ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကနဦး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ေအာက္တိုဘာ - ၂၉

199

အင္းေလးကန္သမိုင္းႏွင့္ အင္းေလးကန္အေျခအေနသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ သဘာဝ အလွအပမ်ားႏွင့္ ဝန္းရံလ်က္ရွိေသာ သဘာဝအေမြအႏွစ္တစ္ခု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ အားလုံးအသိျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အင္းေလးကန္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာခန္႔က သဘာဝအေလၽွာက္ ကမၻာ့အေပၚယံလႊာဖြဲ႕စည္းပုံပ်က္၍ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ (Tectonic Lake)မွ ေျပာင္းလဲလာၿပီး ကုန္းျမင့္ပိုင္း သဘာဝေရခ်ိဳကန္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကီးဆုံးေရကန္လည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ Royal Taunggyi Hotel ၌ က်င္းပေသာ အင္းေလးကန္ ထိန္းသိမ္းေရးကာကြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ကနဦး အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ လင္းထြဋ္ ကေျပာၾကားသည္။

အင္းေလးကန္တြင္ ေဒသသက္ရွိမ်ိဳးစိတ္ အမ်ားအျပား မွီတင္းေနထိုင္ၾကၿပီး ေဆာင္းခိုငွက္မ်ား နားခိုရန္ ေနရာလည္းျဖစ္၍ ၿငိမ္သက္ေအးခ်မ္းသည့္ ကန္ေရျပင္ထဲတြင္ ကုန္းတြင္းငွက္ ၂၅၉ မ်ိဳး၊ ေရေပ်ာ္ငွက္ ၉၂ မ်ိဳး၊ ငါး ၆၁ မ်ိဳး၊ လိပ္ ၃ မ်ိဳး၊ လိပ္ျပာ ၉၄ မ်ိဳး၊ ကုန္းေနေရေနသတၱဝါ ၂၃ မ်ိဳးႏွင့္ သစ္မ်ိဳး ၈၆ မ်ိဳး၊ ေဆးဖက္ဝင္ပင္ ၅၂၇ မ်ိဳး၊ သစ္ခြမ်ိဳးစိတ္ ၁၈၄ မ်ိဳး၊ ေရေမၽွာ္မ်ိဳးစိတ္ ၁၂ မ်ိဳး၊ ဝါး ၁၁ မ်ိဳးတို႔အား ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္ထားပါေၾကာင္း၊ အင္းေလးကန္တြင္ ထူးျခားသည့္ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈ အေလ့အထမ်ားေၾကာင့္ ခရီးသြား လုပ္ငန္းအတြက္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိသည့္ ေဒသလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အင္းေလးကန္ေရေဝေရလဲေဒသသည္ ၂၁၆၆.၈ စတုရန္းမိုင္ရွိၿပီး ႀကိဳးဝိုင္းႀကိဳးျပင္ကာကြယ္ေတာ၊ သဘာဝနယ္ေျမတို႔ပါဝင္ၿပီး အင္းေလးကန္တြင္ ေက်း႐ြာအုပ္စု ေပါင္း ၃၅ အုပ္စု၊ ေက်း႐ြာေပါင္း ၄၄၄ ႐ြာရွိ ျပည္သူမ်ားမွီတင္းေနထိုင္ေသာ ေရကန္ႀကီးတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အင္းသား၊ လီဆူ၊ ပအိုဝ္းႏွင့္ ေတာင္႐ိုးလူမ်ိဳးတို႔၏ ႐ိုးရာအေမြအႏွစ္မ်ားလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္သည့္ ေနရာျဖစ္ၿပီး ယခု အခါ အင္းေလးကန္ႀကီးသည္ ဓာတ္ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆး အလြန္အကၽြံသုံးစြဲျခင္း၊ လူဦးေရတိုးပြားလာျခင္း၊ ယာေျမတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ကၽြန္းေမ်ာမ်ားတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ ထင္းသုံးစြဲမႈ မ်ားျပားလာျခင္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း အလ်င္အျမန္ တိုးပြားလာျခင္း၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အင္းေလးကန္ထိန္းသိမ္းေရးမွာ အေရးႀကီးသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ေနာ္ေဝသံ႐ုံးမွ အတိုင္ပင္ခံဝန္ႀကီး Mrs. Lise Nordgaard က ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံႏွင့္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာကတည္းက မိတ္ေဆြ/မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ကတည္းက အင္းေလးကန္ကို အာ႐ုံစိုက္ခဲ့ၿပီး ၅ ႏွစ္စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ အေရးပါၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရသျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္ပါေၾကာင္း၊ လူထုပူးေပါင္းပါဝင္မွ ေအာင္ျမင္မႈရရွိမည္ျဖစ္၍ ေကာင္းမြန္ေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ား ရရွိရန္ ေျပာၾကားၿပီး UNDP မွ ဌာေနေခါင္းေဆာင္ Mr. Biplove Choudhary မွ အင္းေလးကန္ေဒသကို ဇီဝရပ္ဝန္း နယ္ေျမ အျဖစ္ ေၾကျငာႏိုင္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴးပါေၾကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ မ်ားႏွင့္အတူ UNDP မွ အာ႐ုံစိုက္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားၿပီး အမွတ္တရဓာတ္ပုံ႐ိုက္ကူး ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

အင်းလေးကန် ထိန်းသိမ်းရေးကာကွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့်ဆောင်ရွက်ရန် ကနဦး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး အောက်တိုဘာ - ၂၉

