယားမ်ား၊ ေျမစာရင္းပုံစံ(၇) မ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေဒသဦးစီး ဥကၠ႒ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပးအပ္ၾကၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းတံတားကိစၥရပ္မ်ား၊ ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ က႑အလိုက္ ျပန္လည္ေျဖၾကား၍ ႏွစ္အလိုက္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး) 

09250132943

(Unicode)+++

ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး နည်းပညာပေးသင်တန်းဖွင့်

ဖယ်ခုံ ဇွန် -၂၂

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ဖယ်ခုံမြို့ မြို့နယ်ခန်းမတွင် ဇွန်(၂၁)ရက်မွန်းလွဲ(၁) နာရီက ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနည်းပညာပေးသင်တန်းနှင့် ဖောငမြှေင်တောင်ကာကွယ် နှိမ်နင်းရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပေးအပွဲကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ဖောငမြှေင်တောင်(Fall Armyworm)သည် တောင်အမေရိကမှတဆင့် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် အာဖရိကနိုင်ငံများသို့လည်းကောင်း ပျံ့နှံခဲ့ပြီး ၂၀၁၈ခုနှစ် မေလတွင် အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းသို့လည်းကောင်းပျံ့နှံကာ ၂၀၁၈ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ပြည်နယ်(၅)ခုနှင့် တိုင်းဒေသကြီး(၆)ခုတွင် ကျရောက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ဖောငမြှောင်တောင်သည် စပါး အစေ့ထုတ်ပြောင်းအပါအဝင် သီးနှံပေါင်း(၈၀)ကျော်ကို စားသောက်ဖျက်ဆီးတတ်သည့်ကိုသိရပါကြောင်း၊ အစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံသည် ရှမ်းပြည်နယ်တွင်ဒုတိယအများဆုံးစိုက်ပျိုးသောသီးနှံဖြစ်သည့်အပြင် ပြည်နယ်၏အဓိကသီးနှံတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်း၊ ယခုနှစ်အတွက်အစေ့ထုတ်ပြောင်းစိုက်ဧက ခြောက်သိန်း ရှစ်သောင်း ခွဲလျာထားချက်အပေါ်ရှစ်သောင်းကျော်စိုက်ပျိုးပြီးဟု သိရပါကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးပြီးစီးမှုအပေါ် တွင်၂၀၁၉ခုနှစ် ဇွန်လ(၁၇)ရက်နေ့အထိ ဖောငမြှေင်တောင်ပိုးကျရောက်မှုဧက တစ်သောင်းသုံးထောင် ကျော်ရှိသည့်ကိုသိရပါကြောင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်အနေဖြင့် အစေ့ထုတ်ပြောင်းလျာထားဧက ကိုးသောင်း ခြောက်ထောင်ကျော်အပေါ် ငါးထောင်နီးပါးစိုက်ပျိုးပြီးစီးပြီးဧကတစ်ရာကျော်ပိုးကျရောက်မှုရှိသည်ကို သိရပါကြောင်း၊ ဖောငမြှောင်တောင်၏ သဘာဝအရအရွယ်ရောက်ဖလံမသည်နှစ်ပတ် မှသုံးပတ်အတွင်း ဥပေါင်း(၁၅၀ဝမှ၂၀၀၀)အထိဥနိုင်ပြီး တစ်ညလျှင်(၁၀၀)ကီလိုမီတာထိ အလွန်ဝေးသောခရီးကိုလေစီး ကြောင်းနှင့်အတူပျံသန်းပါလာနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ကျရောက်ချိန်ခဏတာအတွင်း ဖျက်ဆီးနိုင်မှုများပြားခြင်း ကိုသတိပြုနိုင်ရန်လိုအပ်ပါကြောင်း၊ အချိန်မီကာကွယ်နှိမ်နင်းနိုင်ရန်အတွက်လည်း ဖျက်ပိုးလဏ္ခဏာများ အရွယ်အဆင့်အလိုက်နေထိုင်စားသောက်သောသဘောသဘာဝများကို ကောင်းစွာသိရှိရန်လိုအပ်ပါ ကြောင်း၊ တောင်သူများအနေဖြင့်သင်တန်းတွင်ပို့ချသည့် ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းများကို သေချာလေ့လာ မှတ်သားရန်လိုအပ်သလို စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှထုတ်ဝေထားသည့်လက်ကမ်းစာစောင်များ ပိုစတာဗွီနိုင်း များနှင့် ဖောငမြှေင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းနည်းလက်စွဲစာအုပ်များကိုလည်း လေ့လာရန်နှင့် မိမိစိုက်ခင်း ကိုလည်းစိုက်ပျိုးပြီး အပင်ပေါက်ချိန်မှစ၍ အမြဲကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရန်လိုအပ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးတင်ဦးကြိုင်မှ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း အစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံတွင် ကျရောက်သောဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်း ရေးဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပေးအပ်မှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး တောင်သူများအား ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကို ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးခွန်စံလွင်နှင့်တာဝန်ရှိသူများက ပေးအပ်ပေးကြပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖယ်ခုံမြို့နယ်၊ သိကျိတ် အုပ်စု၊ ဆင်ခွန်လာလျှဆင်းကွင်းကံပွင့်ကျေးရွာများတွင် ကြွက်ဖျက်ဆီးထိခိုက်မှုအတွက် ထောက်ပံ့ပေးအပ် သော ဆန်အိတ်ပေါင်း(၂၀၀)အိတ်၊ စုစုပေါင်းတန်ဖိုးငွေကျပ်သိန်း(၆၀)ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်က ထောက်ပံ့ပေးအပ်ရာ ကျေးရွာတောင်သူများမှ လက်ခံရယူကြသည်။ 

ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ဖယ်ခုံစက်လှေဆိပ်တည်ဆောက်မည့်နေရာအား သွားရောက်ကြည့်ရှုကာ လိုအပ်သည်များမှာကြားပြီး တောင်သူ ဦးလှဒူး၏ အစေ့ထုတ်ပြောင်းစိုက်ခင်းအတွင်း ဖောငမြှေင်တောင်စုပေါင်းကာကွယ်နှိမ်နင်းနေမှု အားကြည့်ရှုအားပေးကာ ကုန်းဆုံကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု one stop shop ရုံးများ၏ ဒေသတွင်းရွေ့လျားဝန်ဆောင်မှုစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်နေမှုအား ကြည့်ရှုပြီး ဝန်ဆောင်မှုအတွင်း၌ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပြီးသော နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကဒ်ပြားများ၊ အိမ်ထောင်စုဇယားများ၊ မြေစာရင်းပုံစံ(၇) များကို ဒေသခံပြည်သူများအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဒေသဦးစီး ဥက္ကဋ္ဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ပေးအပ်ကြပြီး ဒေသခံပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံရာ ဒေသခံပြည်သူများက ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လမ်းတံတားကိစ္စရပ်များ၊ ဒေသလိုအပ်ချက်များ ဆွေးနွေးတင်ပြကြရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ ကဏ္ဍအလိုက် ပြန်လည်ဖြေကြား၍ နှစ်အလိုက် ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး) 

09250132943

 

ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လင္ခံေက်း႐ြာဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး နည္းပညာေပးသင္တန္းအား ၾကည့္႐ႈအားေပး

ပင္ေလာင္း ဇြန္-၂၂

138

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ နန္းတုတ္ေက်း႐ြာအုပ္စု လင္ခံေက်း႐ြာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဇြန္(၂၁)ရက္က ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးနည္းပညာေပး သင္တန္းႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေပးအပ္ပြဲက်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။ 

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးတင္ဦးႀကိဳင္မွ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း အေစ့ထုတ္ေျပာင္းသီးႏွံတြင္ က်ေရာက္ေသာ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး ေဆာင္႐ြက္မႈအေျခအေနႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေပးအပ္မႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီး ဥကၠ႒ ဦးခြန္စံလြင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကေပးအပ္ရာ ေတာင္သူမ်ားမွလက္ခံရယူၾကၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ပင္းေလာင္ၿမိဳ႕နယ္ နန္းတုတ္ေက်း႐ြာအုပ္စုလင္ခံေက်း႐ြာ ေတာင္သူဦးေမာင္ေလး၏ အေစ့ထုတ္ ေျပာင္းစိုက္ခင္းတြင္ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္စုေပါင္းကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေနမႈအား ၾကည့္႐ႈၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။ 

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး) 

09250132943

(Unicode)+++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် လင်ခံကျေးရွာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး နည်းပညာပေးသင်တန်းအား ကြည့်ရှုအားပေး

