သတင်းများ

ဦးစားေပးစက္မႈလက္မႈက႑(၉)ခုေအာက္ရွိ လက္ရွိလည္ပတ္လ်က္ရွိေသာ စက္႐ုံ/ အလုပ္႐ုံမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အစီအစဥ္ (EMP) ေရးဆြဲသြားႏိုင္ေရး ရွင္းလင္း

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာ - ၂၆

176

သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြး (ထုတ္လႊတ္မႈ) လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ (၀၃/၂၀၁၈)အရ ဦးစားေပးစက္မႈလက္မႈက႑ (၉)ခုေအာက္ရွိ လက္ရွိလည္ပတ္လၽွက္ရွိေသာ စက္႐ုံ/အလုပ္႐ုံမ်ား ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္(EMP) ေရးဆြဲ ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ေရးအတြက္ စက္တင္ဘာ (၂၆)ရက္ေန႔က ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ႐ုံး၌ က်င္းပေသာ အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ညီညီေအာင္က ေျပာသည္။

ဦးစားေပးက႑ (၉)ခုအျဖစ္ သေဘာတူဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ စက္မႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားျဖစ္ေသာ အရက္၊ ဝိုင္၊ ဘီယာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အစားအစာႏွင့္အေဖ်ာ္ယာမကာထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပိုးသတ္ေဆးအမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ေဖာ္စပ္ျခင္းႏွင့္ ထည့္သြင္းထုပ္ပိုးျခင္းလုပ္ငန္း၊ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ ထုံးထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ အဝတ္ အထည္ႏွင့္ ေဆးဆိုးပန္း႐ိုက္လုပ္ငန္း၊ သတၱဳအရည္က်ိဳပုံေလာင္းျခင္းလုပ္ငန္း (အေျခခံသတၱဳက်ိဳခ်က္ျခင္းႏွင့္ သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သံသတၱဳ႐ိုင္း (သို႔) သတၱဳအပိုင္းအစမ်ားမွ သံ႐ိုင္း၊ ကုန္ၾကမ္းႏွင့္ ေရာစပ္မႈနည္းေသာ သံမဏိ ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ အရည္က်ိဳစက္႐ုံ၊ သံမဟုတ္ေသာ သတၱဳအရည္က်ိဳျခင္း၊ ပန္းပဲႏွင့္ ပန္းတိမ္လုပ္ငန္း)၊ သားေရနယ္ စက္႐ုံလုပ္ငန္း၊ ေပ်ာ့ဖတ္ႏွင့္စကၠဴထုတ္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ သၾကားစက္႐ုံလုပ္ငန္းတို႔ လုပ္ကိုင္သည့္ စက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေတြ႕ဆုံၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၁၀)ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္ ၀၃ / ၂၀၁၈ ႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ကို ရွင္းလင္းသည့္အခမ္းအနားျဖစ္ေၾကာင္း ၎က အမွာစကား၌ ေျပာၾကားသြားသည္။

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထုံး လုပ္နည္းတို႔ကို ရွမ္းျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ေဒၚစိန္မမက ရွင္းလင္းၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္စီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္(EMP) ေရးဆြဲရာတြင္ ပါဝင္ရမည့္အခ်က္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသားပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးထုတ္လုပ္မႈ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးတင္စန္းမင္းမွ ရွင္းလင္းျခင္း၊ ဦးစားေပးက႑ (၉)ခုႏွင့္ သယံဇာတသတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ညစ္ညမ္းမႈမ်ားအတြက္ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းသန္႔စင္ေရး နည္းစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳရန္ အသိပညာေပးျခင္းကို လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအာင္ေဇာ္ျမင့္က ရွင္းလင္းကာ ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနား သို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ျပန္လည္ေမးျမန္းေဆြးေႏြးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Uni++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဦးစားပေးစက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ(၉)ခုအောက်ရှိ လက်ရှိလည်ပတ်လျက်ရှိသော စက်ရုံ/ အလုပ်ရုံများ ပတ်ဝန်းကျင် စီမံခန့်ခွဲမှု အစီအစဉ် (EMP) ရေးဆွဲသွားနိုင်ရေး ရှင်းလင်း

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာ - ၂၆

သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း၊ အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေး (ထုတ်လွှတ်မှု) လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၀၃/၂၀၁၈)အရ ဦးစားပေးစက်မှုလက်မှုကဏ္ဍ (၉)ခုအောက်ရှိ လက်ရှိလည်ပတ်လျှက်ရှိသော စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(EMP) ရေးဆွဲ ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရေးအတွက် စက်တင်ဘာ (၂၆)ရက်နေ့က တောင်ကြီးမြို့၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန ရုံး၌ ကျင်းပသော အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ညီညီအောင်က ပြောသည်။

ဦးစားပေးကဏ္ဍ (၉)ခုအဖြစ် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် စက်မှုလုပ်ငန်းအမျိုးအစားဖြစ်သော အရက်၊ ဝိုင်၊ ဘီယာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အစားအစာနှင့်အဖျော်ယာမကာထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးမျိုး ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ဖော်စပ်ခြင်းနှင့် ထည့်သွင်းထုပ်ပိုးခြင်းလုပ်ငန်း၊ ဘိလပ်မြေနှင့် ထုံးထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ အဝတ် အထည်နှင့် ဆေးဆိုးပန်းရိုက်လုပ်ငန်း၊ သတ္တုအရည်ကျိုပုံလောင်းခြင်းလုပ်ငန်း (အခြေခံသတ္တုကျိုချက်ခြင်းနှင့် သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ သံသတ္တုရိုင်း (သို့) သတ္တုအပိုင်းအစများမှ သံရိုင်း၊ ကုန်ကြမ်းနှင့် ရောစပ်မှုနည်းသော သံမဏိ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အရည်ကျိုစက်ရုံ၊ သံမဟုတ်သော သတ္တုအရည်ကျိုခြင်း၊ ပန်းပဲနှင့် ပန်းတိမ်လုပ်ငန်း)၊ သားရေနယ် စက်ရုံလုပ်ငန်း၊ ပျော့ဖတ်နှင့်စက္ကူထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း၊ သကြားစက်ရုံလုပ်ငန်းတို့ လုပ်ကိုင်သည့် စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များကို တွေ့ဆုံပြီး ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၁၀)ရက်နေ့ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ထားသော အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၀၃ / ၂၀၁၈ နှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသော ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ ကို ရှင်းလင်းသည့်အခမ်းအနားဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက အမှာစကား၌ ပြောကြားသွားသည်။

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံး လုပ်နည်းတို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဒေါ်စိန်မမက ရှင်းလင်းပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင်စီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(EMP) ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ရမည့်အချက်များနှင့် အမျိုးသားပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အရည်အသွေးထုတ်လုပ်မှု လမ်းညွှန်ချက်များပါ သတ်မှတ်ချက်များကို လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးတင်စန်းမင်းမှ ရှင်းလင်းခြင်း၊ ဦးစားပေးကဏ္ဍ (၉)ခုနှင့် သယံဇာတသတ္တုတူးဖော်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုနှင့် ညစ်ညမ်းမှုများအတွက် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းသန့်စင်ရေး နည်းစနစ်များကို အသုံးပြုရန် အသိပညာပေးခြင်းကို လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်ဇော်မြင့်က ရှင်းလင်းကာ ရှင်းလင်းပွဲအခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်လာသည့် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လုပ်ငန်းရှင်များမှ ပြန်လည်မေးမြန်းဆွေးနွေးကြကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

(၃၀)မဂၢါဝပ္ ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ နားလည္မႈ (MOU) လက္မွတ္ေရးထိုး

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာ - ၂၆

177

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း)၊ ေနာင္ခ်ိဳၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နမ့္ပန္ေခ်ာင္းႏွင့္ နမ့္စီးေဟာ္ေခ်ာင္းဆုံတြင္ နမ့္စီးေဟာ္ (၃၀)မဂၢါဝပ္ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးပါက နမ့္ဟူခါး႐ြာ ပတ္ဝန္းက်င္ ေဒသကို လၽွပ္စစ္မီး မ်ား ျဖန္႔ျဖဴးၿပီး ပိုလွ်ံေသာ လၽွပ္စစ္အားကို ႏိုင္ငံေတာ္သို႔ ေပးသြင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စက္တင္ဘာ (၂၅)ရက္ေန႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး႐ုံးခန္းမ၌ က်င္းပေသာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MOU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ YS Golden Butterfly Co.Ltd မွ စီမံေရးရာဌာန၊ မန္ေနဂ်ာ ကိုေက်ာ္ဇင္ဦးက ေျပာသည္။

နမ့္စီးေဟာ္ (၃၀)မဂၢါဝပ္ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MOU) လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫႊန္႔လြင္ က အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး၊ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MOU) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ YS Golden Butterfly Co.Ltd မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက ၎ေဒသရွိ႐ြာမ်ားကို ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရးကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီမံကိန္းမစတင္မီ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္စတင္၍ ကြင္းဆင္းေလ့လာၿပီး (၃၀) မဂၢါဝပ္ ေရအား လၽွပ္စစ္စီမံကိန္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ ယခုလို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕နဲ႔ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MOU) လက္မွတ္ေရးထိုး ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း”၎ကေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ YS Golden Butterfly Co.Ltd တို႔မွ အျပန္အလွန္လက္မွတ္ ေရးထိုးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

Uni++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(၃၀)မဂ္ဂါဝပ် ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် နားလည်မှု (MOU) လက်မှတ်ရေးထိုး

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာ - ၂၆

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)၊ နောင်ချိုမြို့နယ်အတွင်းရှိ နမ့်ပန်ချောင်းနှင့် နမ့်စီးဟော်ချောင်းဆုံတွင် နမ့်စီးဟော် (၃၀)မဂ္ဂါဝပ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါက နမ့်ဟူခါးရွာ ပတ်ဝန်းကျင် ဒေသကို လျှပ်စစ်မီး များ ဖြန့်ဖြူးပြီး ပိုလွ်ံေသာ လျှပ်စစ်အားကို နိုင်ငံတော်သို့ ပေးသွင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း စက်တင်ဘာ (၂၅)ရက်နေ့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီးရုံးခန်းမ၌ ကျင်းပသော နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် YS Golden Butterfly Co.Ltd မှ စီမံရေးရာဌာန၊ မန်နေဂျာ ကိုကျော်ဇင်ဦးက ပြောသည်။

နမ့်စီးဟော် (၃၀)မဂ္ဂါဝပ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွှန့်လွင် က အမှာစကား ပြောကြားပြီး၊ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ YS Golden Butterfly Co.Ltd မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက စီမံကိန်းပြီးစီးပါက ၎င်းဒေသရှိရွာများကို ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေးကိစ္စရပ်များကို ဆောင်ရွက်ပေး သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောသည်။

