Articles

အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကနဦး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ေအာက္တိုဘာ - ၂၉

199

အင္းေလးကန္သမိုင္းႏွင့္ အင္းေလးကန္အေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝ အလွအပမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံလ်က္ရွိေသာ သဘာဝအေမြအႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အားလုံးအသိျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အင္းေလးကန္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခန္႔က သဘာဝအေလၽွာက္ ကမၻာ့အေပၚယံလႊာဖြဲ႕စည္းပုံပ်က္၍ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ (Tectonic Lake)မွ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ကုန္းျမင့္ပိုင္း သဘာဝေရခ်ိဳကန္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံးေရကန္လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ Royal Taunggyi Hotel ၌ က်င္းပေသာ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကနဦး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္ ကေျပာၾကားသည္။

အင္းေလးကန္တြင္ ေဒသသက္ရွိမ်ိဳးစိတ္ အမ်ားအျပား မွီတင္းေနထိုင္ၾကၿပီး ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား နားခိုရန္ ေနရာလည္းျဖစ္၍ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းသည့္ ကန္ေရျပင္ထဲတြင္ ကုန္းတြင္းငွက္ ၂၅၉ မ်ိဳး၊ ေရေပ်ာ္ငွက္ ၉၂ မ်ိဳး၊ ငါး ၆၁ မ်ိဳး၊ လိပ္ ၃ မ်ိဳး၊ လိပ္ျပာ ၉၄ မ်ိဳး၊ ကုန္းေနေရေနသတၱဝါ ၂၃ မ်ိဳးႏွင့္ သစ္မ်ိဳး ၈၆ မ်ိဳး၊ ေဆးဖက္ဝင္ပင္ ၅၂၇ မ်ိဳး၊ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္ ၁၈၄ မ်ိဳး၊ ေရေမၽွာ္မ်ိဳးစိတ္ ၁၂ မ်ိဳး၊ ဝါး ၁၁ မ်ိဳးတို႔အား ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ထားပါေၾကာင္း၊ အင္းေလးကန္တြင္ ထူးျခားသည့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ေဒသလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အင္းေလးကန္ေရေဝေရလဲေဒသသည္ ၂၁၆၆.၈ စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး ႀကိဳးဝိုင္းႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ၊ သဘာဝနယ္ေျမတို႔ပါဝင္ၿပီး အင္းေလးကန္တြင္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ေပါင္း ၃၅ အုပ္စု၊ ေက်း႐ြာေပါင္း ၄၄၄ ႐ြာရွိ ျပည္သူမ်ားမွီတင္းေနထိုင္ေသာ ေရကန္ႀကီးတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အင္းသား၊ လီဆူ၊ ပအိုဝ္းႏွင့္ ေတာင္႐ိုးလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး ယခု အခါ အင္းေလးကန္ႀကီးသည္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး အလြန္အကၽြံသုံးစြဲျခင္း၊ လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္း၊ ယာေျမတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ကၽြန္းေမ်ာမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ထင္းသုံးစြဲမႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလ်င္အျမန္ တိုးပြားလာျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေရးမွာ အေရးႀကီးသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနာ္ေဝသံ႐ုံးမွ အတိုင္ပင္ခံဝန္ႀကီး Mrs. Lise Nordgaard က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက မိတ္ေဆြ/မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အင္းေလးကန္ကို အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၿပီး ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ျဖစ္၍ ေကာင္းမြန္ေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိရန္ ေျပာၾကားၿပီး UNDP မွ ဌာေနေခါင္းေဆာင္ Mr. Biplove Choudhary မွ အင္းေလးကန္ေဒသကို ဇီဝရပ္ဝန္း နယ္ေျမ အျဖစ္ ေၾကျငာႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္အတူ UNDP မွ အာ႐ုံစိုက္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး အမွတ္တရဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူး ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အင်းလေးကန် ထိန်းသိမ်းရေးကာကွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန် ကနဦး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ - ၂၉