ပင်လောင်း ဇွန်-၂၂

ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်၊ နန်းတုတ်ကျေးရွာအုပ်စု လင်ခံကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် ဇွန်(၂၁)ရက်က ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးနည်းပညာပေး သင်တန်းနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပေးအပ်ပွဲကျင်းပကြောင်းသိရသည်။ 

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးတင်ဦးကြိုင်မှ ရှမ်းပြည်နယ် အတွင်း အစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံတွင် ကျရောက်သော ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေနှင့် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပေးအပ်မှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ဖောငမြှောင်တောင် ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးအတွက်ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီး ဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်စံလွင်နှင့် တာဝန်ရှိသူများကပေးအပ်ရာ တောင်သူများမှလက်ခံရယူကြပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ပင်းလောင်မြို့နယ် နန်းတုတ်ကျေးရွာအုပ်စုလင်ခံကျေးရွာ တောင်သူဦးမောင်လေး၏ အစေ့ထုတ် ပြောင်းစိုက်ခင်းတွင် ဖောငမြှောင်တောင်စုပေါင်းကာကွယ်နှိမ်နင်းနေမှုအား ကြည့်ရှုကြကြောင်း သိရှိရသည်။ 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး) 

09250132943

 

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဓါတ္သတၱဳမူဝါဒ(မူၾကမ္း)

သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဓါတ္သတၱဳမူဝါဒ(မူၾကမ္း)

Unicode+++++

သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန ဓါတ်သတ္တုမူဝါဒ(မူကြမ်း)

img058

img059

img060

img061

img062

img063

img064

img065

img066

img067

img068

img069

img070

img071

img072

ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ေတာင္သူမ်ားအားေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

ေတာင္ႀကီး ဇြန္   −   ၂၁

137

ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၏ တစ္ခ႐ိုင္ႏွစ္႐ြာဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပစိုက္ခင္း ႀကီးမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးသြင္းအားစုပစၥည္းေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပြဲ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းေပးအပ္ပြဲႏွင့္ ေခတ္မီသိပၸံနည္းက်ေဘာင္စနစ္ျဖင့္မိုးစပါးေထာင္ပြဲကို ဇြန္(၂၁)ရက္ နံနက္(၉)နာရီက ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ ေနာင္မြန္ေက်း႐ြာအုပ္စု ဆမ္ဆိုင္ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပ ေက်း႐ြာ၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။ 

ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုႏွစ္စိုက္ပ်ိဳးေရးရာသီမွစ၍ ခ႐ိုင္အလိုက္ေက်း႐ြာ(၁)႐ြာအား စနစ္တက်ေ႐ြးခ်ယ္ကာ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးစံျပေက်း႐ြာအျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္တစ္ခ႐ိုင္(၂)႐ြာ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးစံျပေက်း႐ြာမ်ားအျပင္ တစ္ ၿမိဳ႕နယ္(၁)႐ြာေ႐ြးခ်ယ္၍ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာအျဖစ္ စုစုေပါင္း(၇၄)႐ြာကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း ၂၀၁၉ခုႏွစ္မိုးရာသီမွစတင္ၿပီး တစ္ခ႐ိုင္(၂)႐ြာတစ္ၿမိဳ႕နယ္(၁)႐ြာေ႐ြးခ်ယ္ကာ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘက္စုံပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာကာ လယ္ယာက႑လည္း ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉးဦးတင္ဦးႀကိဳင္မွ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ဘက္စုံ အဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးစံျပေက်း႐ြာအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ အေစ့ထုတ္ေျပာင္းသီးႏွံတြင္ က်ေရာက္ေသာ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရး ေဆာက္႐ြက္ေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားကေဖာငေျမႇာင္ေတာင္ကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ကိုေတာင္သူမ်ားအား ေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။ 

၎ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေခတ္မီသိပၸံနည္းက်ေဘာင္စနစ္ျဖင့္ မိုး စပါးပ်ိဳးေထာင္ပြဲေဆာင္႐ြက္ေနမႈႏွင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ နန္းဩေက်း႐ြာ ေတာင္သူဦးခ်စ္ဟန္ ၏အေစ့ထုတ္ေျပာင္းစိုက္ခင္းတြင္ ေဖာငေျမႇာင္ေတာင္စုေပါင္းကာကြယ္ႏွိမ္နင္းေနမႈအား ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကေၾကာင္းသိရွိရ သည္။ 