“ကျွန်တော်တို့ စီမံကိန်းမစတင်မီ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ မေလတွင်စတင်၍ ကွင်းဆင်းလေ့လာပြီး (၃၀) မဂ္ဂါဝပ် ရေအား လျှပ်စစ်စီမံကိန်းတည်ဆောက်နိုင်ရန် ယခုလို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နဲ့ နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MOU) လက်မှတ်ရေးထိုး ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း”၎င်းကပြောသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးနှင့် YS Golden Butterfly Co.Ltd တို့မှ အပြန်အလှန်လက်မှတ် ရေးထိုးကြကြောင်း သိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး(တတိယေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး             စက္တင္ဘာ     ၁၉ 

171

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(တတိယေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္း အနားမႉးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၄၃)ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ(၂၅)ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔(၁၁၈)ဦး တက္ေရာက္သျဖင့္ (၈၂.၅၂)% ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ တတိယေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂၅)ဦးတို႔ အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြက ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၉)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခုေမးျမန္းရာ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္က “ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မိုးေခ်းေငြမွစတင္၍ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြပုံစံသစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ေခ်းေငြပုံစံတို႔ျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအားေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမႈအေျခအေန”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း အားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံမွလည္ေကာင္း၊  မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလင္းျမတ္က “မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းစံၿမိဳ႕မွ ဟိုေလာင္းေက်း႐ြာသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းပိုင္းအရွည္(၁၀)မိုင္ခန္႔အား ေျမသားလမ္းအျဖစ္ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး   ဦးခြန္ရဲေထြးမွလည္ေကာင္း၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးေမာင္ၫိုက “မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ နယ္ေျမက်ယ္ဝန္းသျဖင့္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားေပးရန္ႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္း အသစ္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား  လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္းက “၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ယေန႔အထိ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုလက္မွတ္ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားသည္ တစ္ေစာင္လၽွင္ က်ပ္(၅၀၀/-)ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ရွိ/မရွိကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ စုံစမ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံမွလည္းေကာင္း၊ “၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္၊ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္ မ်ား၏ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား မည္သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္မွ လည္းေကာင္း အသီးသီး ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးမင္းမင္းသိန္းက “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ ေလာင္းကစားကိစၥအား မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ေမးခြန္းအား လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးစိုင္းစံထြန္းက “ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ကံ့ေကာ္ေဆာင္ သြပ္မိုးအုတ္ၫွပ္ (၆)ခန္းတြဲ(၂)ထပ္ စာသင္ေဆာင္သည္ ပ်က္စီးယိုယြင္းၿပီး အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး  မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္းက “လယ္ယာေျမ ပုံစံ(၇)ရရွိၿပီးေသာ လယ္ယာေျမ မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေသးဘဲ အျခားအသုံးျပဳပါက ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူမည္ကို သိရွိလိုပါသည္”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား   ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးအိုက္မြန္းက “ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဖက္ကာႏွင့္ ဟိုေမာေလာ့ခြမ္ေက်း႐ြာအုပ္စုၾကား အရွည္(၈၀)ေပရွိ နမ့္ေမာေခ်ာင္းကူးသစ္သားတံတားအား သံကူ ကြန္ကရစ္တံတားျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးေအးေမာင္က “နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ေဟာင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေနာင္မေက်း႐ြာႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဆက္သြယ္ေသာ (၁မိုင္၁ဖာလုံ) ေက်ာက္လမ္းအား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ခင္းေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ “နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟင္လုံေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဟင္လုံေက်း႐ြာမွ ပန္ကူေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္း(၄)မိုင္ကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း အသီးသီးေျဖၾကားၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကတင္သြင္းသည့္ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနထိုင္သူေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမရွိေသးသူမ်ားအား စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကိုတင္သြင္းရာ ၎အဆိုကို က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ေဒါက္တာဝဏၰစိုး၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ေဒၚရီရီဝင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေဒၚေမရီႏ်ိဳ႕၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးမင္းမင္းသိန္းႏွင့္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္တို႔မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္  လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳေပးရန္  လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္  အဆိုကိုအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက  ေၾကညာသည္။ 

သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ေဒၚနန္းခင္ထားရီက “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ တင္းၾကပ္တားဆီးပိတ္ပင္ အေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို တင္သြင္းရာ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးစိုင္းဝန္းဆမ္က  ေထာက္ခံေဆြးေႏြးကာ ၎အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္ ယင္းအဆိုကို စက္တင္ဘာလ(၂၀)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက  ယေန႔ညေန(၅)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ေၾကညာပါသည္။ 

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (တတိယေန႔)ကို မြန္းတည့္(၁၂:၁၅)နာရီတြင္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး(စတုတၳေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး             စက်တင်ဘာ     ၁၉ 

 

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ(၁၉)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်း အနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၁၄၃)ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ(၂၅)ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့(၁၁၈)ဦး တက်ရောက်သဖြင့် (၈၂.၅၂)% ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် တတိယနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၂၅)ဦးတို့ အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေက ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၉)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခုမေးမြန်းရာ ကလောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်က “ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မိုးချေးငွေမှစတင်၍ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေပုံစံသစ်နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စိုက်ပျိုး စရိတ်ချေးငွေပုံစံတို့ဖြင့် တောင်သူများအားချေးငွေထုတ်ချေးပေးမှုအခြေအနေ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း အားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှလည်ကောင်း၊  မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလင်းမြတ်က “မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မိုင်းစံမြို့မှ ဟိုလောင်းကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားသော ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းအရှည်(၁၀)မိုင်ခန့်အား မြေသားလမ်းအဖြစ်ဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး   ဦးခွန်ရဲထွေးမှလည်ကောင်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးမောင်ညိုက “မဘိမ်းမြို့နယ်သည် နယ်မြေကျယ်ဝန်းသဖြင့် မြို့မရဲစခန်းကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား တိုးချဲ့ခန့်ထားပေးရန်နှင့် အချုပ်ခန်း အသစ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ပေးမည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား  လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်းက “၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ယနေ့အထိ အောင်ဘာလေ သိန်းဆုလက်မှတ်ရောင်းချသော ဆိုင်များသည် တစ်စောင်လျှင် ကျပ်(၅၀၀/-)ဖြင့် ရောင်းချခြင်း ရှိ/မရှိကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ စုံစမ်းမှုပြုလုပ်ခြင်းရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှလည်းကောင်း၊ “၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်အန္တရာယ်၊ မိုးကြိုးအန္တရာယ် များ၏ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်မှ လည်းကောင်း အသီးသီး ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးမင်းမင်းသိန်းက “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီးနှိမ်နှင်းရေးနှင့် လောင်းကစားကိစ္စအား မည်သို့ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည်မေးခွန်းအား လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးစိုင်းစံထွန်းက “ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ကံ့ကော်ဆောင် သွပ်မိုးအုတ်ညှပ် (၆)ခန်းတွဲ(၂)ထပ် စာသင်ဆောင်သည် ပျက်စီးယိုယွင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရေး  မည်ကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးစိုင်းအောင်ခမ်းက “လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိပြီးသော လယ်ယာမြေ များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးဘဲ အခြားအသုံးပြုပါက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ အရေးယူမည်ကို သိရှိလိုပါသည်”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား   ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ထို့နောက် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးအိုက်မွန်းက “ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နမ့်ဖက်ကာနှင့် ဟိုမောလော့ခွမ်ကျေးရွာအုပ်စုကြား အရှည်(၈၀)ပေရှိ နမ့်မောချောင်းကူးသစ်သားတံတားအား သံကူ ကွန်ကရစ်တံတားပြုလုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးအေးမောင်က “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ မန်ဟောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်မကျေးရွာနှင့် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်သို့ ဆက်သွယ်သော (၁မိုင်၁ဖာလုံ) ကျောက်လမ်းအား ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် ခင်းပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ဟင်လုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟင်လုံကျေးရွာမှ ပန်ကူကျေးရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း(၄)မိုင်ကို ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း အသီးသီးဖြေကြားကြပါသည်။

ယင်းနောက် ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးခင်မောင်ဝင်းကတင်သွင်းသည့် “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေထိုင်သူဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းမရှိသေးသူများအား စီမံချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကိုတင်သွင်းရာ ၎င်းအဆိုကို ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး၊ မိုးမိတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါ်ရီရီဝင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဒေါ်မေရီနျို့၊ မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးမင်းမင်းသိန်းနှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှ ဦးခိုင်ညီညီကျော်တို့မှ ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး  ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်  လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးက ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ ယင်းအဆိုကို အတည်ပြုပေးရန်  လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့်  အဆိုကိုအတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဌက  ကြေညာသည်။ 

သိန္နီမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါ်နန်းခင်ထားရီက “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လောင်းကစားဝိုင်းများပပျောက်ရေးနှင့် တင်းကြပ်တားဆီးပိတ်ပင် အရေးယူပေးနိုင်ပါရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့သို့ တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို တင်သွင်းရာ မိုင်းခတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးစိုင်းဝန်းဆမ်က  ထောက်ခံဆွေးနွေးကာ ၎င်းအဆိုကို လက်ခံဆွေးနွေးရန် သင့်/မသင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့် ယင်းအဆိုကို စက်တင်ဘာလ(၂၀)ရက် ကြာသပတေးနေ့တွင် ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက  ယနေ့ညနေ(၅)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ကြေညာပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့)ကို မွန်းတည့်(၁၂:၁၅)နာရီတွင်ပြီးမြောက်ကြောင်း ကြေညာပြီး(စတုတ္ထနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၂၀)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(ဆ႒မေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာလ ၂၄

