ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ပုံမွန္အစည္းအေဝး(တတိယေန႔)က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး             စက္တင္ဘာ     ၁၉ 

171

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္(၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး(တတိယေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေလ့လာသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းမိုခမ္းက အခမ္း အနားမႉးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္သည္။

ပထမဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌက အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္ခြင့္ရွိသူ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္(၁၄၃)ဦး ရွိသည့္အနက္ ခြင့္ပန္ၾကားသူ(၂၅)ဦးရွိၿပီး အစည္းအေဝးသို႔(၁၁၈)ဦး တက္ေရာက္သျဖင့္ (၈၂.၅၂)% ရွိေသာေၾကာင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္ေၾကာင္းႏွင့္ တတိယေန႔ အစည္းအေဝး စတင္က်င္းပေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

ဆက္လက္၍ အစည္းအေဝးမတက္ေရာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၂၅)ဦးတို႔ အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားစိစစ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလင္းေအာင္ေဆြက ခြင့္ပန္ၾကားၿပီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွ သေဘာတူေၾကာင္းႏွင့္ အစည္းအေဝးအထေျမာက္မႈကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာပါသည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္(၉)ဦးမွ ၾကယ္ပြင့္ျပေမးခြန္း(၁၁)ခုေမးျမန္းရာ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးသန္းထိုက္က “ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မိုးေခ်းေငြမွစတင္၍ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြပုံစံသစ္ႏွင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာေရးႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳး စရိတ္ေခ်းေငြပုံစံတို႔ျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအားေခ်းေငြထုတ္ေခ်းေပးမႈအေျခအေန”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္း အားေမးျမန္းရာ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံမွလည္ေကာင္း၊  မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုင္းလင္းျမတ္က “မိုင္း႐ႉးၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းစံၿမိဳ႕မွ ဟိုေလာင္းေက်း႐ြာသို႔ ဆက္သြယ္ထားေသာ ေက်း႐ြာခ်င္းဆက္လမ္းပိုင္းအရွည္(၁၀)မိုင္ခန္႔အား ေျမသားလမ္းအျဖစ္ေဖာက္လုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး   ဦးခြန္ရဲေထြးမွလည္ေကာင္း၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးေမာင္ၫိုက “မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္သည္ နယ္ေျမက်ယ္ဝန္းသျဖင့္ ၿမိဳ႕မရဲစခန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕အင္အား တိုးခ်ဲ႕ခန္႔ထားေပးရန္ႏွင့္ အခ်ဳပ္ခန္း အသစ္တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ေပးမည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား  လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီေလးခ်မ္းက “၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ ယေန႔အထိ ေအာင္ဘာေလ သိန္းဆုလက္မွတ္ေရာင္းခ်ေသာ ဆိုင္မ်ားသည္ တစ္ေစာင္လၽွင္ က်ပ္(၅၀၀/-)ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္း ရွိ/မရွိကို သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ စုံစမ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံမွလည္းေကာင္း၊ “၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း လၽွပ္စစ္အႏၲရာယ္၊ မိုးႀကိဳးအႏၲရာယ္ မ်ား၏ အသိပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား မည္သို႔စီမံေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္” စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္မွ လည္းေကာင္း အသီးသီး ျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးမင္းမင္းသိန္းက “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရးႏွင့္ ေလာင္းကစားကိစၥအား မည္သို႔ေဆာင္႐ြက္ေနသည္ကို သိရွိလိုပါသည္” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ေမးခြန္းအား လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း၊ ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးစိုင္းစံထြန္းက “ကြန္ဟိန္းၿမိဳ႕နယ္၊ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း၊ ကံ့ေကာ္ေဆာင္ သြပ္မိုးအုတ္ၫွပ္ (၆)ခန္းတြဲ(၂)ထပ္ စာသင္ေဆာင္သည္ ပ်က္စီးယိုယြင္းၿပီး အသုံးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ အသုံးျပဳႏိုင္ေရး  မည္ကဲ့သို႔စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ကို သိရွိလိုပါသည္”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း မွလည္းေကာင္း၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးစိုင္းေအာင္ခမ္းက “လယ္ယာေျမ ပုံစံ(၇)ရရွိၿပီးေသာ လယ္ယာေျမ မ်ားကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရရွိေသးဘဲ အျခားအသုံးျပဳပါက ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူမည္ကို သိရွိလိုပါသည္”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား   ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္ မွလည္းေကာင္း အသီးသီးျပန္လည္ေျဖၾကားၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးအိုက္မြန္းက “ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ နမ့္ဖက္ကာႏွင့္ ဟိုေမာေလာ့ခြမ္ေက်း႐ြာအုပ္စုၾကား အရွည္(၈၀)ေပရွိ နမ့္ေမာေခ်ာင္းကူးသစ္သားတံတားအား သံကူ ကြန္ကရစ္တံတားျပဳလုပ္ေပးရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးေအးေမာင္က “နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ မန္ေဟာင္းေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ေနာင္မေက်း႐ြာႏွင့္ နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္သို႔ ဆက္သြယ္ေသာ (၁မိုင္၁ဖာလုံ) ေက်ာက္လမ္းအား ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ခင္းေပးႏိုင္မည့္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ” ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ေမးခြန္းအား ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး မွလည္းေကာင္း၊ “နမ့္ခမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဟင္လုံေက်း႐ြာအုပ္စု၊ ဟင္လုံေက်း႐ြာမွ ပန္ကူေက်း႐ြာခ်င္းဆက္ ေျမသားလမ္း(၄)မိုင္ကို ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းအျဖစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ အစီအစဥ္ ရွိ/မရွိ”ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ေမးခြန္းအား လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦး မွလည္းေကာင္း အသီးသီးေျဖၾကားၾကပါသည္။