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး) 

09-250132943

unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးအတွက်တောင်သူများအားထောက်ပံ့ပစ္စည်းများပေးအပ်

တောင်ကြီး ဇွန်   −   ၂၁

ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန တောင်ကြီးခရိုင်၏ တစ်ခရိုင်နှစ်ရွာဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြစိုက်ခင်း ကြီးများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးသုံးသွင်းအားစုပစ္စည်းထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲ ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းပေးအပ်ပွဲနှင့် ခေတ်မီသိပ္ပံနည်းကျဘောင်စနစ်ဖြင့်မိုးစပါးထောင်ပွဲကို ဇွန်(၂၁)ရက် နံနက်(၉)နာရီက ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဆီဆိုင်မြို့နယ် နောင်မွန်ကျေးရွာအုပ်စု ဆမ်ဆိုင်ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြ ကျေးရွာ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။ 

ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ခုနှစ်စိုက်ပျိုးရေးရာသီမှစ၍ ခရိုင်အလိုက်ကျေးရွာ(၁)ရွာအား စနစ်တကျရွေးချယ်ကာ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးစံပြကျေးရွာအဖြစ် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နေကြောင်း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်တွင်တစ်ခရိုင်(၂)ရွာ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးစံပြကျေးရွာများအပြင် တစ် မြို့နယ်(၁)ရွာရွေးချယ်၍ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာအဖြစ် စုစုပေါင်း(၇၄)ရွာကို အကောင်ထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း ၂၀၁၉ခုနှစ်မိုးရာသီမှစတင်ပြီး တစ်ခရိုင်(၂)ရွာတစ်မြို့နယ်(၁)ရွာရွေးချယ်ကာ ဘက်စုံအဆင့်မြင့် နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာများအဖြစ် ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး ဘက်စုံပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် တောင်သူများ၏ လူနေမှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာကာ လယ်ယာကဏ္ဍလည်း ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။ 

ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူးဦးတင်ဦးကြိုင်မှ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဘက်စုံ အဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးစံပြကျေးရွာအ ကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် အစေ့ထုတ်ပြောင်းသီးနှံတွင် ကျရောက်သော ဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဆောက်ရွက်နေမှုများအား ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်တာဝန်ရှိသူများကဖောငမြှောင်တောင်ကာကွယ်နှိမ်နင်းရေးအတွက် ထောက်ပံ့ပစ္စည်းများ ကိုတောင်သူများအား ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။ 

၎င်းနောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများက ခေတ်မီသိပ္ပံနည်းကျဘောင်စနစ်ဖြင့် မိုး စပါးပျိုးထောင်ပွဲဆောင်ရွက်နေမှုနှင့် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဆီဆိုင်မြို့နယ် နန်းဩကျေးရွာ တောင်သူဦးချစ်ဟန် ၏အစေ့ထုတ်ပြောင်းစိုက်ခင်းတွင် ဖောငမြှောင်တောင်စုပေါင်းကာကွယ်နှိမ်နင်းနေမှုအား ကြည့်ရှုအားပေးကြကြောင်းသိရှိရ သည်။ 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး) 

09-250132943

 

ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ သတင္းေရးသားထုတ္ျပန္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔လာေရာက္ၾကည့္႐ႈ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္   −   ၁၉

135

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ တိုင္းရင္းသားစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဦးစီးဌာနခန္းမ၌ က်င္းပလ်က္ရွိေသာ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ သတင္းေရးသား ထုတ္ျပန္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ဇြန္(၁၉)ရက္ နံနက္(၉)နာရီခြဲက ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က လာေရာက္ၾကည့္႐ႈေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္၍ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္၊ လင္းေခးခ႐ိုင္မွ သင္တန္းသားသင္တန္းသူ (၃၆)ဦးမွ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္ႏွင့္ တစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္ၾကၿပီး၊ ဗမာတိုင္းရင္း သားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးက သင္တန္းသားသင္တန္းသူမ်ားအား သတင္းေရးသားထုတ္ျပန္ျခင္း အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႀကိဳးစားသင္ယူအားထုတ္ၾကရန္၊ သတင္းသည္ျပည္သူအတြက္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္အလက္ျဖစ္၍ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွဝန္ထမ္းမ်ားက ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေပးၾကရန္ႏွင့္ သင္တန္းသားသင္တန္းသူ မ်ားလက္ေတြ႕ကြင္းဆင္းရာ၌လိုအပ္သည္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