အင်းလေးကန်သမိုင်းနှင့် အင်းလေးကန်အခြေအနေသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် သဘာဝ အလှအပများနှင့် ဝန်းရံလျက်ရှိသော သဘာဝအမွေအနှစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အားလုံးအသိဖြစ်ပါကြောင်း၊ အင်းလေးကန်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာခန့်က သဘာဝအလျှောက် ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာဖွဲ့စည်းပုံပျက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည့် (Tectonic Lake)မှ ပြောင်းလဲလာပြီး ကုန်းမြင့်ပိုင်း သဘာဝရေချိုကန်ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးရေကန်လည်းဖြစ်ပါကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ Royal Taunggyi Hotel ၌ ကျင်းပသော အင်းလေးကန် ထိန်းသိမ်းရေးကာကွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန် ကနဦး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ် ကပြောကြားသည်။

အင်းလေးကန်တွင် ဒေသသက်ရှိမျိုးစိတ် အများအပြား မှီတင်းနေထိုင်ကြပြီး ဆောင်းခိုငှက်များ နားခိုရန် နေရာလည်းဖြစ်၍ ငြိမ်သက်အေးချမ်းသည့် ကန်ရေပြင်ထဲတွင် ကုန်းတွင်းငှက် ၂၅၉ မျိုး၊ ရေပျော်ငှက် ၉၂ မျိုး၊ ငါး ၆၁ မျိုး၊ လိပ် ၃ မျိုး၊ လိပ်ပြာ ၉၄ မျိုး၊ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါ ၂၃ မျိုးနှင့် သစ်မျိုး ၈၆ မျိုး၊ ဆေးဖက်ဝင်ပင် ၅၂၇ မျိုး၊ သစ်ခွမျိုးစိတ် ၁၈၄ မျိုး၊ ရေမျှော်မျိုးစိတ် ၁၂ မျိုး၊ ဝါး ၁၁ မျိုးတို့အား တွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားပါကြောင်း၊ အင်းလေးကန်တွင် ထူးခြားသည့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အလေ့အထများကြောင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် ဒေသလည်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အင်းလေးကန်ရေဝေရေလဲဒေသသည် ၂၁၆၆.၈ စတုရန်းမိုင်ရှိပြီး ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တော၊ သဘာဝနယ်မြေတို့ပါဝင်ပြီး အင်းလေးကန်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်း ၃၅ အုပ်စု၊ ကျေးရွာပေါင်း ၄၄၄ ရွာရှိ ပြည်သူများမှီတင်းနေထိုင်သော ရေကန်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အင်းသား၊ လီဆူ၊ ပအိုဝ်းနှင့် တောင်ရိုးလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာအမွေအနှစ်များလည်း တွေ့ရှိနိုင်သည့် နေရာဖြစ်ပြီး ယခု အခါ အင်းလေးကန်ကြီးသည် ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေး အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၊ လူဦးရေတိုးပွားလာခြင်း၊ ယာမြေတိုးချဲ့ခြင်း၊ ကျွန်းမျောများတိုးချဲ့ခြင်း၊ ထင်းသုံးစွဲမှု များပြားလာခြင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အလျင်အမြန် တိုးပွားလာခြင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာခြင်းတို့ကြောင့် အင်းလေးကန်ထိန်းသိမ်းရေးမှာ အရေးကြီးသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နော်ဝေသံရုံးမှ အတိုင်ပင်ခံဝန်ကြီး Mrs. Lise Nordgaard က မြန်မာနိုင်ငံသည် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက မိတ်ဆွေ/မိတ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်ပါကြောင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက အင်းလေးကန်ကို အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး ၅ နှစ်စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အရေးပါပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရသဖြင့် ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှ အောင်မြင်မှုရရှိမည်ဖြစ်၍ ကောင်းမွန်သောအကြံပြုချက်များ ရရှိရန် ပြောကြားပြီး UNDP မှ ဌာနေခေါင်းဆောင် Mr. Biplove Choudhary မှ အင်းလေးကန်ဒေသကို ဇီဝရပ်ဝန်း နယ်မြေ အဖြစ် ကြေငြာနိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို ဂုဏ်ပြုချီးကျူးပါကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ များနှင့်အတူ UNDP မှ အာရုံစိုက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားပြီး အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူး ကြကြောင်း သိရှိရသည်။

