ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ၿမိဳ႕အလိုက္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ စားပဲြတင္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပဲြဆုခ်ီး ျမွင့္ပဲြက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၈

100

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အသက္(၂၅)ႏွစ္ေအာက္ စားပြဲတင္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္း အနားကို ဇြန္လ ၇ ရက္ မြန္းလဲြ ၃ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သစ္ေတာရပ္ကြက္ရွိ ျပည္နယ္ေလ့က်င့္ေရးအားကစားရံု၌က်င္းပသည္။

ဆက္လက္၍ဆုခ်ီးျမွင့္ပဲြက်င္းပရာ ပြဲစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ အမ်ိဳးသမီးအေကာင္းဆံုး အားကစားသမားဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ မျမတ္ႏိုးဝသန္ ၊အမ်ိဳးသား အေကာင္းဆံုး အားကစားသမားဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္ေဇာ္မင္းထြန္း တို႔အား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၅၀၀၀၀)စီ၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပူးတြဲတတိယဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ နန္းခမ္းေႏွာင့္ႏွင့္မမူႏွင္းငယ္ေထြးတို႔အား ဆုတံဆိပ္ႏွင္ ့ေငြသားက်ပ္ (၈၀၀၀၀)စီကုိ ႐ွမ္းျပည္နယ္ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးႏိုင္ႏိုင္ဝင္းကလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုတိယဆုရ႐ွိေသာ သိန္းနီၿမိဳ႕မွမပန္းအိဗိုလ္ဗိုလ္အားဆုတံဆိပ္ ႏွွင့္ေငြသားက်ပ္(၁)သိန္း၊ ပထမဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွမျမတ္ႏိုးဝသန္အားဆု တံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား (၁) သိန္းငါးေသာင္း တို႔ကို ႐ွမ္းျပည္နယ္ စီမံကိန္းဦးစီးရံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္ ကလည္း ေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပူးတြဲတတိယဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္မွ ေမာင္ဥကၠာဦးႏွင့္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္ကိုကိုထက္ တို႔အား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြ သားက်ပ္ (၈၀၀၀၀) စီႏွင့္ ဒုတိယဆုရ႐ွိေသာ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္မွ စိုင္းသိန္းဇံအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၁) သိန္း၊ ပထမ ဆုရ႐ွိေသာ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္စည္သူဝင္း အား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား (၁) သိန္း(၅)ေသာင္း တို႔ကို ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ဒုတိယ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္ေဇာလွက လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း လက္ရည္စစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပူးတြဲတတိယရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္ကိုကို၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္စည္သူဝင္းတို႔အား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္(၁)ေသာင္းစီႏွင့္ ဒုတိယဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္ျမတ္သူရလင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၃) ေသာင္း၊ ပထမဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္ေဇာ္မင္းထြန္း အား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား က်ပ္ (၅) ေသာင္း တို႔ကို ႐ွမ္းျပည္နယ္စားပြဲတင္တင္းနစ္ ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးဝင္းေရႊက လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယဆုရ႐ွိခဲ့ေသာ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္အသင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ေငြသား က်ပ္ (၁) သိန္း၊ ဒုတိယဆုရ႐ွိေသာ သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္အသင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား က်ပ္ (၁)သိန္း(၅)ေသာင္းတို႔ကို ေတာင္ႀကီး တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ        မူမူ ျမင့္ ကလည္းေကာင္း၊ ပထမဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အသင္းအား ဆုတံဆိပ္၊ ပထမဆုဖလားႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၂)သိန္း ကို ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း ကလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပူးတြဲတတိယ ဆုရ႐ွိေသာ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္အသင္းႏွင့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္အသင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၁)သိန္းစီ ကို ႐ွမ္းျပည္နယ္ စားပြဲတင္တင္းနစ္        ဆပ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးတင္ဝင္း က လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အသင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၂)သိန္း ကို ႐ွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထန္အိတ္ ကလည္းေကာင္း၊ ပထမဆုရ႐ွိေသာ က်ိဳင္းတံု ျမိဳ႕နယ္အသင္းအား ဆုတံဆိပ္၊ ဆုဖလားႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၃) သိန္းကို      ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္လူမႈေရး ဝန္ ႀကီး၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းကလည္းေကာင္းဆုမ်ားအသီး သီးေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ၾကသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ျပည္နယ္လူမွဳေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္ /ခရိုင္/ ၿမိဳ႔နယ္ အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္အားကစား ႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထန္အိတ္၊ ဒု-ၫႊန္မွဴး ေဒၚမူမူႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္စားပြဲတင္တင္း နစ္ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ၿပိဳင္ ပဲြဝင္အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ အားကစားဝါသနာရွင္မ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးထြန္းလြင္(ျမ၀တီ)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား မြို့အလိုက် အသက် ၂၅ နှစ်အောက် စားပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲဆုချီး မြှင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇွန် - ၈

 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား မြို့နယ်အလိုက် အသက်(၂၅)နှစ်အောက် စားပွဲတင် တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်း အနားကို ဇွန်လ ၇ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီက တောင်ကြီးမြို့သစ်တောရပ်ကွက်ရှိ ပြည်နယ်လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံ၌ကျင်းပသည်။