ယင္းေနာက္ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးခင္ေမာင္ဝင္းကတင္သြင္းသည့္ “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေနထိုင္သူေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား မွတ္ပုံတင္ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုစာရင္းမရွိေသးသူမ်ားအား စီမံခ်က္ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအား တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကိုတင္သြင္းရာ ၎အဆိုကို က်ိဳင္းတုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ေဒါက္တာဝဏၰစိုး၊ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ေဒၚရီရီဝင္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁)မွ ေဒၚေမရီႏ်ိဳ႕၊ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) ဦးမင္းမင္းသိန္းႏွင့္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၁)မွ ဦးခိုင္ညီညီေက်ာ္တို႔မွ ေထာက္ခံေဆြးေႏြးၿပီး  ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္  လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးလွဦးက ျပန္လည္ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးကာ ယင္းအဆိုကို အတည္ျပဳေပးရန္  လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္  အဆိုကိုအတည္ျပဳေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက  ေၾကညာသည္။ 

သိႏၷီၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ေဒၚနန္းခင္ထားရီက “ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေလာင္းကစားဝိုင္းမ်ားပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ တင္းၾကပ္တားဆီးပိတ္ပင္ အေရးယူေပးႏိုင္ပါရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕သို႔ တိုက္တြန္းေၾကာင္း”အဆိုကို တင္သြင္းရာ မိုင္းခတ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) ဦးစိုင္းဝန္းဆမ္က  ေထာက္ခံေဆြးေႏြးကာ ၎အဆိုကို လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္/မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ အဆုံးအျဖတ္ရယူရာ လႊတ္ေတာ္ကသေဘာတူသျဖင့္ ယင္းအဆိုကို စက္တင္ဘာလ(၂၀)ရက္ ၾကာသပေတးေန႔တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရွိပါက  ယေန႔ညေန(၅)နာရီ ေနာက္ဆုံးထား၍ လႊတ္ေတာ္႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ထံ အမည္စာရင္းေပးသြင္းႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ေၾကညာပါသည္။ 

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌက ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပုံမွန္အစည္းအေဝး (တတိယေန႔)ကို မြန္းတည့္(၁၂:၁၅)နာရီတြင္ၿပီးေျမာက္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး(စတုတၳေန႔)ကို စက္တင္ဘာလ (၂၀)ရက္ နံနက္(၁၀)နာရီတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကျင်းပ

တောင်ကြီး             စက်တင်ဘာ     ၁၉ 

 

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ(၁၉)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ၊ လေ့လာသူများ တက်ရောက်ကြသည်။