အင်းလေးကန်သမိုင်းနှင့် အင်းလေးကန်အခြေအနေသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် သဘာဝ အလှအပများနှင့် ဝန်းရံလျက်ရှိသော သဘာဝအမွေအနှစ်တစ်ခု ဖြစ်သည်နှင့်အညီ အားလုံးအသိဖြစ်ပါကြောင်း၊ အင်းလေးကန်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာခန့်က သဘာဝအလျှောက် ကမ္ဘာ့အပေါ်ယံလွှာဖွဲ့စည်းပုံပျက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည့် (Tectonic Lake)မှ ပြောင်းလဲလာပြီး ကုန်းမြင့်ပိုင်း သဘာဝရေချိုကန်ဖြစ်ကာ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယအကြီးဆုံးရေကန်လည်းဖြစ်ပါကြောင်း အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ Royal Taunggyi Hotel ၌ ကျင်းပသော အင်းလေးကန် ထိန်းသိမ်းရေးကာကွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရန် ကနဦး အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာ လင်းထွဋ် ကပြောကြားသည်။

အင်းလေးကန်တွင် ဒေသသက်ရှိမျိုးစိတ် အများအပြား မှီတင်းနေထိုင်ကြပြီး ဆောင်းခိုငှက်များ နားခိုရန် နေရာလည်းဖြစ်၍ ငြိမ်သက်အေးချမ်းသည့် ကန်ရေပြင်ထဲတွင် ကုန်းတွင်းငှက် ၂၅၉ မျိုး၊ ရေပျော်ငှက် ၉၂ မျိုး၊ ငါး ၆၁ မျိုး၊ လိပ် ၃ မျိုး၊ လိပ်ပြာ ၉၄ မျိုး၊ ကုန်းနေရေနေသတ္တဝါ ၂၃ မျိုးနှင့် သစ်မျိုး ၈၆ မျိုး၊ ဆေးဖက်ဝင်ပင် ၅၂၇ မျိုး၊ သစ်ခွမျိုးစိတ် ၁၈၄ မျိုး၊ ရေမျှော်မျိုးစိတ် ၁၂ မျိုး၊ ဝါး ၁၁ မျိုးတို့အား တွေ့ရှိမှတ်တမ်းတင်ထားပါကြောင်း၊ အင်းလေးကန်တွင် ထူးခြားသည့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှု အလေ့အထများကြောင့် ခရီးသွား လုပ်ငန်းအတွက် ဆွဲဆောင်မှုရှိသည့် ဒေသလည်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အင်းလေးကန်ရေဝေရေလဲဒေသသည် ၂၁၆၆.၈ စတုရန်းမိုင်ရှိပြီး ကြိုးဝိုင်းကြိုးပြင်ကာကွယ်တော၊ သဘာဝနယ်မြေတို့ပါဝင်ပြီး အင်းလေးကန်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု ပေါင်း ၃၅ အုပ်စု၊ ကျေးရွာပေါင်း ၄၄၄ ရွာရှိ ပြည်သူများမှီတင်းနေထိုင်သော ရေကန်ကြီးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါကြောင်း၊ အင်းသား၊ လီဆူ၊ ပအိုဝ်းနှင့် တောင်ရိုးလူမျိုးတို့၏ ရိုးရာအမွေအနှစ်များလည်း တွေ့ရှိနိုင်သည့် နေရာဖြစ်ပြီး ယခု အခါ အင်းလေးကန်ကြီးသည် ဓာတ်မြေသြဇာနှင့် ပိုးသတ်ဆေး အလွန်အကျွံသုံးစွဲခြင်း၊ လူဦးရေတိုးပွားလာခြင်း၊ ယာမြေတိုးချဲ့ခြင်း၊ ကျွန်းမျောများတိုးချဲ့ခြင်း၊ ထင်းသုံးစွဲမှု များပြားလာခြင်း၊ ခရီးသွားလုပ်ငန်း အလျင်အမြန် တိုးပွားလာခြင်း၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲလာခြင်းတို့ကြောင့် အင်းလေးကန်ထိန်းသိမ်းရေးမှာ အရေးကြီးသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ၎င်းကပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရန်ကုန်မြို့ရှိ နော်ဝေသံရုံးမှ အတိုင်ပင်ခံဝန်ကြီး Mrs. Lise Nordgaard က မြန်မာနိုင်ငံသည် မိမိတို့နိုင်ငံနှင့် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက မိတ်ဆွေ/မိတ်ဖက်နိုင်ငံဖြစ်ပါကြောင်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကို ၂၀၁၂ ခုနှစ်ကတည်းက အင်းလေးကန်ကို အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး ၅ နှစ်စီမံကိန်းဖြင့် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အရေးပါပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခွင့်ရသဖြင့် ဝမ်းမြောက်ပါကြောင်း၊ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှ အောင်မြင်မှုရရှိမည်ဖြစ်၍ ကောင်းမွန်သောအကြံပြုချက်များ ရရှိရန် ပြောကြားပြီး UNDP မှ ဌာနေခေါင်းဆောင် Mr. Biplove Choudhary မှ အင်းလေးကန်ဒေသကို ဇီဝရပ်ဝန်း နယ်မြေ အဖြစ် ကြေငြာနိုင်ခဲ့ခြင်းအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရကို ဂုဏ်ပြုချီးကျူးပါကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ရေရှည်တည်တံ့သော ဖွံ့ဖြိုးရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များတွင် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ များနှင့်အတူ UNDP မှ အာရုံစိုက်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ပြောကြားပြီး အမှတ်တရဓာတ်ပုံရိုက်ကူး ကြကြောင်း သိရှိရသည်။

 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

yin-nackရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နမ့်စန်၊ မိုးနဲနှင့် ကျေးသီးမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 80 guests and no members online