175

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ဆ႒မေန႔)  ကို စက္တင္ဘာလ (၂၄)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္းအနားမႉး အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းေဝးတြင္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄၃ )ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ( ၂၆ )ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ ( ၁၁၇ )ဦး တက္ေရာက္သျဖင့္ ( ၈၁.၈၂ )%  ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဆ႒မေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝး မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္     ကိုယ္စားလွယ္ (၂၆)ဦး တို႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ က ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၀)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၀)ခု ေမးျမန္းရာ သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါနန္းစမ္းစမ္းေအး က “ သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ ဆြန္လုံေက်း႐ြာအုပ္စုမွ ဒု႒ဝတီျမစ္တစ္ဖက္ကမ္းရွိ ကုန္းသာေက်း႐ြာအုပ္စုသို႔ လြယ္ကူစြာ ျဖတ္သန္းသြားလာႏိုင္ေရးအတြက္ (FLY FERRY) တံတား (သို႔မဟုတ္) ႀကိဳးတံတား ေဆာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွ လည္းေကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအိုက္မြန္း က “ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ေႏွာင္ေက်း႐ြာတြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲ ဖြင့္လွစ္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္း က “ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ စီမံေကာက္ခံ လ်က္ရွိေသာ အခြန္အခမ်ား” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ မွလည္းေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ(ခ) ဦညီေလးခ်မ္း က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ေသြးလြန္တုပ္ေကြးႏွင့္ငွက္ဖ်ားေရာဂါ ကာကြယ္ရမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအေၾကာင္း အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲမ်ားႏွင့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊  ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ဟန္သိန္းဦး က “ ေမာက္မယ္ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ထီလင္း- ပင္ခြတ္- ထီဝါးေဖာ့- မိုက္ကန္းေက်း႐ြာအထိ ေက်းလက္လမ္းကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊  မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္ေနာင့္ က “မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးဆရာဝန္ ေနအိမ္ႏွင့္ (၄)ခန္းတြဲ(၂)ထပ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအားကို က “မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ လယ္ေရသြယ္ေျမာင္း တူးေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ မည္သည့္ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ႏွင့္ စီမံကိန္းလ်ာထားခ်က္တြင္ မပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ထံ ျဖန္႔ေဝေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုး က “က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕တြင္ ဥပေဒအထူးျပဳ ဘာသာရပ္ကို သင္ၾကားခြင့္ရရွိေရး (Law Department) အား က်ိဳင္းတုံတကၠသိုလ္၌ ထားရွိရန္ မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေမရီႏ်ိဳ႕ က “ဖယ္ခုံၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ကုန္းႏွင့္ေစ်းေရွ႕ ရပ္ကြက္ အၾကားတြင္ ေနထိုင္သည့္ ဦးဝင္းႏိုင္ပါ(၁၉)အိမ္စုအား ေစ်းေရွ႕ရပ္ကြက္အတြင္းတြင္ ပါဝင္သတ္မွတ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွဝင္း  က     “မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕အလယ္ပိုင္းရပ္ကြက္၊ စြမ္ေတာင္း႐ြာမွ ယမ္းမိုင္အုပ္စု၊ နားေခါေက်း႐ြာသြား နမ့္ပိန္း ေခ်ာင္းကူးတံတားအား တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွ လည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာစိစစ္ေရး ေကာ္မတီ တြင္ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ားအျဖစ္ ေက်းသီးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ၫြန္႔၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုးႏွင့္ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွဝင္းတို႔အား ျဖည့္စြက္တာဝန္ေပးအပ္ၿပီး၊ ေရးရာေကာ္မတီ(၁၀)ခု ရွိသည့္ အနက္ ေရးရာေကာ္မတီ(၃)ခုတြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစားထိုး၊ ေျပာင္းလဲတာ၀န္ေပးအပ္ရာ  ပညာေရး၊က်န္းမာေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးဆိုင္ရာ ျမႇင့္တင္မႈေကာ္မတီ တြင္ တပ္မေတာ္သား  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၾကည္း-၃၆၃၂၀ ဗိုလ္မႉး ရဲျမတ္ထြန္း အစား ၾကည္း-၄၈၇၅၂ ဗိုလ္ႀကီးရဲေနာင္ေဇာ္၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မတီ တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ၾကည္း-၂၃၈၁၄ ဒုတိယဗိုလ္မႉးႀကီး ေက်ာ္သူရ အစား ၾကည္း-၃၃၄၉၄ ဗိုလ္မႉး လင္းေက်ာ္ခိုင္ႏွင့္ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးႏွင့္ လၽွပ္စစ္ေရးရာေကာ္မတီ တြင္ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၾကည္း-၃၀၀၈၉ ဗိုလ္မႉး ေဇာ္လင္းေထြးအစား ၾကည္း-၃၃၇၉၇ ဗိုလ္မႉး ထြန္းထြန္းတို႔အား အစားထိုးေျပာင္းလဲ တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေရးရာေကာ္မတီဝင္မ်ား အစားထိုး၊ ေျပာင္းလဲ၊ ျဖည့္စြက္ တာဝန္ေပး အပ္ျခင္းအား လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသျဖင့္ တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္ အစည္းအေဝး (ဆ႒မေန႔)ကို မြန္းတည့္(၁၁:၂၅)နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာၿပီး (သတၱမေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ(၂၅)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။   

 ျပည္နယ္ျပန္/ဆက္

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++.

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် 

(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဆဋ္ဌမနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာလ ၂၄

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့)  ကို စက်တင်ဘာလ (၂၄)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်းအနားမှူး အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းဝေးတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ( ၁၄၃ )ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ( ၂၆ )ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ ( ၁၁၇ )ဦး တက်ရောက်သဖြင့် ( ၈၁.၈၂ )%  ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် ဆဋ္ဌမနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး မတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်     ကိုယ်စားလှယ် (၂၆)ဦး တို့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ က ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၀)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၀)ခု မေးမြန်းရာ သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါနန်းစမ်းစမ်းအေး က “ သီပေါမြို့နယ်၊ ဆွန်လုံကျေးရွာအုပ်စုမှ ဒုဋ္ဌဝတီမြစ်တစ်ဖက်ကမ်းရှိ ကုန်းသာကျေးရွာအုပ်စုသို့ လွယ်ကူစွာ ဖြတ်သန်းသွားလာနိုင်ရေးအတွက် (FLY FERRY) တံတား (သို့မဟုတ်) ကြိုးတံတား ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှ လည်းကောင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအိုက်မွန်း က “ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ မန်နှောင်ကျေးရွာတွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ ဖွင့်လှစ် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းအောင်ခမ်း က “မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ စီမံကောက်ခံ လျက်ရှိသော အခွန်အခများ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ မှလည်းကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ(ခ) ဦညီလေးချမ်း က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း သွေးလွန်တုပ်ကွေးနှင့်ငှက်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်ရမည့် နည်းလမ်းများအကြောင်း အသိပညာပေး ဟောပြောပွဲများနှင့် ရောဂါများဖြစ်ပွားခြင်း ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊  မောက်မယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်ဟန်သိန်းဦး က “ မောက်မယ် မြို့နယ်ရှိ ထီလင်း- ပင်ခွတ်- ထီဝါးဖော့- မိုက်ကန်းကျေးရွာအထိ ကျေးလက်လမ်းကို ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊  မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်နောင့် က “မိုင်းပန်မြို့နယ်တွင် မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဆရာဝန် နေအိမ်နှင့် (၄)ခန်းတွဲ(၂)ထပ် ဝန်ထမ်းအိမ်ရာ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ထို့နောက် မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအားကို က “မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်တွင် ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ လယ်ရေသွယ်မြောင်း တူးဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင် မည်သည့်ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်နေသည်နှင့် စီမံကိန်းလျာထားချက်တွင် မပါဝင်သော လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ထံ ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး က “ကျိုင်းတုံမြို့တွင် ဥပဒေအထူးပြု ဘာသာရပ်ကို သင်ကြားခွင့်ရရှိရေး (Law Department) အား ကျိုင်းတုံတက္ကသိုလ်၌ ထားရှိရန် မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်မေရီနျို့ က “ဖယ်ခုံမြို့၊ မြို့ကုန်းနှင့်စျေးရှေ့ ရပ်ကွက် အကြားတွင် နေထိုင်သည့် ဦးဝင်းနိုင်ပါ(၁၉)အိမ်စုအား စျေးရှေ့ရပ်ကွက်အတွင်းတွင် ပါဝင်သတ်မှတ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်း  က     “မိုင်းပျဉ်းမြို့အလယ်ပိုင်းရပ်ကွက်၊ စွမ်တောင်းရွာမှ ယမ်းမိုင်အုပ်စု၊ နားခေါကျေးရွာသွား နမ့်ပိန်း ချောင်းကူးတံတားအား တည်ဆောက်ပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှ လည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်ရေး ကော်မတီ တွင် အဖွဲ့ဝင်အသစ်များအဖြစ် ကျေးသီးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ညွန့်၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုးနှင့် မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်းတို့အား ဖြည့်စွက်တာဝန်ပေးအပ်ပြီး၊ ရေးရာကော်မတီ(၁၀)ခု ရှိသည့် အနက် ရေးရာကော်မတီ(၃)ခုတွင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အစားထိုး၊ ပြောင်းလဲတာ၀န်ပေးအပ်ရာ  ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့် အမျိုးသမီး၊ ကလေးဆိုင်ရာ မြှင့်တင်မှုကော်မတီ တွင် တပ်မတော်သား  လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကြည်း-၃၆၃၂၀ ဗိုလ်မှူး ရဲမြတ်ထွန်း အစား ကြည်း-၄၈၇၅၂ ဗိုလ်ကြီးရဲနောင်ဇော်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေး ကော်မတီ တွင် တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ကြည်း-၂၃၈၁၄ ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်သူရ အစား ကြည်း-၃၃၄၉၄ ဗိုလ်မှူး လင်းကျော်ခိုင်နှင့် သယံဇာတနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ တွင် တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ကြည်း-၃၀၀၈၉ ဗိုလ်မှူး ဇော်လင်းထွေးအစား ကြည်း-၃၃၇၉၇ ဗိုလ်မှူး ထွန်းထွန်းတို့အား အစားထိုးပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပြီး ရေးရာကော်မတီဝင်များ အစားထိုး၊ ပြောင်းလဲ၊ ဖြည့်စွက် တာဝန်ပေး အပ်ခြင်းအား လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက် ရယူရာ လွှတ်တော်က သဘောတူသဖြင့် တာဝန်ပေးအပ်ကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး (ဆဋ္ဌမနေ့)ကို မွန်းတည့်(၁၁:၂၅)နာရီတွင် ပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာပြီး (သတ္တမနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ(၂၅)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။      

 ပြည်နယ်ပြန်/ဆက်

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(ဒုတိယေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာလ ၁၈

170

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္းအနားမႉး အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းေဝးတြင္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄၃ )ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ( ၂၃ )ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ ( ၁၂၀ )ဦး တက္ေရာက္သျဖင့္ ( ၈၃.၉၂ )%  ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ဒုတိယေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္     ကိုယ္စားလွယ္