အဆိုပါ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တတိယေန႔၌ သတင္းေရးသားျခင္း၊ သတင္းေဆာင္းပါးေရးသားျခင္းဘာသာရပ္ မ်ားကို သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္းမွ ျမန္မာ့အလင္းအယ္ဒီတာခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

09-250132943

unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ သတင်းရေးသားထုတ်ပြန်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့လာရောက်ကြည့်ရှု

တောင်ကြီး ဇွန်   −   ၁၉

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးမြို့ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများရေးရာ ဝန်ကြီးဌာန၊ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနခန်းမ၌ ကျင်းပလျက်ရှိသော ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ သတင်းရေးသား ထုတ်ပြန်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ ဇွန်(၁၉)ရက် နံနက်(၉)နာရီခွဲက ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က လာရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းသိရသည်။

ဆက်လက်၍ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် တောင်ကြီးခရိုင်၊ လွိုင်လင်ခရိုင်၊ လင်းခေးခရိုင်မှ သင်တန်းသားသင်တန်းသူ (၃၆)ဦးမှ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်နှင့် တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်ကြပြီး၊ ဗမာတိုင်းရင်း သားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးက သင်တန်းသားသင်တန်းသူများအား သတင်းရေးသားထုတ်ပြန်ခြင်း အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ကြိုးစားသင်ယူအားထုတ်ကြရန်၊ သတင်းသည်ပြည်သူအတွက် အရေးကြီးသောအချက်အလက်ဖြစ်၍ အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနမှဝန်ထမ်းများက ကြိုးစားဆောင်ရွက်ပေးကြရန်နှင့် သင်တန်းသားသင်တန်းသူ များလက်တွေ့ကွင်းဆင်းရာ၌လိုအပ်သည်များကို ကူညီထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

အဆိုပါ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် တတိယနေ့၌ သတင်းရေးသားခြင်း၊ သတင်းဆောင်းပါးရေးသားခြင်းဘာသာရပ် များကို သတင်းနှင့်စာနယ်ဇင်းလုပ်ငန်းမှ မြန်မာ့အလင်းအယ်ဒီတာချုပ်ဦးအောင်နိုင်ဦးက သင်ကြားပို့ချပေးလျက်ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

09-250132943

 

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခ႐ိုင္အလိုက္ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး ဘတ္စကက္ေဘာၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

လား႐ႈိး ဇြန္ - ၂၀

136

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခ႐ိုင္အလိုက္ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး ဘတ္စကက္ေဘာၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲကို ဇြန္ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက လား႐ႈိးၿမိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုအားကစားၿပိဳင္ကြင္း ေလ့က်င့္ေရးအားကစား႐ုံတြင္ က်င္းပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ ၿပိဳင္ပြဲကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ခ႐ိုင္ေပါင္းစုံမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အမ်ိဳးသား အသင္း (၉)သင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအသင္း (၄)သင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခ႐ိုင္အလိုက္ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး ဘတ္စကက္ေဘာၿပိဳင္ပြဲအား ဇြန္လ ၂၀ ရက္မွ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ထိ (၅)ရက္တိုင္တိုင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အစရ(ရွမ္း)

unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက် အသက် (၂၅)နှစ်အောက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

လားရှိုး ဇွန် - ၂၀

၂၀၁၉ ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက် အသက် (၂၅)နှစ်အောက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကို ဇွန် ၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက လားရှိုးမြို့၊ ပြည်ထောင်စုအားကစားပြိုင်ကွင်း လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံတွင် ကျင်းပ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါပြိုင်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားကာ ပြိုင်ပွဲကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး၊ ခရိုင်ပေါင်းစုံမှ ပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးသား အသင်း (၉)သင်း၊ အမျိုးသမီးအသင်း (၄)သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက် အသက် (၂၅)နှစ်အောက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲအား ဇွန်လ ၂၀ ရက်မှ ဇွန်လ ၂၄ ရက်ထိ (၅)ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၇၄)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အမွတ္တရ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္   −   ၁၉

