ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ဳိးသားေန႔က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဧၿပီ - ၁၀ 

53

ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္ ၊ မိုးၿဗဲတြင္ ဧၿပီ (၁၀) ရက္ နံနက္ (၈) နာရီက (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို မိုးၿဗဲ အားကစားကြင္း၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။ 

အခမ္းအနားတြင္ ကယန္းအမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ခြန္းရွမူေအးလာ ၊ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ဦးေအးသာေအာင္တို႔က မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၾကသည္။ ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစံု ၊ ဘာသာေပါင္းစံု ၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ေပါင္းစံု ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈေပါင္းစံု တို႔ႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း ၊ ကြဲျပားျခားနားေသာ ပထဝီ ေဒသ အသီးသီးတြင္ ရွိၾကေသာ တိုင္းရင္းသားအသီးသီးသည္ မိမိတို႔၏ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ၊ ဓေလ့ ၊ ရိုးရာ အသီးသီးကို အျမတ္တႏိုးက်င့္သံုးေနထိုင္ၾကရင္း ၿမဲၿမံေသာ သံေယာဇဥ္တရားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဖးမ ကူညီကာ အတူတကြ လက္တြဲေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး ၊ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအားလံုး ယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္ မ်ားႏွင့္ ရိုးရာဓေလ့စရိုက္မ်ားကို မေပ်ာက္မပ်က္ေစရန္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္းက ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ ကယန္းတိုင္းရင္းသားတို႔သည္ မိမိတို႔၏ထူးျခားေသာ သမိုင္း အစဥ္အလာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး (၂၀၀၀) ျပည့္ႏွစ္ မတ္လ (၂၀) ရက္ေန႔တြင္ ကယန္း စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဗဟိုေကာ္မတီ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့၍ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၅) ရပ္ ခ်မွတ္ကာ ကယန္းမ်ဳိးႏြယ္စုအားလံုး ညီညြတ္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး (၂၀၀၀) ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ လ (၁၀) ရက္ေန႔ကို ကယန္းအမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ႏွစ္စဥ္ ႏွစ္တိုင္း ဧၿပီလ (၁၀) ရက္ေန႔တြင္ ကယန္းမ်ဳိးႏြယ္မႈ အားလံုး ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးမႈ ရွိေစရန္ႏွင့္ လူမ်ဳိးဂုဏ္ ၊ ဇာတိဂုဏ္ကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ၾကေစရန္ ကယန္းအမ်ဳိးသားေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ အစဥ္အလာမပ်က္ က်င္းပလ်က္ ရွိေၾကာင္း ၊ကယန္းတိုင္းရင္းသားတြင္ မ်ဳိးႏြယ္စု (၄) စုပါဝင္ၿပီး ကယန္းလထာ ၊ ကယန္းကေခါင္း ၊ ကယန္းကငန္းႏွင့္ ကယန္းကဲေဒါ့ဟူ၍ ေလ့လာေတြ႕ရွိရကာ ကယန္း တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင္ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ၊ ကရင္ျပည္နယ္ ၊ ကယားျပည္နယ္ႏွင့္ ပ်ံႏွ႔႔ံေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါနယ္ေျမေဒသ (၄) ခုအတြင္းတြင္ ကယန္းတိုင္းရင္းသား လူဦးေရ (၃) သိန္း ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိကာ ၊ ရွမ္းျပည္နယ္အလုပ္သမား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္ သူ႔အင္အားဝန္ႀကီးဌာန၏ လူဦးေရ စာရင္းအရ ကယန္းတိုင္းရင္းသား (၈၆၉၃၅) ဦးခန္႔ ရွိသျဖင့္ ကယန္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ဥပေဒႏွင့္အညီိ ခန္႔အပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတို႔၏ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳ၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးစိုင္းလံုးဆိုင္ ၊ ကယန္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာ ဝန္ႀကီး ဦးခြန္းေအးေမာင္တို႔က မိန္႔ခြန္းအသီးသီးေျပာၾကားၾကၿပီး ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးတီခြန္  ျမတ္မွ ေပးပို႔ေသာ သဝဏ္လႊာကို တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဖတ္ၾကား၍ ထူးခၽြန္ဆုရရွိသူမ်ားအား ဆုခ်ီးျမွင့္ရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား က အသီးသီး ခ်ီးျမွင့္ေပးၾကၿပီး ကယန္းအမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရး ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ ဥကၠဌ ခြန္းရွမူေအးလာမွ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားေၾကာင္းသိရသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယနာယက ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ကယားျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီးမ်ား ၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ ၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား တက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

၁၈ ကြိမ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဧပြီ - ၁၀ 

 

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ဖယ်ခုံမြို့နယ် ၊ မိုးဗြဲတွင် ဧပြီ (၁၀) ရက် နံနက် (၈) နာရီက (၁၈) ကြိမ်မြောက် ကယန်းအမျိုးသားနေ့ကို မိုးဗြဲ အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။ 