 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ရွမ္းျပည္နယ္စီးပြားေရး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ အခန္းက႑ စီးပြားေရးဖိုရမ္ က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ေအာက္တိုဘာ - ၂၈

198

ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသ၏ ေနာက္ထပ္တိုးတက္လာမည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခုမွာ ခရီးသြားလုပ္ငန္းျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရာက္ ႏိုင္ငံျခားခရီးသြား ဧည့္သည္မ်ားအေနျဖင့္ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းၿပီးလၽွင္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ အင္းေလးေဒသသည္ လာေရာက္လည္ပတ္ရန္ အေက်ာ္ၾကားဆုံးႏွင့္ စိတ္ဝင္စားမႈအရွိဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ခရီးသြားမ်ား အေနျဖင့္ အင္းေလးေဒသႏွင့္ တန္ေဆာင္တိုင္မီးပုံးပ်ံပြဲေတာ္သည္ ခရီးသြားလည္ပတ္မႈအတြက္ စြဲေဆာင္ႏိုင္ဆုံး အမွတ္သားမ်ားျဖစ္ပါေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၈ ရက္ မြန္းလႊဲ ၁ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း႐ုံးတြင္က်င္းပေသာ ရွမ္းျပည္နယ္စီးပြားေရး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္တို႔၏ အခန္းက႑ စီးပြားေရးဖိုရမ္ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ေျပာၾကားသြားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသႀကီး၏ ေနာင္ျဖစ္ေပၚလာမည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဆိုင္ရာ အခြင့္အလမ္းေကာင္း မ်ားႏွင့္အတူ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ရွိလာမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ဘယ္လိုေက်ာ္လႊားၾကမည္နည္း။ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသရွိ တန္ဖိုးရွိေသာ ေျမေပၚေျမေအာက္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ မည္ကဲ့သို႔ အသုံးခ်မည္နည္း။ ေဒသတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ မတူညီသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ထုံးတမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီစြာ အသုံးခ်ရမည့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဆိုင္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ျဖစ္ေပၚလာမႈမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္မည္ဆိုတာႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒသအတြင္း စီးပြားေရးလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ ေဒသခံစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ား၏အျမင္၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၏ အႀကံေပးခ်က္၊ ေဒသဆိုင္ရာအစိုးရအဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈမ်ားႏွင့္အတူ ေမခေဆာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ စီးပြားေရးပညာဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၏ တင္ျပေဆြးေႏြးသုံးသပ္ခ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္တကြ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ကုန္သည္ႀကီး မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆြးေႏြးက်င္းပသည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေသာ၊ အဓိပၸာယ္မ်ားစြာ ျပည့္ဝသည့္ စီးပြားေရးဖိုရမ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေမခေဆာင္ ေဖာင္ေဒးရွင္းဥကၠဌ ဦးျမင့္ႏိုင္မွ ဖိုရမ္က်င္းပျပဳလုပ္ရျခင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ေမခေဆာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ကုန္သည္ႀကီး မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌ ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းမွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကား၍ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူးၾကေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ အရပ္ရပ္မွ ကိုယ္စားလွယ္ေတာ္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေဒသႀကီး၏ စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ လက္ေတြ႕အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီး မ်ား ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ စီးပြားေရးတကၠသိုလ္ ေမခေဆာင္ေဖာင္ေဒးရွင္းမွ နာယက ႀကီးမ်ားႏွင့္ အသင္းသူ/အသင္းသားမ်ား၊ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးၾကမည့္ ဆရာႀကီးမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ကုန္သည္ႀကီး မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠဌႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္ ျပန္/ဆက္ ဦးစီးဌာန

၀၉-၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(unicode)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်စီးပွားရေး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းရှင်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍ စီးပွားရေးဖိုရမ် ကျင်းပ

တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ - ၂၈

ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသ၏ နောက်ထပ်တိုးတက်လာမည့် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ ခရီးသွားလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ရောက် နိုင်ငံခြားခရီးသွား ဧည့်သည်များအနေဖြင့် ပုဂံမြို့ဟောင်းပြီးလျှင် ရှမ်းပြည်နယ်၏ အင်းလေးဒေသသည် လာရောက်လည်ပတ်ရန် အကျော်ကြားဆုံးနှင့် စိတ်ဝင်စားမှုအရှိဆုံးဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ခရီးသွားများ အနေဖြင့် အင်းလေးဒေသနှင့် တန်ဆောင်တိုင်မီးပုံးပျံပွဲတော်သည် ခရီးသွားလည်ပတ်မှုအတွက် စွဲဆောင်နိုင်ဆုံး အမှတ်သားများဖြစ်ပါကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက် မွန်းလွှဲ ၁ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ် ကုန်သည်ကြီးများနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရုံးတွင်ကျင်းပသော ရှမ်းပြည်နယ်စီးပွားရေး ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးနှင့် လုပ်ငန်းရှင်တို့၏ အခန်းကဏ္ဍ စီးပွားရေးဖိုရမ် အခမ်းအနားတွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပြောကြားသွားသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသကြီး၏ နောင်ဖြစ်ပေါ်လာမည့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းကောင်း များနှင့်အတူ ရင်ဆိုင်တွေ့ရှိလာမည့် စိန်ခေါ်မှုများကို ဘယ်လိုကျော်လွှားကြမည်နည်း။ ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသရှိ တန်ဖိုးရှိသော မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတအရင်းအမြစ်များကို ထိရောက်စွာ မည်ကဲ့သို့ အသုံးချမည်နည်း။ ဒေသတွင်း နေထိုင်ကြသော တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ မတူညီသည့် ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးတမ်းများနှင့်အညီ လိုက်လျောညီစွာ အသုံးချရမည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖြစ်ပေါ်လာမှုများကို မည်ကဲ့သို့ ရှာဖွေဖော်ထုတ်မည်ဆိုတာနှင့် ပတ်သက်၍ ဒေသအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေကြသော ဒေသခံစီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ၏အမြင်၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၏ အကြံပေးချက်၊ ဒေသဆိုင်ရာအစိုးရအဖွဲ့အစည်းနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်ကြီးများ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုများနှင့်အတူ မေခဆောင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ စီးပွားရေးပညာဆိုင်ရာ ပညာရှင်များ၏ တင်ပြဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်၊ အကြံပြုချက်များနှင့်တကွ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ကုန်သည်ကြီး များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းနှင့် ညီနောင်အသင်းတို့ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆွေးနွေးကျင်းပသည့် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းမွန်သော၊ အဓိပ္ပာယ်များစွာ ပြည့်ဝသည့် စီးပွားရေးဖိုရမ်ဆွေးနွေးပွဲ ဖြစ်ပါကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် မေခဆောင် ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဌ ဦးမြင့်နိုင်မှ ဖိုရမ်ကျင်းပပြုလုပ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မေခဆောင်ဖောင်ဒေးရှင်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ကုန်သည်ကြီး များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဌ ဦးအောင်ဆန်းဝင်းမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြား၍ စုပေါင်းမှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးကြကြောင်း သိရသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ လွှတ်တော် အရပ်ရပ်မှ ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်အဆင့် ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသကြီး၏ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေကြသည့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ကြီး များ ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များနှင့် ရပ်မိရပ်ဖများ၊ စီးပွားရေးတက္ကသိုလ် မေခဆောင်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ နာယက ကြီးများနှင့် အသင်းသူ/အသင်းသားများ၊ ဟောပြောဆွေးနွေးကြမည့် ဆရာကြီးများ၊ ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း) ကုန်သည်ကြီး များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက် ကြကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင် ပြန်/ဆက် ဦးစီးဌာန