( ၂၃ )ဦး တို႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ က ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၀)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခု ေမးျမန္းရာ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေနာင့္ က “မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၏ ေျမာက္ဖက္ရွိ မိုင္းပန္-က်ိဳင္းေတာင္း ဆက္သြယ္ ထားေသာ လမ္းႏွင့္ကပ္လ်က္ရွိေသာ ကုန္းက်ိဳင္းကြင္းရွိ ေပ(၇၁၀၀)ရွိေသာ ေရႏႈတ္ ေျမာင္းအား ျပန္လည္တူးေဖာ္ေပးရန္”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွ လည္းေကာင္း ၊သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းခမ္းေအာင္ က “သီေပါၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ရမ္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေနာင္ေကာ္ႀကီးေက်း႐ြာ တြင္ ေက်းလက္က်န္းမာေရးဌာနခြဲအား တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႕စည္းေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ  ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း က “နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ လမ္းမ်ား မိုး႐ြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးလ်က္ရွိသျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ  ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုး က “က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕မအားကစားကြင္းရွိ အထူးတန္းပြဲၾကည့္စင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၊ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးအရာရွိ႐ုံးႏွင့္ ေနအိမ္ရရွိေရးအတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေဆာင္႐ြက္ ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က “ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ရွိ (Early Childhood Care and Development) ECCD Center မ်ားအား မွတ္ပုံတင္ ေပးႏိုင္ေရး” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ  ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္ မွလည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မိုးနဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းမ်ိဳးျမင့္ က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းအက်ဥ္းက်ေနေသာ ဒသမတန္းေက်ာင္းသား မ်ား မည္မၽွရွိေၾကာင္းႏွင့္ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲေျဖဆိုႏိုင္ေရးအတြက္ စီမံ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈ ရွိ/မရွိႏွင့္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလင္းျမတ္ က “မိုင္း႐ႉး ရတနာေျမ၊ လြိဳင္ေဆာင္ေထာက္ေဒသ၊ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံရွိ က်န္းမားေရးဝန္ထမ္းမ်ား အတြက္ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားအား ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္း က “၂၀၁၅ခုႏွစ္မွယေန႔အထိ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ေဒသအသီးသီးသို႔ လာေရာက္ေလ့လာ ၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသည္၊ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြားလုပ္ငန္း” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္ မွလည္းေကာင္း၊ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း ယခင္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကပင္ ေနထိုင္လာေသာ ဧည့္ႏိုင္ငံသားမ်ား” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ဟန္သိန္းဦး က “ေမာက္မယ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီတေခါ့-ဖာစန္း-ပန္သခြားေက်း႐ြာအုပ္စုခ်င္းဆက္ လမ္းအရွည္ (၇)မိုင္ ေက်ာ္ခန္႔မွ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္(၄)မိုင္ခန္႔ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးက်န္ရွိသည့္ လမ္းပိုင္းကို မည္ကဲ့သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းခမ္းျမတ္ က “တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ တရားဝင္လုပ္ငန္း လိုင္စင္စီျဖင့္ ကၽြဲ၊ ႏြားမ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းႏွင့္” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွ လည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ဆက္လက္၍ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ က “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း အစဥ္အလာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အကာအကြယ္ ေပးေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခ်ရာေနရာမ်ားသို႔ တာဝန္ရွိသူအသီးသီးက စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို  နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာက္ႏွင့္ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္လွသိန္း တို႔ကေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး အဆိုႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္   ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က ျပန္လည္ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳေပးရန္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူသျဖင့္ အဆိုကိုအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

၎ေနာက္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခင္ေမာင္ဝင္း က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနထိုင္သူေဒသခံ တိုင္းရင္းသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း မရွိေသးသူမ်ားအား စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုအား က်ိဳင္းတုံ ၿမိဳ႕နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး     ၎အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္ အဆိုကို စက္တင္ဘာလ ( ၁၉  ) ရက္  ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက ယေန႔ညေန (၅)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္ အစည္းအေဝး (ဒုတိယေန႔)ကို နံနက္(၁၁:၅၅)နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာၿပီး (တတိယေန႔)ကို စက္တက္ဘာလ(၁၉)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

      ျပည္နယ္ျပန္/ဆက္

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် 

(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာလ ၁၈

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်းအနားမှူး အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းဝေးတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ( ၁၄၃ )ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ( ၂၃ )ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ ( ၁၂၀ )ဦး တက်ရောက်သဖြင့် ( ၈၃.၉၂ )%  ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်     ကိုယ်စားလှယ်

( ၂၃ )ဦး တို့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ က ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၀)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခု မေးမြန်းရာ မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းနောင့် က “မိုင်းပန်မြို့နယ်၏ မြောက်ဖက်ရှိ မိုင်းပန်-ကျိုင်းတောင်း ဆက်သွယ် ထားသော လမ်းနှင့်ကပ်လျက်ရှိသော ကုန်းကျိုင်းကွင်းရှိ ပေ(၇၁၀၀)ရှိသော ရေနှုတ် မြောင်းအား ပြန်လည်တူးဖော်ပေးရန်”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှ လည်းကောင်း ၊သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းခမ်းအောင် က “သီပေါမြို့နယ်၊ နမ့်ရမ်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်ကော်ကြီးကျေးရွာ တွင် ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာနခွဲအား တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ  ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း က “နမ့်ဆန်မြို့နယ်ရှိ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ ကျေးရွာချင်းဆက် လမ်းများ မိုးရွာသွန်းမှုကြောင့် ပျက်စီးလျက်ရှိသဖြင့် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ  ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး က “ကျိုင်းတုံမြို့၊ မြို့မအားကစားကွင်းရှိ အထူးတန်းပွဲကြည့်စင်၊ မြို့နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာ ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ဦးစီးအရာရှိရုံးနှင့် နေအိမ်ရရှိရေးအတွက် မည်ကဲ့သို့ဆောင်ရွက် ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်း က “ညောင်ရွှေမြို့နယ်ရှိ (Early Childhood Care and Development) ECCD Center များအား မှတ်ပုံတင် ပေးနိုင်ရေး” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ  ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး ရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင် မှလည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည် ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မိုးနဲမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းမျိုးမြင့် က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းအကျဉ်းကျနေသော ဒသမတန်းကျောင်းသား များ မည်မျှရှိကြောင်းနှင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲဖြေဆိုနိုင်ရေးအတွက် စီမံ ဆောင်ရွက်ပေးမှု ရှိ/မရှိနှင့်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလင်းမြတ် က “မိုင်းရှူး ရတနာမြေ၊ လွိုင်ဆောင်ထောက်ဒေသ၊ တိုက်နယ်ဆေးရုံရှိ ကျန်းမားရေးဝန်ထမ်းများ အတွက် လိုအပ်လျက်ရှိသော ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများအား ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်း က “၂၀၁၅ခုနှစ်မှယနေ့အထိ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ ထင်ရှားကျော်ကြားသော ဒေသအသီးသီးသို့ လာရောက်လေ့လာ ကြသော နိုင်ငံခြားသားခရီးသည်၊ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားလုပ်ငန်း” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင် မှလည်းကောင်း၊ “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ယခင်နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် နေထိုင်လာသော ဧည့်နိုင်ငံသားများ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ မောက်မယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်ဟန်သိန်းဦး က “မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ထီတခေါ့-ဖာစန်း-ပန်သခွားကျေးရွာအုပ်စုချင်းဆက် လမ်းအရှည် (၇)မိုင် ကျော်ခန့်မှ ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ်(၄)မိုင်ခန့် ဆောင်ရွက်ပြီးကျန်ရှိသည့် လမ်းပိုင်းကို မည်ကဲ့သို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ တန့်ယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းခမ်းမြတ် က “တစ်နိုင်တစ်ပိုင် တရားဝင်လုပ်ငန်း လိုင်စင်စီဖြင့် ကျွဲ၊ နွားများ တင်ပို့ရောင်းချခြင်းနှင့်” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား မေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှ လည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ဆက်လက်၍ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ က “တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများကို ပိုမိုထိရောက်သော အကာအကွယ် ပေးရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ အခြေချရာနေရာများသို့ တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို  နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျောက်နှင့် ဆီဆိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်လှသိန်း တို့ကထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး အဆိုနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်   ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က ပြန်လည် ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ ယင်းအဆိုကို အတည်ပြုပေးရန် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်က သဘောတူသဖြင့် အဆိုကိုအတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။

၎င်းနောက် ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်မောင်ဝင်း က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေထိုင်သူဒေသခံ တိုင်းရင်းသားများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်း မရှိသေးသူများအား စီမံချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုပြည်နယ်လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုအား ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုးက ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး     ၎င်းအဆိုကို လက်ခံဆွေးနွေးရန်သင့်/မသင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့် အဆိုကို စက်တင်ဘာလ ( ၁၉  ) ရက်  ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုသည့်ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိပါက ယနေ့ညနေ (၅)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန် အစည်းအဝေး (ဒုတိယနေ့)ကို နံနက်(၁၁:၅၅)နာရီတွင် ပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာပြီး (တတိယနေ့)ကို စက်တက်ဘာလ(၁၉)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

 

      ပြည်နယ်ပြန်/ဆက်

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဆာက္အဦအသစ္ဖြင့္ပြဲ

ေတာင္ႀကီး  စက္တင္ဘာ  ၂၂

174

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)ေတာင္ႀကီးခရိုင္၊ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဆာက္ အဦအသစ္ဖြင့္ပြဲကို ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ရံုးသစ္အေဆာက္အဦ၌ စက္တင္ဘာလ ၂၂ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္က်င္းပခဲ့သည္။

ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဆာက္အဦအသစ္ကို ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစဝ္ ေအာင္ျမတ္၊ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးအာကာလင္း၊ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီး အဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္ေကာ္မတီဝင္(၁)ဦးေအးမင္းစိုး၊ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕အလုပ္အမႈေဆာင္ ေကာ္မတီဝင္(၂)ဦးညီေလးခ်မ္း၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလ်ယ္ေဒၚမမေလး၊ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးစိုးျမင့္၊ရြာငံၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဦးေအာင္းစိုးမင္းတို႔က ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဆာက္အဦအသစ္အားဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၾကသည္။ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ရံုးသစ္ဆိုင္းဘုတ္အား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက စက္ခလုပ္ႏွိပ္၍ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီးဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ရံုးသစ္၏ကမၺည္းေမာ္ကြန္းအားရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကအေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားျဖင့္ပက္ျဖန္းေပးခဲ့ၾက သည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ဝန္းႀကီးမ်ား၊ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္၊ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစဝ္ေအာင္ျမတ္၊အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွည္မ်ား၊ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ဦးအာကာလင္းႏွင့္ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ယဥ္ေက်းမႈအသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွေနရာေဒသ အသီးသီးမွာ မိမိေဒသအဆင့္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီမယ့္ ရံုးအေဆာက္အဦေတြကိုေဆာက္လုပ္ေပးေနသကဲ့သို႔ အေဆာက္အဦသစ္မွာေနထိုင္ၿပီး၊နိုင္ငံ့တာဝန္ကိုထမ္းေဆာင္ၾကမယ့္ ျပည္သူ႔ဝန္ထမ္းမ်ားအေနႏွင့္လည္းရံုးအဆင့္ ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာေနထိုင္တတ္ဖီျ႔နဲ႔အေဆာက္အဦကို ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေစရန္ဝုိင္းဝန္းထိန္းသိမ္းသြားၾကရန္ႏွင့္နုိင္ငံ့ အက်ဳိး၊ျပည္သူ႔အက်ဳိးကို ျပည္သူ႔ႏွင့္အတူစိတ္ဓါတ္ခြန္အားအျပည့္ျဖင့္ လက္တြဲ၍ေဆာက္ရြက္သြားၾကပါလိုအဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားေပးခဲ့သည္။ဓနုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးအာကာလင္း က ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ ရက္ေန႔မွာေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားပူးေပါင္း၍ ပႏၷက္တင္မဂၤလာအခမ္းအနားကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အေဆာက္အဦသစ္ႀကီးကိုစတင္တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ယေန႔ရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ေရးအတြက္ဝိုင္းဝန္းပူေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၏အမႈထမ္း၊အရာထမ္းမ်ား၊ကုမၸဏီမွတာဝန္ရွိ သူမ်ား၊ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္နိုင္ငံေတာ္အစိုးရကိုလည္အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊တုိင္းရင္းသားယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ရံုးသစ္ဖြင့္ပြဲအမွတ္တရအျဖင့္ စုေပါင္းဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီးအခမ္းအနားကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပနိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