အခမ်းအနားတွင် ကယန်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေး ဦးဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဌ ခွန်းရှမူအေးလာ ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက ဦးအေးသာအောင်တို့က မိန့်ခွန်းပြောကြားကြသည်။ ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က မြန်မာနိုင်ငံသည် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးပေါင်းစုံ ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ၊ ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ပေါင်းစုံ ၊ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုပေါင်းစုံ တို့နှင့် ဖွဲ့စည်းတည်ရှိသည့် ပြည်ထောင်စုနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်း ၊ ကွဲပြားခြားနားသော ပထဝီ ဒေသ အသီးသီးတွင် ရှိကြသော တိုင်းရင်းသားအသီးသီးသည် မိမိတို့၏ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ၊ ဓလေ့ ၊ ရိုးရာ အသီးသီးကို အမြတ်တနိုးကျင့်သုံးနေထိုင်ကြရင်း မြဲမြံသော သံယောဇဉ်တရားနှင့် အပြန်အလှန်ဖေးမ ကူညီကာ အတူတကွ လက်တွဲနေထိုင်ခဲ့ကြပြီး ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအားလုံး ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် များနှင့် ရိုးရာဓလေ့စရိုက်များကို မပျောက်မပျက်စေရန် တိုင်းရင်းသားပြည်သူအပေါင်းက ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်သွားရမည်ဖြစ်ကြောင်း ၊ ကယန်းတိုင်းရင်းသားတို့သည် မိမိတို့၏ထူးခြားသော သမိုင်း အစဉ်အလာကို အကြောင်းပြုပြီး (၂၀၀၀) ပြည့်နှစ် မတ်လ (၂၀) ရက်နေ့တွင် ကယန်း စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုကော်မတီ စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့၍ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် လုပ်ငန်းစဉ် (၅) ရပ် ချမှတ်ကာ ကယန်းမျိုးနွယ်စုအားလုံး ညီညွတ်မှုကို ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီး (၂၀၀၀) ပြည့်နှစ် ဧပြီ လ (၁၀) ရက်နေ့ကို ကယန်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ကာ နှစ်စဉ် နှစ်တိုင်း ဧပြီလ (၁၀) ရက်နေ့တွင် ကယန်းမျိုးနွယ်မှု အားလုံး ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု ရှိစေရန်နှင့် လူမျိုးဂုဏ် ၊ ဇာတိဂုဏ်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ကြစေရန် ကယန်းအမျိုးသားနေ့ကို နှစ်စဉ် အစဉ်အလာမပျက် ကျင်းပလျက် ရှိကြောင်း ၊ကယန်းတိုင်းရင်းသားတွင် မျိုးနွယ်စု (၄) စုပါဝင်ပြီး ကယန်းလထာ ၊ ကယန်းကခေါင်း ၊ ကယန်းကငန်းနှင့် ကယန်းကဲဒေါ့ဟူ၍ လေ့လာတွေ့ရှိရကာ ကယန်း တိုင်းရင်းသားများအနေဖြင်နေပြည်တော်ကောင်စီနယ်မြေ ၊ ကရင်ပြည်နယ် ၊ ကယားပြည်နယ်နှင့် ပျံနှံ့နေထိုင်လျက်ရှိပြီး အဆိုပါနယ်မြေဒေသ (၄) ခုအတွင်းတွင် ကယန်းတိုင်းရင်းသား လူဦးရေ (၃) သိန်း ခန့်ရှိကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိကာ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အလုပ်သမား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည် သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၏ လူဦးရေ စာရင်းအရ ကယန်းတိုင်းရင်းသား (၈၆၉၃၅) ဦးခန့် ရှိသဖြင့် ကယန်း တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီးအဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တွင် ဥပဒေနှင့်အညိ ခန့်အပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကယန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာ ကိစ္စရပ်များကို ဥပဒေနှင့်အညီ ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြု၍ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းပြောကြားသွားသည်။ 

ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင် ၊ ကယန်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီး ဦးခွန်းအေးမောင်တို့က မိန့်ခွန်းအသီးသီးပြောကြားကြပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးတီခွန်  မြတ်မှ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာကို တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဖတ်ကြား၍ ထူးချွန်ဆုရရှိသူများအား ဆုချီးမြှင့်ရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ် ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌနှင့် တာဝန်ရှိသူများ က အသီးသီး ချီးမြှင့်ပေးကြပြီး ကယန်းအမျိုးသားညီညွတ်ရေး ဦးဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဌ ခွန်းရှမူအေးလာမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားကြောင်းသိရသည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဒုတိယနာယက ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ ၊ ကယားပြည်နယ်မှ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ ၊ ရှမ်းပြည်နယ်မှ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ် ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။ 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

pa-aine

 ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ဟိုပုံး၊ တောင်ကြီး၊ ဆီဆိုင်၊ ပင်လောင်း၊ ညောင်ရွှေ၊ မောက်မယ်နှင့် မိုင်းကိုင်မြို့နယ် များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြ သည်။

We have 22 guests and no members online