အစည်းအဝေးတွင် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်နန်းမိုခမ်းက အခမ်း အနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။

ပထမဦးစွာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌက အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်(၁၄၃)ဦး ရှိသည့်အနက် ခွင့်ပန်ကြားသူ(၂၅)ဦးရှိပြီး အစည်းအဝေးသို့(၁၁၈)ဦး တက်ရောက်သဖြင့် (၈၂.၅၂)% ရှိသောကြောင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် တတိယနေ့ အစည်းအဝေး စတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပါသည်။

ဆက်လက်၍ အစည်းအဝေးမတက်ရောက်နိုင်သော ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၂၅)ဦးတို့ အတွက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဌ နမ့်စန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလင်းအောင်ဆွေက ခွင့်ပန်ကြားပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှ သဘောတူကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးအထမြောက်မှုကို လွှတ်တော်မှအတည်ပြုကြောင်း ကြေညာပါသည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၉)ဦးမှ ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၁)ခုမေးမြန်းရာ ကလောမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသန်းထိုက်က “ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် မိုးချေးငွေမှစတင်၍ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေပုံစံသစ်နှင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ် စိုက်ပျိုး စရိတ်ချေးငွေပုံစံတို့ဖြင့် တောင်သူများအားချေးငွေထုတ်ချေးပေးမှုအခြေအနေ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း အားမေးမြန်းရာ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှလည်ကောင်း၊  မိုင်းရှူးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းလင်းမြတ်က “မိုင်းရှူးမြို့နယ်၊ မိုင်းစံမြို့မှ ဟိုလောင်းကျေးရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားသော ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းပိုင်းအရှည်(၁၀)မိုင်ခန့်အား မြေသားလမ်းအဖြစ်ဖောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး   ဦးခွန်ရဲထွေးမှလည်ကောင်း၊ မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးမောင်ညိုက “မဘိမ်းမြို့နယ်သည် နယ်မြေကျယ်ဝန်းသဖြင့် မြို့မရဲစခန်းကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့အင်အား တိုးချဲ့ခန့်ထားပေးရန်နှင့် အချုပ်ခန်း အသစ်တိုးချဲ့တည်ဆောက်ပေးမည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား  လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်းက “၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလမှ ယနေ့အထိ အောင်ဘာလေ သိန်းဆုလက်မှတ်ရောင်းချသော ဆိုင်များသည် တစ်စောင်လျှင် ကျပ်(၅၀၀/-)ဖြင့် ရောင်းချခြင်း ရှိ/မရှိကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများမှ စုံစမ်းမှုပြုလုပ်ခြင်းရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှလည်းကောင်း၊ “၂၀၁၈ခုနှစ်တွင်ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း လျှပ်စစ်အန္တရာယ်၊ မိုးကြိုးအန္တရာယ် များ၏ အသိပညာပေးဟောပြောပွဲများ မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်” စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်မှ လည်းကောင်း အသီးသီး ပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ယင်းနောက် မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးမင်းမင်းသိန်းက “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မူးယစ်ဆေးဝါးအန္တရာယ် တားဆီးနှိမ်နှင်းရေးနှင့် လောင်းကစားကိစ္စအား မည်သို့ဆောင်ရွက်နေသည်ကို သိရှိလိုပါသည်” နှင့်စပ်လျဉ်းသည်မေးခွန်းအား လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း၊ ကွန်ဟိန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးစိုင်းစံထွန်းက “ကွန်ဟိန်းမြို့နယ်၊ အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်း၊ ကံ့ကော်ဆောင် သွပ်မိုးအုတ်ညှပ် (၆)ခန်းတွဲ(၂)ထပ် စာသင်ဆောင်သည် ပျက်စီးယိုယွင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ခြင်းမရှိသဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ရေး  မည်ကဲ့သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါသည်”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်း မှလည်းကောင်း၊ မိုင်းပန်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးစိုင်းအောင်ခမ်းက “လယ်ယာမြေ ပုံစံ(၇)ရရှိပြီးသော လယ်ယာမြေ များကို နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ခွင့်ပြုချက်မရရှိသေးဘဲ အခြားအသုံးပြုပါက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် မည်ကဲ့သို့ အရေးယူမည်ကို သိရှိလိုပါသည်”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား   ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော် မှလည်းကောင်း အသီးသီးပြန်လည်ဖြေကြားကြသည်။