134

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ သစ္ေတာရပ္ကြက္ရွိအိမ္ေတာ္ဝင္းႏွင့္ ကိုးနဝင္းေတာင္ေဘးမဲ့ေတာ၌ ဇြန္ (၁၉)ရက္ နံနက္(၆)နာရီခြဲက ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ (၇၄)ႏွစ္ျပည့္ေမြးေန႔အမွတ္တရ သစ္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးပြဲက်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္၍ Living Earth Green Network အဖြဲ႕မွဦးေဆာင္၍ ခ်ယ္ရီပင္(၃၀၀)ကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈဝန္ႀကီးဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ၊ ျပည္နယ္သယံဇာတ ႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ ကိုးနဝင္းေတာင္၌ စိုက္ပ်ိဳးမည့္ပ်ိဳးပင္မ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာမ်ား လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ားတို႔ကိုေပးအပ္ၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ သစ္ပင္မ်ားစိုက္ပ်ိဳးေပး၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္လာေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူ မ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား၊ သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္းမွ ဆရာမမ်ားတို႔က သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေပးေနမႈကို လွည့္လည္ ၾကည့္႐ႈအားေပးၿပီး ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ဆရာမမ်ားအား ျပည္နယ္သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွထုတ္ေဝသည့္တီရွပ္မ်ားကို ေဝငွေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲတြင္ ခါေတာ္မီ၊ စိန္ပန္းျပာ၊ စိန္ပန္းနီ၊ ေရသင္းဝင္၊ ခ်ယ္ရီ၊ ေရေမ်ာပင္ စုစုေပါင္း(၂၄၀၀)ပင္ စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

09-250132943

unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၇၄)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇွန်   −   ၁၉

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) တောင်ကြီးမြို့ သစ်တောရပ်ကွက်ရှိအိမ်တော်ဝင်းနှင့် ကိုးနဝင်းတောင်ဘေးမဲ့တော၌ ဇွန် (၁၉)ရက် နံနက်(၆)နာရီခွဲက နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ (၇၄)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့အမှတ်တရ သစ်ပင် စိုက်ပျိုးပွဲကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

ဆက်လက်၍ Living Earth Green Network အဖွဲ့မှဦးဆောင်၍ ချယ်ရီပင်(၃၀၀)ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီးဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ၊ ပြည်နယ်သယံဇာတ နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာညီညီအောင်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က စိုက်ပျိုးပေးကြသည်။

ထို့နောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ ကိုးနဝင်းတောင်၌ စိုက်ပျိုးမည့်ပျိုးပင်များကို ဌာနဆိုင်ရာများ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များတို့ကိုပေးအပ်ပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့မှ သစ်ပင်များစိုက်ပျိုးပေး၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီး များနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် အခမ်းအနားတက်ရောက်လာသော ဌာနဆိုင်ရာများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၊ ဒေသခံပြည်သူ များ၊ ကျောင်းသားကျောင်းသူများ၊ သူနာပြုသင်တန်းကျောင်းမှ ဆရာမများတို့က သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပေးနေမှုကို လှည့်လည် ကြည့်ရှုအားပေးပြီး ကျောင်းသားကျောင်းသူများနှင့်ဆရာမများအား ပြည်နယ်သစ်တောဦးစီးဌာနမှထုတ်ဝေသည့်တီရှပ်များကို ဝေငှပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

အဆိုပါသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတွင် ခါတော်မီ၊ စိန်ပန်းပြာ၊ စိန်ပန်းနီ၊ ရေသင်းဝင်၊ ချယ်ရီ၊ ရေမျောပင် စုစုပေါင်း(၂၄၀၀)ပင် စိုက်ပျိုးပေးကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

09-250132943

 

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခ႐ိုင္အလိုက္ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး ဘတ္စကက္ေဘာၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