စိုင္းသန္းေက်ာ္(ေတာင္ႀကီး)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဆာက်အဦအသစ်ဖွင့်ပွဲ

တောင်ကြီး  စက်တင်ဘာ  ၂၂

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)တောင်ကြီးခရိုင်၊ပင်းတယမြို့နယ်၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဆာက် အဦအသစ်ဖွင့်ပွဲကို ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ရုံးသစ်အဆောက်အဦ၌ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင်ကျင်းပခဲ့သည်။

ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဆာက်အဦအသစ်ကို ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစဝ် အောင်မြတ်၊ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအာကာလင်း၊ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီး အဖွဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင်(၁)ဦးအေးမင်းစိုး၊ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့အလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်(၂)ဦးညီလေးချမ်း၊အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလျယ်ဒေါ်မမလေး၊ပင်းတယမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးမြင့်၊ရွာငံမြို့နယ်ပြည်သူလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးအောင်းစိုးမင်းတို့က ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ် ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဆာက်အဦအသစ်အားဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြသည်။ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ရုံးသစ်ဆိုင်းဘုတ်အား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့်ဧည့်သည်တော်များက စက်ခလုပ်နှိပ်၍ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ရုံးသစ်၏ကမ္ဗည်းမော်ကွန်းအားရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့်ဧည့်သည်တော်များကအမွှေးနံ့သာရည်များဖြင့်ပက်ဖြန်းပေးခဲ့ကြ သည်။

အခမ်းအနားသို့ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ဝန်းကြီးများ၊ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင်၊ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးစဝ်အောင်မြတ်၊အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှည်များ၊ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးအာကာလင်းနှင့်ဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၊ဌာနဆိုင်ရာများ၊ယဉ်ကျေးမှုအသင်းအဖွဲ့များနှင့်ဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

ဆက်လက်၍ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က နိုင်ငံတော်အစိုးရမှနေရာဒေသ အသီးသီးမှာ မိမိဒေသအဆင့်များနှင့်ကိုက်ညီမယ့် ရုံးအဆောက်အဦတွေကိုဆောက်လုပ်ပေးနေသကဲ့သို့ အဆောက်အဦသစ်မှာနေထိုင်ပြီး၊နိုင်ငံ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ကြမယ့် ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများအနေနှင့်လည်းရုံးအဆင့် နှင့်လျော်ညီစွာနေထိုင်တတ်ဖီျ႔နဲ့အဆောက်အဦကို ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲစေရန်ဝိုင်းဝန်းထိန်းသိမ်းသွားကြရန်နှင့်နိုင်ငံ့ အကျိုး၊ပြည်သူ့အကျိုးကို ပြည်သူ့နှင့်အတူစိတ်ဓါတ်ခွန်အားအပြည့်ဖြင့် လက်တွဲ၍ဆောက်ရွက်သွားကြပါလိုအဖွင့် အမှာစကားပြောကြားပေးခဲ့သည်။ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအာကာလင်း က ၁၄-၁၂-၂၀၁၆ ရက်နေ့မှာဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင်ဌာနဆိုင်ရာများပူးပေါင်း၍ ပန္နက်တင်မင်္ဂလာအခမ်းအနားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဆောက်အဦသစ်ကြီးကိုစတင်တည်ဆောက်ခဲ့ကြသည်။ယနေ့ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဝိုင်းဝန်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသော ဌာနဆိုင်ရာများ၏အမှုထမ်း၊အရာထမ်းများ၊ကုမ္ပဏီမှတာဝန်ရှိ သူများ၊ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်နိုင်ငံတော်အစိုးရကိုလည်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ဧည့်သည်တော်များ၊ဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဝင်များ၊တိုင်းရင်းသားယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ရုံးသစ်ဖွင့်ပွဲအမှတ်တရအဖြင့် စုပေါင်းဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီးအခမ်းအနားကိုအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

စိုင်းသန်းကျော်(တောင်ကြီး)

 

ရွမ္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေသာယာဥ္၊စက္၊ယနၱရား (၃၄)စီးလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး  စက္တင္ဘာ  ၂၁

173

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲမ်ားစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ေသာယာဥ္၊စက္၊ယနၱရား (၃၄)စီးလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၃ နာရီခဲြအခ်ိန္တြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပ ရာရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊အလွဴရွင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီးဦးစိုင္းစြံဆိုင္း က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရး ႏွစ္၊အပိုင္း(၁)မွာၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲစည္ပင္သာယာေရးဌာနမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနတဲ့ ယာဥ္၊စက္၊ယ ႏၱရား(၃၄)စီးကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲေထာက္ပံ့ေငြ၊ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနရန္ပံုေငြ၊ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနမ်ားရဲ႕ရန္ပံုေငြမ်ားနဲ႕ဝယ္ယူခဲ့ရာ တင္ဒါေအာင္ျမင္တဲ့ ျခဴးကမာၻကုမၸဏီ၊ထြန္းေနဝန္းသစၥာကုမၸဏီ၊ျမန္မာကိုင္ဒုိ ကုမၸဏီႏွင့္MSP CAT ကုမၸဏီတို႔မွၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲစည္ပင္သာယာေရးဌာနမ်ားကိုယာဥ္၊စက္၊ယ ႏၱရား(၃၄)စီးအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲစည္ပင္သာယာေရးဌာနမ်ားအေနျဖင့္လည္းမိမိတို႔၏စည္ပင္သာယာေရးဌာနပိုင္ယာဥ္၊ စက္၊ယ ႏၱရားမ်ားကိုစနစ္တက်သံုစြဲဖို႔၊ေရရွည္ၾကံ့ခိုင္ဖို႔အတြက္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းဖို႔၊စနစ္တက်ထားရွိဖို႔ အဖြင့္စကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍၊ျမန္မာကိုင္ဒုိ ကုမၸဏီ၊ထြန္းေနဝန္းသစၥာကုမၸဏီႏွင့္MSP CAT ကုမၸဏီတို႔မွတာဝန္ရွိသူမ်ားက မိမိတို႔၏လုပ္ငန္းမ်ားအေၾကာင္းႏွင့္လုိအပ္မည္စက္ပစၥည္းမ်ားကိုအခ်ိန္မွီမာယူနို္င္ေၾကာင္းရွင္းလင္းႏႈတ္ဆက္စကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။ထိုေနာက္ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ က ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ(၂)ခုအတြက္ေျမတူးစက္(၈)တန္(၂)စီးကိုက်ဳိင္တံုႏွင့္ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕မွျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီအားလည္းေကာင္း၊ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိး ေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဦးစိုင္းလံုေက်ာ္ကၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ(၄)ခုေျမတူးစက္(၆)တန္(၄)စီးကိုေပးအပ္ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ကလက္ခံရယူခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားက ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားအတြက္ အမိႈက္သိမ္းယာဥ္၊လမ္း ႀကိတ္စက္၊ေရသယ္ယာဥ္၊ေရပုပ္စုပ္ယာဥ္၊ကတၱရားဖ်န္းကားတို႔ကိုေပးအပ္ရာျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ကအသီးသီးလက္ခံရယူခဲ့ၾကသည္။ယင္းေနာက္ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမဝင္းအတြင္း ရပ္နားထားေသာ ယာဥ္၊စက္၊ယ ႏၱရားမ်ားအားလွည့္လည္ၾကည့္ရႈၿပီးအေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားပက္ဖ်န္းေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

စိုင္းသန္းေက်ာ္(ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်မြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲများစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများသို့ ထောက်ပံ့ပေးအပ်သောယာဉ်၊စက်၊ယန္တရား (၃၄)စီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး  စက်တင်ဘာ  ၂၁

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီကွပ်ကဲမှုအောက်ရှိမြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲများစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများသို့ ထောက်ပံ့ပေးအပ်သောယာဉ်၊စက်၊ယန္တရား (၃၄)စီးလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကို စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၃ နာရီခွဲအချိန်တွင် မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပ ရာရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊အလှူရှင်ကုမ္ပဏီများနှင့်မြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲစည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးဦးစိုင်းစွံဆိုင်း က ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာရေး နှစ်၊အပိုင်း(၁)မှာမြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲစည်ပင်သာယာရေးဌာနများအတွက် လိုအပ်နေတဲ့ ယာဉ်၊စက်၊ယ န္တရား(၃၄)စီးကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲထောက်ပံ့ငွေ၊ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာနရန်ပုံငွေ၊မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာနများရဲ့ရန်ပုံငွေများနဲ့ဝယ်ယူခဲ့ရာ တင်ဒါအောင်မြင်တဲ့ ခြူးကမ္ဘာကုမ္ပဏီ၊ထွန်းနေဝန်းသစ္စာကုမ္ပဏီ၊မြန်မာကိုင်ဒို ကုမ္ပဏီနှင့်MSP CAT ကုမ္ပဏီတို့မှမြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲစည်ပင်သာယာရေးဌာနများကိုယာဉ်၊စက်၊ယ န္တရား(၃၄)စီးအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

မြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲစည်ပင်သာယာရေးဌာနများအနေဖြင့်လည်းမိမိတို့၏စည်ပင်သာယာရေးဌာနပိုင်ယာဉ်၊ စက်၊ယ န္တရားများကိုစနစ်တကျသုံစွဲဖို့၊ရေရှည်ကြံ့ခိုင်ဖို့အတွက်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းဖို့၊စနစ်တကျထားရှိဖို့ အဖွင့်စကား ပြောကြားခဲ့သည်။

ဆက်လက်၍၊မြန်မာကိုင်ဒို ကုမ္ပဏီ၊ထွန်းနေဝန်းသစ္စာကုမ္ပဏီနှင့်MSP CAT ကုမ္ပဏီတို့မှတာဝန်ရှိသူများက မိမိတို့၏လုပ်ငန်းများအကြောင်းနှင့်လိုအပ်မည်စက်ပစ္စည်းများကိုအချိန်မှီမာယူန်ိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းနှုတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ကြသည်။ထိုနောက်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ် က မြို့နယ်စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီ(၂)ခုအတွက်မြေတူးစက်(၈)တန်(၂)စီးကိုကျိုင်တုံနှင့်ကျောက်မဲမြို့မှပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအားလည်းကောင်း၊ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်စိုက်ပျိုး ရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဦးစိုင်းလုံကျော်ကမြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ(၄)ခုမြေတူးစက်(၆)တန်(၄)စီးကိုပေးအပ်ရာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့်မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့ကလက်ခံရယူခဲ့ကြကြောင်း၊ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများက မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများအတွက် အမှိုက်သိမ်းယာဉ်၊လမ်း ကြိတ်စက်၊ရေသယ်ယာဉ်၊ရေပုပ်စုပ်ယာဉ်၊ကတ္တရားဖျန်းကားတို့ကိုပေးအပ်ရာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နှင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီတို့ကအသီးသီးလက်ခံရယူခဲ့ကြသည်။ယင်းနောက်မြို့တော်ခန်းမဝင်းအတွင်း ရပ်နားထားသော ယာဉ်၊စက်၊ယ န္တရားများအားလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးအမွှေးနံ့သာရည်များပက်ဖျန်းပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရသည်။