ထို့နောက် ကွတ်ခိုင်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးအိုက်မွန်းက “ကွတ်ခိုင်မြို့နယ်၊ နမ့်ဖက်ကာနှင့် ဟိုမောလော့ခွမ်ကျေးရွာအုပ်စုကြား အရှည်(၈၀)ပေရှိ နမ့်မောချောင်းကူးသစ်သားတံတားအား သံကူ ကွန်ကရစ်တံတားပြုလုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ နမ့်ခမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးအေးမောင်က “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ မန်ဟောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ နောင်မကျေးရွာနှင့် နမ့်ခမ်းမြို့နယ်သို့ ဆက်သွယ်သော (၁မိုင်၁ဖာလုံ) ကျောက်လမ်းအား ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် ခင်းပေးနိုင်မည့် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ” နှင့်စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်းအား ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး မှလည်းကောင်း၊ “နမ့်ခမ်းမြို့နယ်၊ ဟင်လုံကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟင်လုံကျေးရွာမှ ပန်ကူကျေးရွာချင်းဆက် မြေသားလမ်း(၄)မိုင်ကို ကျောက်ချောလမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ”နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် မေးခွန်းအား လုံခြုံရေးနှင့်နယ်စပ် ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦး မှလည်းကောင်း အသီးသီးဖြေကြားကြပါသည်။

ယင်းနောက် ညောင်ရွှေမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးခင်မောင်ဝင်းကတင်သွင်းသည့် “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေထိုင်သူဒေသခံတိုင်းရင်းသားများ မှတ်ပုံတင်နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားနှင့် အိမ်ထောင်စုစာရင်းမရှိသေးသူများအား စီမံချက်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကိုတင်သွင်းရာ ၎င်းအဆိုကို ကျိုင်းတုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး၊ မိုးမိတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါ်ရီရီဝင်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဒေါ်မေရီနျို့၊ မဘိမ်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ဦးမင်းမင်းသိန်းနှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှ ဦးခိုင်ညီညီကျော်တို့မှ ထောက်ခံဆွေးနွေးပြီး  ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်  လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးလှဦးက ပြန်လည်ရှင်းလင်းဆွေးနွေးကာ ယင်းအဆိုကို အတည်ပြုပေးရန်  လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့်  အဆိုကိုအတည်ပြုကြောင်း လွှတ်တော် ဥက္ကဌက  ကြေညာသည်။ 

သိန္နီမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဒေါ်နန်းခင်ထားရီက “ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ လောင်းကစားဝိုင်းများပပျောက်ရေးနှင့် တင်းကြပ်တားဆီးပိတ်ပင် အရေးယူပေးနိုင်ပါရန် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ အဖွဲ့သို့ တိုက်တွန်းကြောင်း”အဆိုကို တင်သွင်းရာ မိုင်းခတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ဦးစိုင်းဝန်းဆမ်က  ထောက်ခံဆွေးနွေးကာ ၎င်းအဆိုကို လက်ခံဆွေးနွေးရန် သင့်/မသင့် လွှတ်တော်၏ အဆုံးအဖြတ်ရယူရာ လွှတ်တော်ကသဘောတူသဖြင့် ယင်းအဆိုကို စက်တင်ဘာလ(၂၀)ရက် ကြာသပတေးနေ့တွင် ဆွေးနွေးမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုသည့် ကိုယ်စားလှယ်များရှိပါက  ယနေ့ညနေ(၅)နာရီ နောက်ဆုံးထား၍ လွှတ်တော်ရုံး ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ထံ အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ကြောင်း ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ကြေညာပါသည်။ 

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌက ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (တတိယနေ့)ကို မွန်းတည့်(၁၂:၁၅)နာရီတွင်ပြီးမြောက်ကြောင်း ကြေညာပြီး(စတုတ္ထနေ့)ကို စက်တင်ဘာလ (၂၀)ရက် နံနက်(၁၀)နာရီတွင် ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

kayanရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ဖယ်ခုံမြို့နယ်တွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။

We have 64 guests and no members online

Latest Updates