ဒုတိယအႀကိမ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေသြးလႉဒါန္းပြဲသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ တက္ေရာက္အားေပး

ေတာင္ႀကီး ေအာက္တိုဘာ - ၁၇

191

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္မည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယအႀကိမ္ ေသြးလႉဒါန္းမႈကို ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ကုတင္(၅၀၀)ဆံ့ စဝ္စံထြန္းေဆး႐ုံႀကီး ၌ က်င္းပရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က လာေရာက္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၏ ရည္မွန္းခ်က္တာဝန္ျဖစ္သည့္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျဖစ္သည့္ လုပ္ငန္းအတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ေသြးျဖင့္ လိုအပ္ေနေသာ လူနာမ်ားအတြက္ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ လႉဒါန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသြးလႉဒါန္းရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မၽွအတြက္ မဟုတ္ဘဲ မိမိခႏၶာကိုယ္မွ ထုတ္လိုက္သည့္ ေသြးမ်ားကို က်န္းမာေရးအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ လူနာမ်ား၏ခႏၶာကိုယ္ထဲေရာက္ရွိသြားရန္ လႉဒါန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္လည္း က်န္းမာေရးအေထာက္အပံ့ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပရဟိတမိဘမဲ့ေဂဟာမ်ားကိုလည္းသြားေရာက္၍ အဟာရျဖည့္ပစၥည္းမ်ား ကိုလည္း ေထာက္ပံ့လႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ားကိုလည္း ေပ်ာ္ပြဲ၊ ႐ႊင္ပြဲ၊ အားကစားပြဲ မ်ားကို လည္း ျပဳလုပ္ေပးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ေသြးလႉဒါန္းပြဲ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးသည့္ စဝ္စံထြန္းေဆး႐ုံအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး (ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္) ဦးစိုးစိုးေဇာ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

စဝ္စံထြန္းေဆး႐ုံႀကီးတြင္ တစ္လကို ပ်မ္းမၽွေသြးအိတ္(ေခၚ) ေသြးယူနစ္ (၅၅၀ ႏွင့္ ၆၀၀) သုံးရပါေၾကာင္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္ ေသြးလႉရွင္ ပရဟိတ၊ ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးရွိေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူပရဟိတ၊ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ၊ ဌာနဆိုင္ရာ၊ တပ္ဖြဲ႕ အဖြဲ႕အစည္း၊ တပ္မေတာ္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ေသြးလႉဒါန္းမႈမ်ားရွိေၾကာင္း၊ မြန္ျပည္နယ္ေသြးလႉရွင္အသင္းမွလည္း စဝ္စံထြန္းေဆး႐ုံႀကီးတြင္ လာေရာက္ ေသြးလႉဒါန္းမႈမ်ားလည္းရွိေၾကာင္း၊ ယေန႔တြင္လည္း အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အတြက္ လာေရာက္ေသြးလႉဒါန္းမႈရွိၿပီး ရပ္ေစာက္၊ ႐ြာငံတို႔တြင္လည္း ေသြးအလႉရွင္မ်ားရွိပါက မိမိတို႔စဝ္စံထြန္းေဆး႐ုံမွ ေသြးလႉဘဏ္မွ ဓာတ္ခြဲဆရာဝန္ႀကီး၊ ဆရာဝန္မႀကီးမ်ားသြားေရာက္အကူအညီေဆာင္႐ြက္ေပးေၾကာင္း၊ အေရးေပၚ ေသြးလိုအပ္မႈမ်ားရွိပါက ေသြးအလႉရွင္အသင္းမ်ားလည္းရွိပါေၾကာင္း၊ တစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းလည္း လာေရာက္လႉဒါန္းလို႔ရပါေၾကာင္း၊ ေသြးလိုအပ္မႈအတြက္ အခက္အခဲမရွိဘဲ အဖြဲ႕အစည္း၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ လာေရာက္လႉဒါန္းေပးသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေသြး အသားမ်ားကို ေစတနာျဖင့္ လႉဒါန္းရသည့္အတြက္ ေရာဂါပိုးမႊားမ်ား သန္႔စင္မႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ထို႔သို႔ သန္႔စင္မွသာ ေသြးကိုလက္ခံသူအတြက္လည္း အက်ိဳးရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိေသြးကိုသန္႔ရွင္းေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ထိန္းသိမ္း ၾကရန္ မိမိ၏သန္႔စင္သည့္ေသြးျဖင့္ လူနာမ်ား၏အသက္ကို ကယ္တင္ေပးၾကရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္ကို က်န္းမာ ေအာင္ေနထိုင္ၾကရန္ ကုတင္ (၅၀၀)ဆံ့ စဝ္စံထြန္းေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ေငြစံက ေျပာၾကားသြားသည္။

အဆိုပါ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အႀကိဳလႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ ေသြးလႉဒါန္းပြဲတြင္ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ရွိ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း (၄၃)ဦးမွ လႉဒါန္းေသာ ေသြးအိတ္မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး (ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္) ဦးစိုးစိုးေဇာ္မွ ေပးအပ္ရာ ကုတင္ (၅၀၀)ဆံ့ စဝ္စံထြန္းေဆး႐ုံအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္ေငြစံက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္ျပန္/ဆက္ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဒုတိယအကြိမ် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနနှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ် သွေးလှူဒါန်းပွဲသို့ ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် တက်ရောက်အားပေး

တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ - ၁၇

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာ ၇ ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အကြိုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယအကြိမ် သွေးလှူဒါန်းမှုကို အောက်တိုဘာ ၁၇ ရက် နံနက် ၁၀နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ကုတင်(၅၀၀)ဆံ့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီး ၌ ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးကြကြောင်း သိရသည်။

အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ ရည်မှန်းချက်တာဝန်ဖြစ်သည့် ရပ်ရွာအေးချမ်းသာယာရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးစသည့် ရည်မှန်းချက်နှင့်အညီ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဖြစ်သည့် လုပ်ငန်းအတွက် နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ပွဲများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်သူလူထုအတွက် လိုအပ်နေသော ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများ၏ သွေးဖြင့် လိုအပ်နေသော လူနာများအတွက် ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် လှူဒါန်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ သွေးလှူဒါန်းရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်မှာ မည်သူ တစ်ဦးတစ်ယောက်မျှအတွက် မဟုတ်ဘဲ မိမိခန္ဓာကိုယ်မှ ထုတ်လိုက်သည့် သွေးများကို ကျန်းမာရေးအတွက် လိုအပ်နေသော လူနာများ၏ခန္ဓာကိုယ်ထဲရောက်ရှိသွားရန် လှူဒါန်းရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အတွက်လည်း ကျန်းမာရေးအထောက်အပံ့ဖြစ်ကြောင်း၊ ပရဟိတမိဘမဲ့ဂေဟာများကိုလည်းသွားရောက်၍ အဟာရဖြည့်ပစ္စည်းများ ကိုလည်း ထောက်ပံ့လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိဝန်ထမ်းမိသားစုများကိုလည်း ပျော်ပွဲ၊ ရွှင်ပွဲ၊ အားကစားပွဲ များကို လည်း ပြုလုပ်ပေးရန် စီစဉ်ထားကြောင်း၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အကြိုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် သွေးလှူဒါန်းပွဲ ဖြစ်မြောက်အောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသည့် စဝ်စံထွန်းဆေးရုံအုပ်ကြီးနှင့် ဆရာ/ဆရာမများကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ဦးစိုးစိုးဇော်က ပြောကြားသွားသည်။

စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတွင် တစ်လကို ပျမ်းမျှသွေးအိတ်(ခေါ်) သွေးယူနစ် (၅၅၀ နှင့် ၆၀၀) သုံးရပါကြောင်း၊ တောင်ကြီးမြို့တွင် သွေးလှူရှင် ပရဟိတ၊ ဌာန၊ အဖွဲ့အစည်း အသီးသီးရှိကြောင်း၊ အများပြည်သူပရဟိတ၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ၊ ဌာနဆိုင်ရာ၊ တပ်ဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း၊ တပ်မတော်အဖွဲ့အစည်းများမှလည်း သွေးလှူဒါန်းမှုများရှိကြောင်း၊ မွန်ပြည်နယ်သွေးလှူရှင်အသင်းမှလည်း စဝ်စံထွန်းဆေးရုံကြီးတွင် လာရောက် သွေးလှူဒါန်းမှုများလည်းရှိကြောင်း၊ ယနေ့တွင်လည်း အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန နှစ်ပတ်လည်နေ့အတွက် လာရောက်သွေးလှူဒါန်းမှုရှိပြီး ရပ်စောက်၊ ရွာငံတို့တွင်လည်း သွေးအလှူရှင်များရှိပါက မိမိတို့စဝ်စံထွန်းဆေးရုံမှ သွေးလှူဘဏ်မှ ဓာတ်ခွဲဆရာဝန်ကြီး၊ ဆရာဝန်မကြီးများသွားရောက်အကူအညီဆောင်ရွက်ပေးကြောင်း၊ အရေးပေါ် သွေးလိုအပ်မှုများရှိပါက သွေးအလှူရှင်အသင်းများလည်းရှိပါကြောင်း၊ တစ်ဦးချင်း တစ်ယောက်ချင်းလည်း လာရောက်လှူဒါန်းလို့ရပါကြောင်း၊ သွေးလိုအပ်မှုအတွက် အခက်အခဲမရှိဘဲ အဖွဲ့အစည်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ လာရောက်လှူဒါန်းပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း၊ မိမိခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမှ ဖြစ်ပေါ်လာသော အသွေး အသားများကို စေတနာဖြင့် လှူဒါန်းရသည့်အတွက် ရောဂါပိုးမွှားများ သန့်စင်မှုရှိရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထို့သို့ သန့်စင်မှသာ သွေးကိုလက်ခံသူအတွက်လည်း အကျိုးရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိသွေးကိုသန့်ရှင်းအောင် စောင့်ရှောက်ရန်နှင့် ထိန်းသိမ်း ကြရန် မိမိ၏သန့်စင်သည့်သွေးဖြင့် လူနာများ၏အသက်ကို ကယ်တင်ပေးကြရန်နှင့် မိမိကိုယ်ကို ကျန်းမာ အောင်နေထိုင်ကြရန် ကုတင် (၅၀၀)ဆံ့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်ငွေစံက ပြောကြားသွားသည်။

အဆိုပါ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန နှစ်ပတ်လည်နေ့ အထိမ်းအမှတ် အကြိုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် သွေးလှူဒါန်းပွဲတွင် ပြည်နယ်/ ခရိုင်/မြို့နယ်ရှိ အရာထမ်း၊ အမှုထမ်း (၄၃)ဦးမှ လှူဒါန်းသော သွေးအိတ်များကို ရှမ်းပြည်နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ပြည်နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်) ဦးစိုးစိုးဇော်မှ ပေးအပ်ရာ ကုတင် (၅၀၀)ဆံ့ စဝ်စံထွန်းဆေးရုံအုပ်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်ငွေစံက လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင်ပြန်/ဆက်ဦးစီးဌာန

၀၉၂၅၀၁၃၂၉၄၃

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

yinn-kyar ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နမ့်စန်နှင့် မိုးနဲမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 82 guests and no members online

Latest Updates