လား႐ႈိး ဇြန္ - ၂၀

136

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခ႐ိုင္အလိုက္ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး ဘတ္စကက္ေဘာၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲကို ဇြန္ ၂၀ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက လား႐ႈိးၿမိဳ႕၊ ျပည္ေထာင္စုအားကစားၿပိဳင္ကြင္း ေလ့က်င့္ေရးအားကစား႐ုံတြင္ က်င္းပ ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါၿပိဳင္ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ ၿပိဳင္ပြဲကို ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ခ႐ိုင္ေပါင္းစုံမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အမ်ိဳးသား အသင္း (၉)သင္း၊ အမ်ိဳးသမီးအသင္း (၄)သင္း ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ခ႐ိုင္အလိုက္ အသက္ (၂၅)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား/အမ်ိဳးသမီး ဘတ္စကက္ေဘာၿပိဳင္ပြဲအား ဇြန္လ ၂၀ ရက္မွ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ထိ (၅)ရက္တိုင္တိုင္က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

အစရ(ရွမ္း)

unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက် အသက် (၂၅)နှစ်အောက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

လားရှိုး ဇွန် - ၂၀

၂၀၁၉ ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက် အသက် (၂၅)နှစ်အောက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကို ဇွန် ၂၀ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက လားရှိုးမြို့၊ ပြည်ထောင်စုအားကစားပြိုင်ကွင်း လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံတွင် ကျင်းပ ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါပြိုင်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားကာ ပြိုင်ပွဲကို ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပြီး၊ ခရိုင်ပေါင်းစုံမှ ပြိုင်ပွဲဝင်အမျိုးသား အသင်း (၉)သင်း၊ အမျိုးသမီးအသင်း (၄)သင်း ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

၂၀၁၉ ခုနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား ခရိုင်အလိုက် အသက် (၂၅)နှစ်အောက် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဘတ်စကက်ဘောပြိုင်ပွဲအား ဇွန်လ ၂၀ ရက်မှ ဇွန်လ ၂၄ ရက်ထိ (၅)ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

ရွမ္းျပည္နယ္ အေျခခံပညာက႑ လုပ္ငန္းညႇိႏႈိင္း အစည္းအေဝး က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္-၁၈

133

စိမ္းလန္းသန႔္ရွင္းေသာေက်ာင္း/ မူးယစ္ကင္းစင္းေက်ာင္း/ ေဆးလိပ္ေဆး႐ြက္ႀကီးကင္းစင္ေက်ာင္း/ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္းကင္းစင္ေက်ာင္း/ ယာဥ္ႏွင့္လမ္းအႏၲာရာယ္အသိပညာျမင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ ေက်ာင္း/ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္သည့္ေက်ာင္း/ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္သည့္လူေနမူအဆင့္ျမင့္ေက်ာင္း/ Prolonged Screen Times/ Gaming Time ေလ်ာ့ခ်ေရးအသိပညာျမႇင့္တင္ေဆာင္႐ြက္သည့္ေက်ာင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းညိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အမွတ္(၅) အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ အစည္းအေဝးသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ တက္ေရာက္၍ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း၊  ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္း) မွ ျပည္နယ္ပညာေရး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ ခ႐ိုင္ပညာေရးမႉးမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း)မွ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမႉးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမႉး႐ုံး (ေတာင္ႀကီး)မွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား၊ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ပညာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား တင္ျပေဆြးေႏြးတင္ျပရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးမွ ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစရ(ရွမ္း)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ် အခြေခံပညာကဏ္ဍ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇွန်-၁၈

 

စိမ်းလန်းသန့်ရှင်းသောကျောင်း/ မူးယစ်ကင်းစင်းကျောင်း/ ဆေးလိပ်ဆေးရွက်ကြီးကင်းစင်ကျောင်း/ အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကင်းစင်ကျောင်း/ ယာဉ်နှင့်လမ်းအန္တာရာယ်အသိပညာမြင့်တင်ဆောင်ရွက်သည့် ကျောင်း/ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည့်ကျောင်း/ ကျန်းမာရေးနှင့်ညီညွတ်သည့်လူနေမူအဆင့်မြင့်ကျောင်း/ Prolonged Screen Times/ Gaming Time လျော့ချရေးအသိပညာမြှင့်တင်ဆောင်ရွက်သည့်ကျောင်းများ ဖော်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းညိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့က တောင်ကြီးမြို့ အမှတ်(၅) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ တက်ရောက်၍ အမှာစကားပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးသို့ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း၊  မြောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်း) မှ ပြည်နယ်ပညာရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ ခရိုင်ပညာရေးမှူးများ၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)မှ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးများနှင့် ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးရုံး (တောင်ကြီး)မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးများ၊ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူးများ တက်ရောက်ကြပြီး ပညာရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ တင်ပြဆွေးနွေးတင်ပြရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးမှ ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အစရ(ရှမ်း)