၀၉-၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦး ျမတ္စြာဘုရားမ်ား မူလကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မႈသည့္ ရတနာစံေက်ာင္ေတာ္ႀကီးေပၚသို႔ ျပန္လည္ႂကြဝင္

ေတာင္ႀကီး               ေအာက္တိုဘာ -  ၂၈

197

အင္းေလးေဖာင္ေတာ္ဦး ျမတ္စြာဘုရားမ်ားသည္ အင္းေလးေဒသ (၂၁) ဌာနသို႔ ႂကြခ်ီအပူ ေဇာ္ခံၿပီး မူလကိန္းဝပ္စံပယ္ေတာ္မူသည့္ ရတနာစံေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေပၚသို႔ ျပန္လည္ႂကြဝင္သည့္ အခမ္းအနားကို ေအာက္ဘာ (၂၇) ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက အဆိုပါစံေက်ာင္းေတာ္၌ က်င္းပရာ ပထမဦးစြာ ကရဝိတ္ ေဖာင္ေတာ္ေပၚမွ ေဖာင္ေတာ္ဦးျမတ္စြာဘုရားမ်ားအား စံေက်ာင္းေတာ္ႀကီးေပၚသို႔ ပင့္ေဆာင္ရာ ကိုယ္စားေတာ္ျမတ္မ်ားကို ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး၊  ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က အသီးသီးပင့္ေဆာင္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။ 

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚနန္းေ႐ႊျမင့္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ေဖာင္ေတာ္ဦးျမတ္စြာဘုရားမ်ားအား ဆြမ္း၊ ဆီမီး၊ ေရခ်မ္း ဆက္ကပ္ လႉဒါန္းၿပီး ေဂါပက အဖြဲ႕မွ ဓမၼလက္ေဆာင္ (၂၁) ဌာန ၾကာသကၤန္းမ်ား ေဝဌေပးၿပီး  ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က နန္းဟူးဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ေတာင္ေျခေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီး ဦးေကာဝိဒထံမွ ငါးပါးသီလ ခံယူေဆာက္တည္ၾကရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉးႏွင့္ဇနီးႏွင့္  ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားတို႔က ဆရာေတာ္မ်ားအား လႉဖြယ္ ပစၥည္း ဆက္ကပ္လႉဒါန္းၾကသည္။ 

ထို႔ေနာက္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဇနီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ အင္းသား႐ိုးရာ ေလွၿပိဳင္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနမႈကို ၾကည့္႐ူအားေပးၾကၿပီး ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ရာ အင္းသား႐ိုးရာ ဆြမ္းပို႔ေလွအဖြဲ႕ႏွင့္ ေလွယဥ္ဆု၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဆုတို႔ကို  ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ ေဒၚနန္ဝိုးဟိန္း ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ဆုခ်ီးျမႇင့္၍ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး (၂၆) တက္ ပထမဆု၊ ဒုတိယဆုရရွိသူတို႔ကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚနန္းေ႐ႊျမင့္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္၍ လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား (၄၆) တက္ ႏွစ္သိမ့္ဆု ရရွိသူမ်ားကို အေရွ႕ပိုင္းတိုင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉးမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္၍ လည္းေကာင္း အမ်ိဳးသားရာေက်ာ္ေလွ ႏွစ္သိမ့္ဆုရရွိသူမ်ားကို ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္မွ ဆုခ်ီးျမႇင့္၍ လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမႉးႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ဆုရရွိေသာ ေလွၿပိဳင္အသင္းမ်ားကို လိုက္လံ ႏႈတ္ဆက္ၾကကာ အခမ္းအနားကို ေနာင္အင္းေလးသီခ်င္းျဖင့္ ႐ုပ္သိမ္းလိုက္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္ ျပန္/ဆက္ ဦးစီးဌာန

၀၉-၂၅၀၁၃၂၉၄၃

(Unicode)++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အင်းလေးဖောင်တော်ဦး မြတ်စွာဘုရားများ မူလကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မှုသည့် ရတနာစံကျောင်တော်ကြီးပေါ်သို့ ပြန်လည်ကြွဝင်

