ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ျပတိုက္ငယ္ (Museum)သို႔လႉဒါန္း

ေတာင္ႀကီး ၾသဂုတ္ - ၂

136

ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ျပတိုက္ငယ္ (Museum) သို႔ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားလႉဒါန္းပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္လူထုအေျချပဳဗဟိုဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ စာေပ၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ၊ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္  ျမႇင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေစရန္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ႐ိုးရာအစားအေသာက္၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫႊတ္မႈပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ စသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပြဲေတာ္ႀကီးကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာျဖင့္ ပြဲေတာ္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေပး ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္အခမ္းအနားမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု စာေပယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ကို အေျခခံ ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ယေန႔လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံ မ်ားႏွင့္ စာေပမ်ားကို ယခုထက္ပိုမိုအေလးထား တန္ဖိုးထားကာ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ထိန္းသိမ္းထားတတ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ျပတိုက္ငယ္မွာ တိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအသုံးအေဆာင္မ်ား၊ လက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ စာအုပ္စာေပမ်ားကို စုစည္းၿပီး စုေပါင္းလႉဒါန္းပြဲအခမ္းအနား ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္းၾကရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က လႉဒါန္းေသာ ဗမာ တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ အ႐ုပ္ကို ျပည္နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးၫႊန္႔ေ႐ႊက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို ျပန္လည္ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးက ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ အင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ ကယန္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ 'ဝ'ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းဦးစီးဥကၠဌ၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠဌ၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠဌ၊ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠဌ၊ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးဥကၠဌ တို႔က လႉဒါန္းေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ ႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအား လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို ျပန္လည္ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ဂုံရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ဂုံရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ဝတ္စုံ၊ တိုင္းလိုင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က တိုင္းလိုင္ စာေပဗီႏိုင္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား၊ အင္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က အင္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ကယန္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ကယန္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံႏွင့္ အ႐ုပ္၊ ဓႏုစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ဓႏုတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ပေလာင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ပေလာင္(ဆာမ္လုံ)တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ကိုးကန္႔စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ဦးအေလးႏွင့္မိသားစု (လီဆူစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕)က လီဆူတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ဦးစိုးဝင္းႏွင့္မိသားစု (လီဆူစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕)က လီဆူတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံႏွင့္ အ႐ုပ္တို႔ကို အသီးသီးေပးအပ္လႉဒါန္းၾကရာ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးစိုးၫႊန္႔ေ႐ႊက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို အသီးသီးျပန္လည္ေပးခဲသည္။

ထို႔ေနာက္ (အာခါ/ ေတာင္႐ိုး/ လားဟူ) စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံႏွင့္ အ႐ုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းက်ားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ယင္းက်ားတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ ဗီႏိုင္းႏွင့္ ႐ိုးရာတူရိယာ(၄)မ်ိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းနက္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ယင္းနက္႐ိုးရာ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း မ်ား၊ ဦးညီနပ္ႏွင့္မိသားစု ("ဝ"စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕)က "ဝ"တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံႏွင့္ အ႐ုပ္တို႔က ေပးအပ္လႉဒါန္းၾကရာ ျပည္နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအးေမာင္က လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို ျပန္လည္ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ အလႉရွင္မ်ားမွ လႉဒါန္းေသာ အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီးအ႐ုပ္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း) ျပည္နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားကိုယ္စား ခ႐ိုင္ဦးစီးမႉးတို႔က တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ ဝတ္စုံႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္းၾကရာ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ဦးစီးမႉး ေဒၚျမင့္သန္းဦးက လက္ခံရယူၿပီး အလႉရွင္အသီးသီးသို႔ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးၫြန္႔ေ႐ႊ က ေက်းဇူးတင္ စကားျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အလႉရွင္မ်ားက ျပတိုက္ငယ္ (Museum)သို႔ လႉဒါန္းထားေသာ စုစုေပါင္း က်ပ္ (၅၅)သိန္း တန္ဖိုးရွိ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ  အသုံးအေဆာင္ပစၥည္မ်ားအား ၾကည္႐ႈ႕ေလ့လာၾကသည္။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ျပတိုက္ငယ္ (Museum)တြင္ ေဝေဝဆာဆာ ခင္းက်င္းကာ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ျပသထားမည္ျဖစ္ရာ အမ်ားျပည္သူ မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ႕ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာဝတ္စုံမ်ား စာေပဆိုင္ရာ စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ား စသည့္ ႐ိုးရာပစၥည္းအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စက္မႈ/လက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္႐ုံး(၀၈၁-၂၁၂၁၁၃၆၊ ၂၁၂၁၁၃၄)ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားသို႔ ေပးပို႔လႉဒါန္း ႏိုင္ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တောင်ကြီးခရိုင်ပြတိုက်ငယ် (Museum)သို့လှူဒါန်း

တောင်ကြီး သြဂုတ် - ၂

ရှမ်းပြည်နယ် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ တောင်ကြီးခရိုင်ပြတိုက်ငယ် (Museum) သို့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများလှူဒါန်းပွဲကို သြဂုတ်လ ၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက တောင်ကြီးခရိုင်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာနတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