စိုင်းသန်းကျော်(တောင်ကြီး)

 

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး(ပထမေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး             စက္တင္ဘာ     ၁၇ 

169

ဒုတိယအႀကိမ္ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး(ပထမေန႔) ကို စက္တင္ဘာလ(၁၇)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္း အနားမႉးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၄၃)ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ(၁၈)ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔(၁၂၅ )ဦးတက္ေရာက္ သျဖင့္ (၈၇.၄၁)% ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ ပထမေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၈)ဦးတို႔ အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြက ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၀)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခုေမးျမန္းရာ မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလင္းျမတ္က “မိုင္း႐ႉး ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းစံေဒသအတြက္ ထိေရာက္ေသာက်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္း” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွလည္ေကာင္း၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္းက “မိုင္းယန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေလြေက်း႐ြာအနီး မိုင္းယန္းၿမိဳ႕မွ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕သို႔သြားသည့္ ကားလမ္းေဘးရွိ လယ္ေရ သြယ္ေျမာင္း အရွည္(၆၀၀)ေပအား ေက်ာက္စီေျမာင္းအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွလည္ေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္းက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္း အေရွ႕ဖက္ေဘးရွိ ယခင္ညေစ်း ယခု(Ocean)ေနရာတြင္ အထပ္ျမင့္ေစ်း အေဆာက္အဦ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္စည္ပင္ သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းစြံဆိုင္းမွလည္းေကာင္း၊ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳေပၚမွေက်း႐ြာမ်ားအထိ စာၾကည့္တိုက္မည္မၽွဖြင့္ထားၿပီး၊ စာၾကည့္တိုက္မႉး မ်ား ရွိ/မရွိ၊ စာၾကည့္တိုက္မ်ားတြင္ အသိပညာဗဟုသုတရရွိရန္အတြက္ စာအုပ္မ်ားျပည့္စုံစြာ ရွိ/မရွိ” စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ဗမာတိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က လည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးစိုင္ေအာင္ခမ္းက “ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ေသာ အဆိုမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံေဆာင္႐ြက္ထားသည္ကို သိရွိလိုသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း သည္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ဦးတင္ဦး မွလည္ေကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးအိုက္မြန္းက “ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမုံးညဲ-မုံးစီးကားလမ္းမမွ ေႏွာင္လုံေက်း႐ြာ အုပ္စု နမ့္ေမာ-ေကာင္းခမ္း-ေႏွာင္လုံ သြားေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္း(၂)မိုင္(၄)ဖာလုံကို ေဖာက္လုပ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦးမွလည္ေကာင္း၊ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးအားကိုက “ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နားအယ္ေက်း႐ြာသည္ မိုင္းဆတ္-မိုင္းခုတ္-မိုင္းျဖတ္လမ္းေပၚရွိ နမ့္ယြန္းေက်း႐ြာ အနီးမွ ခြဲထြက္သည့္ နားအယ္႐ြာသြားလမ္း (၃)မိုင္ေက်ာ္အား ေျမသားလမ္းေဖာက္လုပ္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား    လမ္းပန္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးမွလည္ေကာင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးေအးေမာင္က “နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟင္လုံေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ပန္ကူေက်း႐ြာရွိ မူလတန္းေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား   ျပည္နယ္ လႈမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္ေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးသန္းထိုက္က “ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျပည္နယ္အတြင္းရွိေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအားေဘးကင္းလုံၿခဳံေသာ အစားအစာ၊ အသီးအႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေထာက္အပံ့အကူအညီမ်ားေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနကို သိရွိလိုပါသည္”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွလည္ေကာင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးစိုင္းလွဝင္းက “ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား လုံးဝမရွိသည့္ မူလတန္းေက်ာင္း၊ မူလတန္းေက်ာင္း(ခြဲ) (၂၉)ေက်ာင္းတြင္ အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ခန္႔အပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦေမာင္ၫိုက “မဘိမ္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဗဟဲေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္းရွိ မန္ေဝသစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းတိုးခ်ဲ႕ ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ လယ္ယာေျမပါသြားမႈ အေပၚ သစ္ေဆာဦးစီးဌာနမွ ျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ႏိုင္မႈ ရွိ/မရွိပါက လယ္ယာေျမေလ်ာ္ေၾကးေပးေခ်ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္ မွလည္းေကာင္း အသီးသီးေျဖၾကားၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းအား ရွမ္းျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္က လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းသည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ေဆြးေႏြးလိုပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းအား  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းသည္။ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွ တင္သြင္းေသာ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ ဘ႑ာေငြအရအသုံးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းႏွင့္စပ္လ်ည္း၍ ေဆြးေႏြးလိုပါက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အမည္စာရင္း တင္သြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

ယင္းေနာက္ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးလင္းေအာင္ေဆြက “တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ဓေလ့ထုံးတမ္းအစဥ္အလာ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာမ်ားကို ပိုမိုထိေရာက္ေသာ အကာအကြယ္ေပး ေရးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခ်ရာ ေနရာမ်ားသို႔ တာဝန္ရွိသူအသီးသီးက စဥ္ဆက္မျပတ္ ထိေတြ႕ ကြင္းဆင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ေရး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအားတိုက္တြန္းေၾကာင္း” အဆိုတင္သြင္းရာ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၂) ဦးတင္ဝင္းက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ေၾကညာသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (ပထမေန႔)ကို နံနက္(၁၁:၅၅)နာရီတြင္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာ ၿပီး(ဒုတိယေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၁၈)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး             စက်တင်ဘာ     ၁၇ 

 

ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့) ကို စက်တင်ဘာလ(၁၇)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်း အနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၁၄၃)ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ(၁၈)ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့(၁၂၅ )ဦးတက်ရောက် သဖြင့် (၈၇.၄၁)% ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် ပထမနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၈)ဦးတို့ အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေက ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၀)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခုမေးမြန်းရာ မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလင်းမြတ်က “မိုင်းရှူး မြို့နယ်၊ မိုင်းစံဒေသအတွက် ထိရောက်သောကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုများ စီမံဆောင်ရွက်ပေးခြင်း” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှလည်ကောင်း၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်းက “မိုင်းယန်း မြို့နယ်၊ မိုင်းလွေကျေးရွာအနီး မိုင်းယန်းမြို့မှ ကျိုင်းတုံမြို့သို့သွားသည့် ကားလမ်းဘေးရှိ လယ်ရေ သွယ်မြောင်း အရှည်(၆၀၀)ပေအား ကျောက်စီမြောင်းအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှလည်ကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်းက တောင်ကြီးမြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း လမ်း အရှေ့ဖက်ဘေးရှိ ယခင်ညစျေး ယခု(Ocean)နေရာတွင် အထပ်မြင့်စျေး အဆောက်အဦ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား ပြည်နယ်စည်ပင် သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းစွံဆိုင်းမှလည်းကောင်း၊ “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြိုပေါ်မှကျေးရွာများအထိ စာကြည့်တိုက်မည်မျှဖွင့်ထားပြီး၊ စာကြည့်တိုက်မှူး များ ရှိ/မရှိ၊ စာကြည့်တိုက်များတွင် အသိပညာဗဟုသုတရရှိရန်အတွက် စာအုပ်များပြည့်စုံစွာ ရှိ/မရှိ” စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ဗမာတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က လည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးစိုင်အောင်ခမ်းက “ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အနေဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သော အဆိုများကို မည်ကဲ့သို့ စီမံဆောင်ရွက်ထားသည်ကို သိရှိလိုသည်” နှင့်စပ်လျဉ်း သည်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ဦးတင်ဦး မှလည်ကောင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးအိုက်မွန်းက “ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ တာမုံးညဲ-မုံးစီးကားလမ်းမမှ နှောင်လုံကျေးရွာ အုပ်စု နမ့်မော-ကောင်းခမ်း-နှောင်လုံ သွားကျေးရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း(၂)မိုင်(၄)ဖာလုံကို ဖောက်လုပ်ပေးမည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးမှလည်ကောင်း၊ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးအားကိုက “ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ နားအယ်ကျေးရွာသည် မိုင်းဆတ်-မိုင်းခုတ်-မိုင်းဖြတ်လမ်းပေါ်ရှိ နမ့်ယွန်းကျေးရွာ အနီးမှ ခွဲထွက်သည့် နားအယ်ရွာသွားလမ်း (၃)မိုင်ကျော်အား မြေသားလမ်းဖောက်လုပ် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား    လမ်းပန်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးမှလည်ကောင်း၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးအေးမောင်က “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ဟင်လုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ပန်ကူကျေးရွာရှိ မူလတန်းကျောင်းတွင် ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား   ပြည်နယ် လှုမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်ကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ထို့နောက် ကလောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးသန်းထိုက်က “ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ပြည်နယ်အတွင်းရှိတောင်သူလယ်သမားများအားဘေးကင်းလုံခြုံသော အစားအစာ၊ အသီးအနှံများ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက် ထောက်အပံ့အကူအညီများဆောင်ရွက်ပေးနေမှု အခြေအနေကို သိရှိလိုပါသည်”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှလည်ကောင်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးစိုင်းလှဝင်းက “ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၌ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ပညာသင်နှစ်တွင် ဆရာ/ဆရာမများ လုံးဝမရှိသည့် မူလတန်းကျောင်း၊ မူလတန်းကျောင်း(ခွဲ) (၂၉)ကျောင်းတွင် အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ခန့်အပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦမောင်ညိုက “မဘိမ်း မြို့နယ်၊ ဗဟဲကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ မန်ဝေသစ်တော ကြိုးဝိုင်းတိုးချဲ့ ပြင်ဆင်သတ်မှတ်သောကြောင့် တောင်သူများ၏ လယ်ယာမြေပါသွားမှု အပေါ် သစ်ဆောဦးစီးဌာနမှ ပြန်လည်စွန့်လွှတ်နိုင်မှု ရှိ/မရှိပါက လယ်ယာမြေလျော်ကြေးပေးချေရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင် မှလည်းကောင်း အသီးသီးဖြေကြားကြပါသည်။

ယင်းနောက် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းအား ရှမ်းပြည်နယ် စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင်က လွှတ်တော်သို့တင်သွင်းသည်။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာနှစ် ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍  ဆွေးနွေးလိုပါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ အမည်စာရင်းတင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၂၀၁၈-၂၀၁၉ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းအား  ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက လွှတ်တော်သို့ တင်သွင်းသည်။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့မှ တင်သွင်းသော ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာ ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျည်း၍ ဆွေးနွေးလိုပါက လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှ အမည်စာရင်း တင်သွင်းနိုင်ကြောင်း ကြေညာပါသည်။