ဆက်လက်၍ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပရာ ပွဲစဉ် တစ်လျှောက် အမျိုးသမီးအကောင်းဆုံး အားကစားသမားဆုရရှိသော တောင်ကြီး မြို့နယ်မှ မမြတ်နိုးဝသန် ၊အမျိုးသား အကောင်းဆုံး အားကစားသမားဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ်မှ မောင်ဇော်မင်းထွန်း တို့အား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ် (၅၀၀၀၀)စီ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပူးတွဲတတိယဆုရရှိသော တောင် ကြီးမြို့နယ်မှ နန်းခမ်းနှောင့်နှင့်မမူနှင်းငယ်ထွေးတို့အား ဆုတံဆိပ်နှင့်ငွေသားကျပ် (၈၀၀၀၀)စီကို ရှမ်းပြည်နယ်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနိုင်နိုင်ဝင်းကလည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယဆုရရှိသော သိန်းနီမြို့မှမပန်းအိဗိုလ်ဗိုလ်အားဆုတံဆိပ် နှင့်ငွေသားကျပ်(၁)သိန်း၊ ပထမဆုရရှိသော တောင်ကြီး မြို့နယ်မှမမြတ်နိုးဝသန်အားဆု တံဆိပ်နှင့် ငွေသား (၁) သိန်းငါးသောင်း တို့ကို ရှမ်းပြည်နယ် စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းအောင် ကလည်း ကောင်း၊ အမျိုးသားတစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပူးတွဲတတိယဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့ နယ်မှ မောင်ဥက္ကာဦးနှင့် ကျိုင်းတုံမြို့နယ်မှ မောင်ကိုကိုထက် တို့အား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေ သားကျပ် (၈၀၀၀၀) စီနှင့် ဒုတိယဆုရရှိသော ကျိုင်းတုံမြို့နယ်မှ စိုင်းသိန်းဇံအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ် (၁) သိန်း၊ ပထမ ဆုရရှိသော လားရှိုးမြို့နယ်မှ မောင်စည်သူဝင်း အား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသား (၁) သိန်း(၅)သောင်း တို့ကို တောင်ကြီးခရိုင် ဒုတိယ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ဇောလှက လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားတစ်ဦးချင်း လက်ရည်စစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ပူးတွဲတတိယရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ်မှ မောင်ကိုကို၊ လားရှိုးမြို့နယ်မှ မောင်စည်သူဝင်းတို့အား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ်(၁)သောင်းစီနှင့် ဒုတိယဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ်မှ မောင်မြတ်သူရလင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ် (၃) သောင်း၊ ပထမဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ်မှ မောင်ဇော်မင်းထွန်း အား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသား ကျပ် (၅) သောင်း တို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်စားပွဲတင်တင်းနစ် ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဌ ဦးဝင်းရွှေက လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီး အသင်းလိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် တတိယဆုရရှိခဲ့သော လားရှိုးမြို့နယ်အသင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့်ငွေသား ကျပ် (၁) သိန်း၊ ဒုတိယဆုရရှိသော သိန်းနီမြို့နယ်အသင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသား ကျပ် (၁)သိန်း(၅)သောင်းတို့ကို တောင်ကြီး တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ        မူမူ မြင့် ကလည်းကောင်း၊ ပထမဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ် အသင်းအား ဆုတံဆိပ်၊ ပထမဆုဖလားနှင့် ငွေသားကျပ် (၂)သိန်း ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း ကလည်းကောင်း၊ အမျိုးသား အသင်းလိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် ပူးတွဲတတိယ ဆုရရှိသော လွိုင်လင်မြို့နယ်အသင်းနှင့် လားရှိုးမြို့နယ်အသင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ် (၁)သိန်းစီ ကို ရှမ်းပြည်နယ် စားပွဲတင်တင်းနစ်        ဆပ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ဝင်း က လည်းကောင်း၊ ဒုတိယဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ်အသင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ် (၂)သိန်း ကို ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထန်အိတ် ကလည်းကောင်း၊ ပထမဆုရရှိသော ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်အသင်းအား ဆုတံဆိပ်၊ ဆုဖလားနှင့် ငွေသားကျပ် (၃) သိန်းကို      ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန် ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းကလည်းကောင်းဆုများအသီး သီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြသည်။

အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ် /ခရိုင်/ မြို့နယ် အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစား နှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထန်အိတ်၊ ဒု-ညွှန်မှူး ဒေါ်မူမူနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှမ်းပြည်နယ်စားပွဲတင်တင်း နစ်ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ပြိုင် ပွဲဝင်အားကစားသမားများနှင့် အုပ်ချုပ်သူများ၊ အားကစားဝါသနာရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

ဦးထွန်းလွင်(မြဝတီ)

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယန်း၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းပြင်း၊ တာချီလိတ်၊ လားရှိုး၊ တန့်ယန်း၊ မိုင်းရယ်၊ သိန္နီ၊ မက်မန်းနှင့် မိုင်းခတ်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြပါသည်။

 

We have 63 guests and no members online