အခမ်းအနားတွင်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က အမှာစကားပြောကြားရာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ စာပေ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန် ၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်  မြှင့်တင်ပေးရန်လိုအပ်လျက်ရှိသည့်အတွက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ စာပေယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့စေရန် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု များ၏ ရိုးရာအစားအသောက်၊ အဝတ်အထည်နှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို အားပေးမြှင့်တင်ရန်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုမှတစ်ဆင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်မှုပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် စသည့် ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ စာပေယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ပွဲတော်ကြီးကို ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၂၁ ရက်မှ ၂၅ ရက်နေ့ထိ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် ပွဲတော်၏ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်စွာ ကျင်းပပေး နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့ပြုလုပ်သည့်အခမ်းအနားမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု စာပေယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးပွဲတော်ကို အခြေခံ ပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ယနေ့လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ၊ ဓလေ့ထုံးစံ များနှင့် စာပေများကို ယခုထက်ပိုမိုအလေးထား တန်ဖိုးထားကာ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ထိန်းသိမ်းထားတတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး တောင်ကြီးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပြတိုက်ငယ်မှာ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအသုံးအဆောင်များ၊ လက်မှုပစ္စည်းများ၊ စာအုပ်စာပေများကို စုစည်းပြီး စုပေါင်းလှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနား ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်းကြရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က လှူဒါန်းသော ဗမာ တိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရိုးရာဝတ်စုံနှင့် အရုပ်ကို ပြည်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးညွှန့်ရွှေက လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ ကယန်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ 'ဝ'ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးဥက္ကဌ၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဌ၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဌ၊ ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဌ၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဦးစီးဥက္ကဌ တို့က လှူဒါန်းသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအလိုက် ရိုးရာဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများအား လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ဂုံရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ဂုံရှမ်းတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဝတ်စုံ၊ တိုင်းလိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က တိုင်းလိုင် စာပေဗီနိုင်းများနှင့် စာအုပ်စာစောင်များ၊ အင်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က အင်းတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ကယန်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ကယန်းတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံနှင့် အရုပ်၊ ဓနုစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ဓနုတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ပလောင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ပလောင်(ဆာမ်လုံ)တိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ကိုးကန့်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ဦးအလေးနှင့်မိသားစု (လီဆူစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့)က လီဆူတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ဦးစိုးဝင်းနှင့်မိသားစု (လီဆူစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့)က လီဆူတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံနှင့် အရုပ်တို့ကို အသီးသီးပေးအပ်လှူဒါန်းကြရာ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးစိုးညွှန့်ရွှေက လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို အသီးသီးပြန်လည်ပေးခဲသည်။

ထို့နောက် (အာခါ/ တောင်ရိုး/ လားဟူ) စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က တိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံနှင့် အရုပ်ကိုလည်းကောင်း၊ ယင်းကျားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ယင်းကျားတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ ဗီနိုင်းနှင့် ရိုးရာတူရိယာ(၄)မျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ယင်းနက်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ယင်းနက်ရိုးရာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း များ၊ ဦးညီနပ်နှင့်မိသားစု ("ဝ"စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့)က "ဝ"တိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံနှင့် အရုပ်တို့က ပေးအပ်လှူဒါန်းကြရာ ပြည်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးမောင်က လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းသော အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအရုပ် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း) ပြည်နယ် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ခရိုင်/ မြို့နယ်ရုံးများကိုယ်စား ခရိုင်ဦးစီးမှူးတို့က တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ဝတ်စုံနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်းကြရာ တောင်ကြီးခရိုင်ဦးစီးမှူး ဒေါ်မြင့်သန်းဦးက လက်ခံရယူပြီး အလှူရှင်အသီးသီးသို့ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးညွန့်ရွှေ က ကျေးဇူးတင် စကားပြန်လည်ပြောကြားပြီး တက်ရောက်လာကြသော ဧည်သည်တော်များနှင့် အလှူရှင်များက ပြတိုက်ငယ် (Museum)သို့ လှူဒါန်းထားသော စုစုပေါင်း ကျပ် (၅၅)သိန်း တန်ဖိုးရှိ တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှု  အသုံးအဆောင်ပစ္စည်များအား ကြည်ရှု့လေ့လာကြသည်။ အဆိုပါ တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှု အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများအား ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊တောင်ကြီးခရိုင် ပြတိုက်ငယ် (Museum)တွင် ဝေဝေဆာဆာ ခင်းကျင်းကာ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ ရုံးချိန်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ပြသထားမည်ဖြစ်ရာ အများပြည်သူ မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများသည် မိမိတို့၏ ရိုးရာဝတ်စုံများ စာပေဆိုင်ရာ စာအုပ်၊ စာစောင်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ္စည်းများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ စသည့် ရိုးရာပစ္စည်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ စက်မှု/လက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဒေသထွက်ပစ္စည်းများကို ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး(၀၈၁-၂၁၂၁၁၃၆၊ ၂၁၂၁၁၃၄)နှင့် မြို့နယ်အသီးသီးရှိ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးများသို့ ပေးပို့လှူဒါန်း နိုင် ကြောင်းသိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

inn-thar

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ညောင်ရွှေမြို့နယ်နှင့် အင်းလေးကန်တဝိုက်တွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 49 guests and no members online