ယင်းနောက် နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးလင်းအောင်ဆွေက “တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု များ၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာများကို ပိုမိုထိရောက်သော အကာအကွယ်ပေး ရေးနှင့် တိုင်းရင်းသားများ၏ အခြေချရာ နေရာများသို့ တာဝန်ရှိသူအသီးသီးက စဉ်ဆက်မပြတ် ထိတွေ့ ကွင်းဆင်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရေး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအားတိုက်တွန်းကြောင်း” အဆိုတင်သွင်းရာ မိုင်းယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ဦးတင်ဝင်းက ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်က လက်ခံဆွေးနွေးရန် သဘောတူကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ကြေညာသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (ပထမနေ့)ကို နံနက်(၁၁:၅၅)နာရီတွင်ပြီးမြောက်ကြောင်း ကြေညာ ပြီး(ဒုတိယနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၁၈)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(စတုတၱေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး စက္တင္ဘာလ ၂၀

172

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (စတုတၱေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ နံနက္ (၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒၊ ျပည္နယ္ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္းအနားမႉး အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က အစည္းေဝးတြင္တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ( ၁၄၃ )ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ( ၂၂ )ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔ ( ၁၂၁)ဦး တက္ေရာက္သျဖင့္ ( ၈၄.၆၂ )%  ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ စတုတၱေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္းေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝး မတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္     ကိုယ္စားလွယ္ (၂၂)ဦး တို႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠ႒ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြ က ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ မွသေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝး အထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၁၁)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခု ေမးျမန္းရာ မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအားကို က “မိုင္းျဖတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းဟဲေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဘိုရွီးေက်း႐ြာအနီး နမ့္ဟိုင္းေခ်ာင္း လက္႐ိုက္ဆည္အား ခိုင္မာသည့္ ေရလႊဲဆည္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ျခင္း ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း  ၊  မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေနာင့္ က “မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္တိန္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ပုန္းခ်ယ္ေက်း႐ြာႏွင့္ ကုန္းက်ိဳင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ လုံႀကိမ္ေက်း႐ြာတို႔တြင္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ မွလည္းေကာင္း၊ က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝဏၰစိုး က “က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းလပ္ေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဝမ္လင္၊ ဝမ္မိုင္ႏွင့္ ေနာင္ကန္ေက်း႐ြာအနီးရွိ တိမ္ေကာေနေသာ နမ့္လပ္ေခ်ာင္းအားတူးေဖာ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလွဝင္း က “မိုင္းပ်ဥ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းမန္းေက်း႐ြာအုပ္စုရွိ ဝမ္ပုံေက်း႐ြာအဝင္လမ္းခြဲ (၁ ၁/၂)မိုင္ကို ေျမသား လမ္းမွ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ေဖာက္လုပ္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး လွဦး မွလည္းေကာင္း၊ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္း က “နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ လၽွပ္စစ္ဓါတ္အား(၂) မဂၢါဝပ္ပိုလၽွံလ်က္ရွိသျဖင့္ ေက်း႐ြာ(၄)႐ြာသို႔ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (RE) သို႔မဟုတ္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (BE)တြင္ ထည့္သြင္းလ်ာထား ေပးႏိုင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းေကာင္ခမ္း က “မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းစံၿမိဳ႕ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၌ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ စာသင္ေဆာင္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္းအသီးသီး ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚရီရီဝင္း က “မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မန္ဟီေတာင္ႀကိဳးဝိုင္း သစ္ေတာဘုတ္တိုင္မ်ားကို ျပန္လည္ စိုက္ထူရန္ႏွင့္ ယခင္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧရိယာမ်ားကို သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္းအတြင္းမွ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္ မွလည္းေကာင္း၊ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအိုက္မြန္းက “ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ တာမိုးညဲၿမိဳ႕နယ္ခြဲ၊ မုံးစီး- မုံးထမ္- ယုန္းေမာသြားလမ္းရွိ နမ့္ပ်ဥ္းေခ်ာင္းကူး သစ္သားတံတားအား သံကူကြန္ကရစ္တံတား ျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း ၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ဝင္း က “မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္၊ယန္းခိုင္ေက်း႐ြာအနီး အက်ယ္(၁၅)ေပ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ လက္႐ိုက္ေရလႊဲဆည္အား ေက်ာက္စီကြန္ကရစ္ဆည္အျဖစ္ တည္ေဆာက္ ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း ၊သီေပါၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းစမ္းစမ္းေအး က “စစ္တပ္ပိုင္ေျမ၊ တပ္ရင္းတစ္တပ္ရင္း၏ ေျမဧရိယာလိုအပ္ခ်က္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ပင္းတယ ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္း က “ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္၊ က်ဳံးေက်း႐ြာအုပ္စု၊ က်ဳံးေက်း႐ြာ၊ အ.ထ.က ေက်ာင္းအတြက္ အထက္တန္း ျပဆရာ၊ဆရာမ(၄)ဦးႏွင့္ က်ား/မ အိမ္သာ(၁၀)လုံးအား ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမခြန္းအားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

၎ေနာက္ (၁၇-၉-၂၀၁၈)ရက္ေန႔ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (ပထမ ေန႔)တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ တင္သြင္းခဲ့သည့္ “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေဒသႏၲရစီမံကိန္း ဥပေဒၾကမ္း”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍  ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဝင္ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ထြဏ္းက အစီရင္ခံစာဖတ္ၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္စီမံကိန္း ႏွင့္စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫြန္႔လြင္ က ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္  အတည္ျပဳ ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အပန္းေျဖစခန္း၊ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ႐ုကၡေဗဒဥယ်ာဥ္ ဥပေဒ(မူၾကမ္း)အား ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒျပဳေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီဝင္ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးခြန္ဒီေဂါလ္ ကလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ ျပဳေရးရာေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ဖတ္ၾကားရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာညီညီေအာင္က ေဆြးေႏြးရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းအား အတည္ျပဳ ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေၾကညာသည္။

ယင္းေနာက္ သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚနန္းခင္ထားရီ က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ား ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းေရးႏွင့္ တင္းၾကပ္တားဆီးပိတ္ပင္ အေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုအား မူဆယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေက်ာ္သိန္းႏွင့္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးအိုက္မြန္းတို႔က ေထာက္ခံေဆြးေႏြး ၿပီး ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္က အႀကံျပဳေထာက္ခံေဆြးေႏြးရာ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦးက အဆိုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးရွင္းလင္းၿပီး လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူသျဖင့္  ယင္းအဆို အား အတည္ျပဳေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ကေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းေနာင့္ က “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လိုင္စင္မဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမနစ္နာ ေစေရးအတြက္ အျခားနည္းလမ္းတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ မွတ္ပုံတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး ျပည္ေထာင္စုအစိုး ရသို႔ တင္ျပေပးရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သို႔တင္သြင္းရာ ယင္းအဆိုအား ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဦးစိုင္းစံထြန္းက  ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး ၎အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူအျဖင့္ အဆိုကို စက္တင္ဘာလ ( ၂၁ ) ရက္  ေသာၾကာေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရွိပါက ယေန႔ ညေန (၅)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က ေၾကညာသည္။

ထို႔ေနာက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္ အစည္းအေဝး (စတုတၱေန႔)ကို မြန္းလြဲ(၂:၃၀)နာရီတြင္ ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္းေၾကညာၿပီး (ပၪၥမေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ(၂၁)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။      

 

 ျပည္နယ္ျပန္/ဆက္

uNICODE+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် 

(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္တနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး စက်တင်ဘာလ ၂၀

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (စတုတ္တနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၂၀)ရက် နံနက် (၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်နယ် စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်းအနားမှူး အဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက အစည်းဝေးတွင်တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ( ၁၄၃ )ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ( ၂၂ )ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့ ( ၁၂၁)ဦး တက်ရောက်သဖြင့် ( ၈၄.၆၂ )%  ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် စတုတ္တနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေး မတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်     ကိုယ်စားလှယ် (၂၂)ဦး တို့အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေ က ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှသဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေး အထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၁၁)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခု မေးမြန်းရာ မိုင်းဖြတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအားကို က “မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်၊ မိုင်းဟဲကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘိုရှီးကျေးရွာအနီး နမ့်ဟိုင်းချောင်း လက်ရိုက်ဆည်အား ခိုင်မာသည့် ရေလွှဲဆည်အဖြစ် တည်ဆောက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း  ၊  မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းနောင့် က “မိုင်းပန်မြို့နယ်၊ နမ့်တိန်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ပုန်းချယ်ကျေးရွာနှင့် ကုန်းကျိုင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ လုံကြိမ်ကျေးရွာတို့တွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ မှလည်းကောင်း၊ ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး က “ကျိုင်းတုံမြို့နယ်၊ မိုင်းလပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝမ်လင်၊ ဝမ်မိုင်နှင့် နောင်ကန်ကျေးရွာအနီးရှိ တိမ်ကောနေသော နမ့်လပ်ချောင်းအားတူးဖော်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလှဝင်း က “မိုင်းပျဉ်းမြို့နယ်၊ မိုင်းမန်းကျေးရွာအုပ်စုရှိ ဝမ်ပုံကျေးရွာအဝင်လမ်းခွဲ (၁ ၁/၂)မိုင်ကို မြေသား လမ်းမှ ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဖောက်လုပ်ပေးမည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး မှလည်းကောင်း၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်း က “နမ့်ဆန်မြို့နယ်တွင် လျှပ်စစ်ဓါတ်အား(၂) မဂ္ဂါဝပ်ပိုလျှံလျက်ရှိသဖြင့် ကျေးရွာ(၄)ရွာသို့ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ (RE) သို့မဟုတ် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ (BE)တွင် ထည့်သွင်းလျာထား ပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းကောင်ခမ်း က “မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မိုင်းစံမြို့ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း၌ လိုအပ်လျက်ရှိသည့် စာသင်ဆောင်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်းအသီးသီး ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မိုးမိတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ရီရီဝင်း က “မိုးမိတ်မြို့နယ်ရှိ မန်ဟီတောင်ကြိုးဝိုင်း သစ်တောဘုတ်တိုင်များကို ပြန်လည် စိုက်ထူရန်နှင့် ယခင်နေထိုင်ခဲ့သည့် ဒေသခံပြည်သူများ၊ စိုက်ပျိုးမြေဧရိယာများကို သစ်တော ကြိုးဝိုင်းအတွင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင် မှလည်းကောင်း၊ ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအိုက်မွန်းက “ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ တာမိုးညဲမြို့နယ်ခွဲ၊ မုံးစီး- မုံးထမ်- ယုန်းမောသွားလမ်းရှိ နမ့်ပျဉ်းချောင်းကူး သစ်သားတံတားအား သံကူကွန်ကရစ်တံတား ပြုလုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း ၊ မိုင်းယန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်း က “မိုင်းယန်းမြို့နယ်၊ယန်းခိုင်ကျေးရွာအနီး အကျယ်(၁၅)ပေ ကိုယ်ထူကိုယ်ထ လက်ရိုက်ရေလွှဲဆည်အား ကျောက်စီကွန်ကရစ်ဆည်အဖြစ် တည်ဆောက် ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း ၊သီပေါမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းစမ်းစမ်းအေး က “စစ်တပ်ပိုင်မြေ၊ တပ်ရင်းတစ်တပ်ရင်း၏ မြေဧရိယာလိုအပ်ချက်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ပင်းတယ မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်း က “ပင်းတယမြို့နယ်၊ ကျုံးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျုံးကျေးရွာ၊ အ.ထ.က ကျောင်းအတွက် အထက်တန်း ပြဆရာ၊ဆရာမ(၄)ဦးနှင့် ကျား/မ အိမ်သာ(၁၀)လုံးအား ကူညီပံ့ပိုးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေခွန်းအားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