တောင်ကြီး               အောက်တိုဘာ -  ၂၈

အင်းလေးဖောင်တော်ဦး မြတ်စွာဘုရားများသည် အင်းလေးဒေသ (၂၁) ဌာနသို့ ကြွချီအပူ ဇော်ခံပြီး မူလကိန်းဝပ်စံပယ်တော်မူသည့် ရတနာစံကျောင်းတော်ကြီးပေါ်သို့ ပြန်လည်ကြွဝင်သည့် အခမ်းအနားကို အောက်ဘာ (၂၇) ရက် နံနက် ၉ နာရီက အဆိုပါစံကျောင်းတော်၌ ကျင်းပရာ ပထမဦးစွာ ကရဝိတ် ဖောင်တော်ပေါ်မှ ဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရားများအား စံကျောင်းတော်ကြီးပေါ်သို့ ပင့်ဆောင်ရာ ကိုယ်စားတော်မြတ်များကို ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊  ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က အသီးသီးပင့်ဆောင်ကြကြောင်းသိရသည်။ 

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့်ဇနီး ဒေါ်နန်းရွှေမြင့်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ဖောင်တော်ဦးမြတ်စွာဘုရားများအား ဆွမ်း၊ ဆီမီး၊ ရေချမ်း ဆက်ကပ် လှူဒါန်းပြီး ဂေါပက အဖွဲ့မှ ဓမ္မလက်ဆောင် (၂၁) ဌာန ကြာသင်္ကန်းများ ဝေဌပေးပြီး  ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က နန်းဟူးဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတွင် တောင်ခြေကျောင်းဆရာတော်ကြီး ဦးကောဝိဒထံမှ ငါးပါးသီလ ခံယူဆောက်တည်ကြရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးနှင့်ဇနီးနှင့်  ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများတို့က ဆရာတော်များအား လှူဖွယ် ပစ္စည်း ဆက်ကပ်လှူဒါန်းကြသည်။ 

ထို့နောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ဇနီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့်ဇနီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် အင်းသားရိုးရာ လှေပြိုင်ပွဲ ယှဉ်ပြိုင်နေမှုကို ကြည့်ရူအားပေးကြပြီး ဆုများချီးမြှင့်ပေးအပ်ရာ အင်းသားရိုးရာ ဆွမ်းပို့လှေအဖွဲ့နှင့် လှေယဉ်ဆု၊ ယဉ်ကျေးမှု ဆုတို့ကို  ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ် ဒေါ်နန်ဝိုးဟိန်း နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ဆုချီးမြှင့်၍ လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီး (၂၆) တက် ပထမဆု၊ ဒုတိယဆုရရှိသူတို့ကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်နန်းရွှေမြင့်မှ ဆုချီးမြှင့်၍ လည်းကောင်း၊ အမျိုးသား (၄၆) တက် နှစ်သိမ့်ဆု ရရှိသူများကို အရှေ့ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးမှ ဆုချီးမြှင့်၍ လည်းကောင်း အမျိုးသားရာကျော်လှေ နှစ်သိမ့်ဆုရရှိသူများကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ်မှ ဆုချီးမြှင့်၍ လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့်ဇနီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ဆုရရှိသော လှေပြိုင်အသင်းများကို လိုက်လံ နှုတ်ဆက်ကြကာ အခမ်းအနားကို နောင်အင်းလေးသီချင်းဖြင့် ရုပ်သိမ်းလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင် ပြန်/ဆက် ဦးစီးဌာန

၀၉-၂၅၀၁၃၂၉၄၃

 

တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္၊ မယ္ဟုတ္ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ လက္မွတ္ေရးထိုး