 

သစ္ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံေၾကာ္ျငာျခင္း

သစ္ ေစ်းၿပိဳင္ေလလံေၾကာ္ျငာျခင္း

Unicode+++++++++++++

သစ် စျေးပြိုင်လေလံကြော်ငြာခြင်း

img073

img074

img075

ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကသစ္ေတာစိုက္ခင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ကြၽန္း/ သစ္မာသစ္လုံး၊ ကြၽန္း/ သစ္မာတိုင္၊ ကြၽန္း/ သစ္မာေမ်ာမ်ားကို ျပည္ပသို႔ အလုံးလိုက္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပလာသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဌာနဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလုပ္ငန္းစဥ္

ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကသစ္ေတာစိုက္ခင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ကြၽန္း/ သစ္မာသစ္လုံး၊ ကြၽန္း/ သစ္မာတိုင္၊ ကြၽန္း/ သစ္မာေမ်ာမ်ားကို ျပည္ပသို႔ အလုံးလိုက္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပလာသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဌာနဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင့္ဆင့္အတိုင္း စနစ္တက်ေဆာင္႐ြက္ျခင္း ရွိ/ မရွိ (Case by Case basis)ျဖင့္ စိစစ္၍ ခြင့္ျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာျခင္း

(Unicode)++++

နိုင်ငံပိုင်နှင့် ပုဂ္ဂလိကသစ်တောစိုက်ခင်းမှ ထွက်ရှိသည့် ကျွန်း/ သစ်မာသစ်လုံး၊ ကျွန်း/ သစ်မာတိုင်၊ ကျွန်း/ သစ်မာမျောများကို ပြည်ပသို့ အလုံးလိုက်တင်ပို့ခွင့်ပြုရန် တင်ပြလာသည့် ကိစ္စရပ်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဌာနဆိုင်ရာ ညွှန်ကြားချက်များ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းလုပ်ငန်းစဉ် အဆင့်ဆင့်အတိုင်း စနစ်တကျဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ/ မရှိ (Case by Case basis)ဖြင့် စိစစ်၍ ခွင့်ပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာခြင်း

T1T2T2T3

More Articles...

  1. (၈၅)ႀကိမ္ေျမာက္ရွမ္းျပည္နယ္လုံးဆိုင္ရာဝိနယာဒိႏုဂၢဟာစာေလွ်ာက္ေမးပြဲေတာ္ႀကီးထီးျဖဴေတာ္ဖြင့္ပူေဇာ္ပြဲက်င္းပ
  2. ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ျပည္သူ႔အတြက္ တတိယတစ္ႏွစ္တာကာလ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ
  3. ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး (စတုတၳေန႔)က်င္းပ
  4. ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး (တတိယေန႔)က်င္းပ
  5. ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အသက္(၂၅)ႏွစ္ေအာက္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ ဗိုလ္လုပြဲႏွင့္ ဆုခ်ီးျမႇင့္ပြဲက်င္းပ
  6. း႐ိုးမဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ ရွမ္း႐ိုးမဆင္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးေရာက္ရွိ အလႉေငြလႉဒါန္းးေရာက္ရွိ အလႉေငြလႉဒါန္း
  7. ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၅)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔က်င္းပ
  8. ႏိုင္ငံပိုင္ႏွင့္ ပုဂၢလိကသစ္ေတာစိုက္ခင္းမွ ထြက္ရွိသည့္ ကၽြန္း/ သစ္မာသစ္လုံး၊ ကၽြန္း/ သစ္မာတိုင္၊ ကၽြန္း/ သစ္မာေမ်ာမ်ားကို ျပည္ပသို႔ အလုံးလိုက္တင္ပို႔ခြင့္ျပဳရန္ တင္ျပလာသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဌာနဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ား၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းလုပ္ငန္းစဥ္
  9. ရွမ္းျပည္နယ္စားသုံးသူကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းၫွိႏႈိင္းစည္းေဝး
  10. အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာမူးယစ္ေဆးဝါးအလြဲသုံးမႈႏွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ပိုစတာၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

Subcategories

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

tine-linlyရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းလားနှင့် မိုင်းပြင်းမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။

We have 93 guests and no members online

Latest Updates