၎င်းနောက် (၁၇-၉-၂၀၁၈)ရက်နေ့ ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (ပထမ နေ့)တွင် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ တင်သွင်းခဲ့သည့် “၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ် ရှမ်းပြည်နယ် ဒေသန္တရစီမံကိန်း ဥပဒေကြမ်း”နှင့်စပ်လျဉ်း၍  ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင် နမ့်ဆန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ထွဏ်းက အစီရင်ခံစာဖတ်ကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်စီမံကိန်း နှင့်စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွန့်လွင် က ရှင်းလင်း ဆွေးနွေးပြီး လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့်  အတည်ပြု ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာသည်။

ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ် အပန်းဖြေစခန်း၊ တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်နှင့် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ် ဥပဒေ(မူကြမ်း)အား ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥပဒေပြုရေးဆိုင်ရာကော်မတီဝင် လွိုင်လင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်ဒီဂေါလ် ကလွှတ်တော်ဥပဒေ ပြုရေးရာကော်မတီနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် များ၏ ပြင်ဆင်ရန်အကြံပြုချက် များကို လွှတ်တော်သို့ဖတ်ကြားရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ် သယံဇာတနှင့် သဘာပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး  ဒေါက်တာညီညီအောင်က ဆွေးနွေးရှင်းလင်းပြီးနောက် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်က သဘောတူကြောင်းနှင့် ဥပဒေမူကြမ်းအား အတည်ပြု ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာသည်။

ယင်းနောက် သိန္နီမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်နန်းခင်ထားရီ က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လောင်းကစားဝိုင်းများ လျော့နည်း ကျဆင်းရေးနှင့် တင်းကြပ်တားဆီးပိတ်ပင် အရေးယူပေးနိုင်ပါရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို ပြည်နယ်လွှတ်တော် သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုအား မူဆယ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းကျော်သိန်းနှင့် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအိုက်မွန်းတို့က ထောက်ခံဆွေးနွေး ပြီး ကလောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်က အကြံပြုထောက်ခံဆွေးနွေးရာ လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးက အဆိုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ထောက်ခံဆွေးနွေးရှင်းလင်းပြီး လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက သဘောတူသဖြင့်  ယင်းအဆို အား အတည်ပြုကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကကြေညာသည်။

ထို့နောက် မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းနောင့် က “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လိုင်စင်မဲ့မော်တော်ယာဉ်များကို ပြည်သူလူထုမနစ်နာ စေရေးအတွက် အခြားနည်းလမ်းတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် မှတ်ပုံတင်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ပြည်ထောင်စုအစိုး ရသို့ တင်ပြပေးရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို ပြည်နယ်လွှတ်တော် သို့တင်သွင်းရာ ယင်းအဆိုအား ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဦးစိုင်းစံထွန်းက  ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး ၎င်းအဆိုကို လက်ခံဆွေးနွေးရန်သင့်/မသင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူအဖြင့် အဆိုကို စက်တင်ဘာလ ( ၂၁ ) ရက်  သောကြာနေ့တွင် ဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များ ရှိပါက ယနေ့ ညနေ (၅)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာသည်။

ထို့နောက် ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန် အစည်းအဝေး (စတုတ္တနေ့)ကို မွန်းလွဲ(၂:၃၀)နာရီတွင် ပြီးမြောက်ကြောင်းကြေညာပြီး (ပဉ္စမနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ(၂၁)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။      

 

 ပြည်နယ်ပြန်/ဆက်

 

ကမာၻ႔အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး  စက္တင္ဘာ  ၁၆

167

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ရွမ္းျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနတို႔ပူးေပါင္းက်င္းပေသာ ကမာၻ႔အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္သစ္ေတာရပ္ကြက္၊ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပခဲ့သည္။

အခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ျပည္နယ္လံုျခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗုိလ္မွဴးႀကီး လွဦး၊ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္း လံုေက်ာ္၊ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးဦးစိုးစိုးေဇာ္၊ပအိုဝ္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠ႒ ဦးခြန္စံ လြင္၊ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္စာေရးစစ္ခ်ဳပ္ေဒၚနန္းဝုိဟိန္း၊ျပည္နယ္/ခရုိင္/ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာန ဆိုင္ရာမ်ား၊ပညာေရးေကာလိပ္မွေက်ာင္း သားမ်ား၊သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား၊အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ရွမ္းျပည္နယ္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴးႏွင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္အျခားဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ က ကၽြန္ေတာ္တို႔ လူသားအားလံုး မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ကမာၻႀကီး ေရရွည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ပစၥဳပၸန္နဲ႔အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ၿပီး သန္႔ရွင္းသာယာလွပတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ကိုလက္ဆင့္ကမ္း ေပးနိုင္ေရးအတြက္ မိမိကိုယ္ကုိကာကြယ္ဖို႔လည္းလိုအပ္သလို ကမာၻ႔ေလထုအတြင္း အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးေစတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းေတြမွာလည္း ျပည္သူလူထု အားလံုး အသိစိတ္ဓါတ္ရွိရွိျဖင့္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပူးေပါင္းပါဝင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။

ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးေစတဲ့ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားကိုသံုးစြဲမယ့္အစား အိုဇုန္းလႊာကို မထိခိုက္ေစ တဲ့ ပစၥည္းမ်ားကို အစားထိုးသံုးစြဲျခင္းႏွင့္ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲျခင္းအားျဖင့္ ကမာၻ႔အပူခ်ိန္ုေလ်ာ့ခ်ဖို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္စို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ သြားၾကဖို႔ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကာေပးခဲ့သည္။ဆက္လက္၍အိုဇုန္းလႊာ ကာကြယ္ေရးဆုိင္ရာ အသိ ပညာေပး ဗီြဒီယိုျပသခဲ့ၿပီး၊တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္ႏွင့္ဇနီး၊ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္အတူစုေပါင္း၍အမွတ္တရ ဓါတ္ပံုရိုက္ကူးခဲ့ၾကၿပီး၊ကမာၻ႔အိုဇုန္းလႊာထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္တြင္ခင္းက်င္းျပသထားေသာ ျပခန္းအားလ်ည့္လည္ၾကည့္ရႈခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

စိုင္းသန္းေက်ာ္(ေတာင္ႀကီး)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်အခမ်းအနားတောင်ကြီးမြို့၌ကျင်းပ

တောင်ကြီး  စက်တင်ဘာ  ၁၆

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့်ရှမ်းပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနတို့ပူးပေါင်းကျင်းပသော ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အခမ်းအနားကို စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့ နံနက် ၁၀ နာရီတွင်သစ်တောရပ်ကွက်၊တောင်ကြီးမြို့၊မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပခဲ့သည်။

အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ပြည်နယ်လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဗိုလ်မှူးကြီး လှဦး၊ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်း လုံကျော်၊ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးဦးစိုးစိုးဇော်၊ပအိုဝ်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌ ဦးခွန်စံ လွင်၊ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်စာရေးစစ်ချုပ်ဒေါ်နန်းဝိုဟိန်း၊ပြည်နယ်/ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်ဌာန ဆိုင်ရာများ၊ပညာရေးကောလိပ်မှကျောင်း သားများ၊သူနာပြုဆရာမများ၊အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ၊အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ရှမ်းပြည်နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာနမှညွှန်ကြားရေးမှူးနှင့်ဝန်ထမ်းများ၊မြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများနှင့်အခြားဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ် က ကျွန်တော်တို့ လူသားအားလုံး မှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့ကမ္ဘာကြီး ရေရှည် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရေး၊ ပစ္စုပ္ပန်နဲ့အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် ကောင်းမွန်ပြီး သန့်ရှင်းသာယာလှပတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်ဆင့်ကမ်း ပေးနိုင်ရေးအတွက် မိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ဖို့လည်းလိုအပ်သလို ကမ္ဘာ့လေထုအတွင်း အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်း ပြည်သူလူထု အားလုံး အသိစိတ်ဓါတ်ရှိရှိဖြင့် တက်တက်ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရမည်။

ပြည်သူလူထုအနေနဲ့အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးစေတဲ့ ဒြပ်ပစ္စည်းများကိုသုံးစွဲမယ့်အစား အိုဇုန်းလွှာကို မထိခိုက်စေ တဲ့ ပစ္စည်းများကို အစားထိုးသုံးစွဲခြင်းနှင့်လျှော့ချသုံးစွဲခြင်းအားဖြင့် ကမ္ဘာ့အပူချိန်ုလျော့ချဖို့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်စို့ ပူးပေါင်းပါဝင် သွားကြဖို့ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြာပေးခဲ့သည်။ဆက်လက်၍အိုဇုန်းလွှာ ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ အသိ ပညာပေး ဗွီဒီယိုပြသခဲ့ပြီး၊တက်ရောက်လာကြသော ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်နှင့်ဇနီး၊ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ဧည့်သည်တော်များနှင့်အတူစုပေါင်း၍အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့ကြပြီး၊ကမ္ဘာ့အိုဇုန်းလွှာထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်တွင်ခင်းကျင်းပြသထားသော ပြခန်းအားလျည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။

စိုင်းသန်းကျော်(တောင်ကြီး)

More Articles...

  1. ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလားခရိုင္အလိုက္အသက္(၁၉)ႏွစ္ေအာက္အမ်ိဳးသားေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ၌ လြိဳင္လင္ခရိုင္အသင္း ဗိုလ္စြဲ
  2. ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ရပ္ရြာလူထုအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲ
  3. ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ
  4. ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ႏိုင္ငံတကာစာတတ္ေျမာက္ေရးေန႔က်င္းပ
  5. အမွတ္(၄၂၂)ေျချမန္တပ္ရင္းမွျပန္လည္စြန္႔လႊတ္ေျမႏွင့္ေခါင္းအိေက်းရြာအုပ္စုရွိ လယ္ယာေျမတို႔အား လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္(ပံုစံ-၇)ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ
  6. ေဆးလိပ္ေငြ႕ ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ
  7. ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလားခ႐ိုင္အလိုက္အသက္(၁၉)ႏွစ္ေအာက္ အမ်ိဳးသားေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲ
  8. ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ထူေထာင္ျခင္းအသိပညာေပးေဆြးေႏြး ပြဲက်င္းပ
  9. ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ
  10. အ.ထ.က ႏွစ္ထပ္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲ၊ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္ ေက်ာင္းအေျချပဳ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

Subcategories

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

arkhar

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းယောင်း၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းပြင်းနှင့် မိုင်းဖြတ်မြို့နယ်တွင် အများစု နေထိုင်ကြသည်။

We have 75 guests and no members online