ေတာင္ႀကီး ေအာက္တိုဘာ -၁၆

192

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာဧရာမြန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ တို႔အၾကား တာခ်ီလိတ္ခ႐ိုင္၊ မယ္ဟုတ္ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (MoA) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းအခမ္းအနားကို ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ႐ုံးအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရး ဝန္ႀကီးဦးစိုးၫႊန္႔လြင္က ျမန္မာဧရာမြန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လၽွပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္စက္မႈဝန္ႀကီးတို႔သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ မယ္ဟုတ္ေခ်ာင္း ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းအတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU)လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး မယ္ဟုတ္ေခ်ာင္း ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေျခစမ္းသပ္တိုင္းတာ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၿပီး၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခေလ့လာမႈအစီရင္ခံစာ (FSR-Feasibility  Study Report)ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ေန႔တြင္ တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ေပါေၾကာင္း၊ ဆက္လက္ၿပီး မယ္ဟုတ္ ၁၇ မီဂါဝပ္ ေရအား လၽွပ္စစ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအတြက္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (MoA)ကို ခ်ဳပ္ဆိုရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းေျပာၾကား သြားသည္။

ဆက္လက္၍ျမန္မာဧရာမြန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ  သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံ၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫႊန္႔လြင္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုးစိုးေဇာ္တို႔ႏွင့္ ျမန္မာဧရာမြန္ဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ျမစ္မ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူတို႔မွ မယ္ဟုတ္ေရအားလၽွပ္စစ္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈစာခ်ဳပ္ (MoA) လက္မွတ္ေရးထိုးကာ စာခ်ဳပ္မ်ားကို အျပန္အလွန္လဲလွယ္ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

ခ႐ိုင္ ျပန္/ဆက္

09-250132943

(Unicode)+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မယ်ဟုတ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရန်အတွက် သဘောတူညီမှုစာချုပ် (MoA) လက်မှတ်ရေးထိုး

တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ -၁၆

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မြန်မာဧရာမွန်ဆိပ်ကမ်းနှင့် မြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက် တို့အကြား တာချီလိတ်ခရိုင်၊ မယ်ဟုတ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရန်အတွက် သဘောတူညီမှုစာချုပ် (MoA) လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းအခမ်းအနားကို အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်မွန်းလွဲ ၂ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရရုံးအစည်းအဝေးခန်းမ၌ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ဝန်ကြီးဦးစိုးညွှန့်လွင်က မြန်မာဧရာမွန်ဆိပ်ကမ်းနှင့် မြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လျှပ်စစ်၊ စွမ်းအင်နှင့်စက်မှုဝန်ကြီးတို့သည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၄ ရက်နေ့တွင် မယ်ဟုတ်ချောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းအတွက် နားလည်မှုစာချွန်လွှာ (MoU)လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပြီး မယ်ဟုတ်ချောင်း ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြစ်နိုင်ခြေစမ်းသပ်တိုင်းတာ ကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး၊ ဖြစ်နိုင်ခြေလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာ (FSR-Feasibility  Study Report)ကို ၂၀၁၇ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၂၅ ရက်နေ့တွင် တင်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပေါကြောင်း၊ ဆက်လက်ပြီး မယ်ဟုတ် ၁၇ မီဂါဝပ် ရေအား လျှပ်စစ်တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် သဘောတူညီမှုစာချုပ် (MoA)ကို ချုပ်ဆိုရခြင်းဖြစ်ပါကြောင်းပြောကြား သွားသည်။

ဆက်လက်၍မြန်မာဧရာမွန်ဆိပ်ကမ်းနှင့် မြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ  သဘောတူစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုးရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၊ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွှန့်လွင်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်တို့နှင့် မြန်မာဧရာမွန်ဆိပ်ကမ်းနှင့် မြစ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူတို့မှ မယ်ဟုတ်ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရန်အတွက် သဘောတူညီမှုစာချုပ် (MoA) လက်မှတ်ရေးထိုးကာ စာချုပ်များကို အပြန်အလှန်လဲလှယ်ကြကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ခရိုင် ပြန်/ဆက်

 

09-250132943

Subcategories

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

lishaw
 ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်တွင် အများစုနေထိုင်ကြပြီး၊ လွိုင်လင်၊ မိုးမိတ်၊ မဘိမ်း၊ နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်း၊ ညောင်ရွှေနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်တို့တွင်လည်း နေထိုင်ကြသည်။

We have 52 guests and no members online

Latest Updates