ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ် ဳပ္ခြင့္ရေဒသနမ့္ဆန္ျမိဳ႕တြင္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

နမ္႔ဆန္         မတ္- ၈

44

ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ရွိေဒသခံျပည္သူမ်ား ေဒသလိုအပ္ခ်က္ ျပည္သူမ်ား၏ခံစားခ်က္မ်ားသိရွိႏုိင္ရန္အတြက္ မတ္(၈)ရက္နံနက္ပိုင္းက ေဒသဦးစီးခန္းမတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ၾကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒၊ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး၊  သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္အတူ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ရပ္မိရပ္ဖဌာနဆိုင္ရာေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္၍ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသနမ္႔ဆန္ျမိဳ႕တြင္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံရျခင္းမွာ ေဒသအတြင္းလိုအပ္ခ်က္ ေတြ႕ၾကဳံေနရသည့္အခက္အခဲမ်ား ျပည္သူ မ်ား၏ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေသာ ခံစားခ်က္မ်ားသိရွိရန္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာက္ရြက္ေပး ႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားရွိပါကကူညီေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႕ေနာက္ပေလာာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕ဥကၠ႒ ဦးေအးေက်ာ္က ေဒသအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းျပီး၊ ေဒသဦးစီးအဖြဲ႕အလုပ္အမွဳေဆာင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးသိန္းေဇာ္မွေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္း ေၾကာင္းသိရသည္။ ထို႕ေနာက္တက္ေရာက္လာသည့္ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ရပ္မိရပ္ဖဦးေစာလြင္မွ ျမိဳ႕မဂိုဏ္းခ်ဳပ္ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္း၏ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ ယာဥ္ရပ္နားရာအေဆာင္ အေနာက္ဘက္(၈၅'×၄၅') အတိုင္းအတာေျမျပိဳက်နမႈအား သံကူကြန္ကရစ္ ေျမထိန္းနံရံျပဳလုပ္ရန္ ခန့္မွန္းကုန္က်ေငြက်ပ္သိန္း(၁၀၈၀)အား အစိုးရအဖြဲ႕မွပ့ံပိုး ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးရန္ႏွင့္ ဇယန္းဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္း၏ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္အေနာက္ဘက္ေနရာ(၇)ေနရာ ေျမျပိဳက်ေနမႈလုပ္ငန္း(၇)ခု ေျမထိန္းျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ခန္႕မွန္းကုန္က်ေငြက်ပ္ သိန္း(၃၁၄၄)သိန္းအား ပ့ံပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ပေလာင္ဗဟို စာေပရုံး အေဆာက္အဦ ျပန္လည္တည္ေဆာက္လ်ွက္ရွိရာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္က်န္ရွိေနသည့္ လ်ွပ္စစ္မီးပိုင္း ဆိုင္ရာႏွင့္ေဆးသုတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား(၂)ခုအတြက္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ေငြက်ပ္သိန္း(၂၀၀) ပ့ံပိုးကူညီေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္ျပေဆြးေႏြးျပီး၊ လက္ဖက္အသင္းဒုတိယဥကၠ႒ဦးစိုင္းညြန္႕ေမာင္မွ လက္ဖက္စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သည္႕လုပ္ငန္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ သက္သာေသာေခ်းေငြရ႐ွိေရးအတြက္တင္ျပျခင္း၊ ျမိဳ႕နယ္တြင္ လက္ဖက္ သုေတသနျခံေျမေနရာရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လက္ဖက္စိုက္ေတာင္သူမ်ားပုံစံ(၇)ရရွိေရး တင္ျပျခင္း၊ တရုတ္ျပည္မွ တရားမဝင္ လက္ဖက္(အခ်ဳိေျခာက္/လက္ဖက္ေျခာက္) ဝင္ေရာက္မႈအားဥပေဒႏွင့္အညီတားဆီးေပးရန္ တင္ျပခ်က္ႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအတြက္သင္တန္းေပးရန္တင္ျပျပီး၊ မန္တုံျမိဳ႕နယ္ရပ္မိရပ္ဖ ဦးႏုိင္ဝင္းထြန္းမွ ျမိဳ႕နယ္အတြင္းလိုအပ္သည့္ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္မန္ေတာက္ရပ္မွ ျမိဳ႕မရပ္ကြက္ဆက္သြယ္သည္႕ လမ္းကြန္ကရစ္လမ္း(၁၂၀၀')၊ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္ မန္ကန္ႏွင့္အမွတ္(၂)ရပ္ကြက္ ဟိုခိုဆက္သြယ္သည့္လမ္းေျမသားလမ္း ၁/၄မိုင္တန္တီး-ဟူးလိန္ကားလမ္း ေျမသားလမ္း (၉)မိုင္၊ မန္တုံ-မုံးဝီးလမ္းမၾကီးမွ ေစေကာ္-ဟူးလိန္-ပန္ကူ-ေနာင္ခ်ဳိ-ကုန္းေပါင္း ဆက္သြယ္သည့္ လမ္းေျမသား(၂၀)မိုင္ နမၼတူျမိဳ႕နယ္ မိုင္းဆင္ေက်းရြာမွ နားမြန္း-ပန္ေကာ္-မန္ေစာ-ေတာေန လမ္းေျမသားလမ္း(၁၈)မိုင္ စသည့္လမ္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အသီးသီးတင္ျပသြားၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းေနာက္ျပည္သူမ်ား၏ေဒသအတြင္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာျပည္နယ္အဆင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေဒသလိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္ အသီးသီး ျပန္လည္ေျဖရွင္းသြားၾကေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ေနာက္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ၾကီးဌာနျ ပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးမွလွဴဒါန္းေသာ လြယ္ဆုိင္ဘုရားႏွင့္ဂႏၶကုဋိေက်ာင္းတိုက္ ျပဳျပင္ရန္ေငြက်ပ္သိန္း(၅၀၀)၊ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕နယ္ဘုရားၾကီးေက်းရြာအုပ္စု၊ ဇယ္တုန္ဟုန္းေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ၾကီးေက်ာင္းျပဳျပင္ရန္ က်ပ္သိန္း(၃၀၀)၊ လီလုေက်းရြာအုပ္စု၊ မန္ပိန္းေက်းရြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ျပဳျပင္ရန္ေငြက်ပ္သိန္း(၃၀၀)၊ နမ့္လင္းေက်းရြာအုပ္စုပန္ေတာင္း(ေအာက္)ေက်းရြာ ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း ျပဳျပင္ရန္ေငြက်ပ္သိန္း(၃၀၀)၊ အေနာက္ကင္းေက်းရြာအုပ္စု၊ ဟိုနမ့္ေက်းရြာဘုနးေတာ္ၾကီးေက်ာင္း ဆြမ္းစားေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ေငြက်ပ္သိန္း(၃၀၀)တို႕ကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ ေပးအပ္လွဴဒါန္းေပးရာ နမ့္ဆန္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ့ဥကၠဌ ဦးေအးေက်ာ္ကလက္ခံရယူျပီး နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ တအာင္းပေလာင္စာေပယဥ္ေက်းမႈအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွလွဴဒါန္းေသာ ေငြက်ပ္သိန္း(၂၀)ကို ကခ်င္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးေရးရာဝန္ၾကီးမွေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးမွ အလွဴေငြက်ပ္ (၁၀)သိန္းကို တအာင္းစာေပယဥ္ေက်းမႈတို႕ကိုေပးအပ္ရာ စာေပယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လက္ခံရယူျပီး၊ လယ္ေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ေလ်ွာက္လြာပုံစံ(၁)ကို ျပည္နယ္စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွ ေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက လက္ခံရယူ၍ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕မွ ေပးအပ္ေသာ အမွတ္တရလက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေဒသဦးစီးဥကၠ႒ဦးေအးေက်ာ္မွ ေပးအပ္ရာျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္ဦးတင္ဦးက လက္ခံ ရယူျပီးျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ကနိဂုံးခ်ဳပ္စကား ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ဆက္လက္၍ျပည္နယ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႕သည္ နမ့္ဆန္ျမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရုံသို႕သြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ စစ္ေဆးျပီးရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) သီေပါျမိဳ႕ ခႏၲီရာမစာသင္တိုက္ႏွင့္ ေအာင္မဂၤလာဘိုးေတာ္ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာေက်ာက္မဲခရုိင ္အတြင္းရွိစစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားသီေပါ့ျမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားမွစစ္ေဘးေရွာင္မ်ားကိုသြားေရာက္ၾကည့္ရွဳ အားေပးစကားေျပာၾကားကာအလွဴ ေငြႏွင့္စားစရာမ်ားေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခ့ဲေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ၾကီး)

09250132943

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချ ဳပ်ခွင့်ရဒေသနမ့်ဆန်မြို့တွင်ဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ

နမ့်ဆန်         မတ်- ၈

ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ နမ့်ဆန်မြို့ရှိဒေသခံပြည်သူများ ဒေသလိုအပ်ချက် ပြည်သူများ၏ခံစားချက်များသိရှိနိုင်ရန်အတွက် မတ်(၈)ရက်နံနက်ပိုင်းက ဒေသဦးစီးခန်းမတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပလောင်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး၊  သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများနှင့်အတူ နမ့်ဆန်မြို့ရပ်မိရပ်ဖဌာနဆိုင်ရာဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။

ဆက်လက်၍ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသနမ့်ဆန်မြို့တွင်ပြည်သူများနှင့် တွေ့ဆုံရခြင်းမှာ ဒေသအတွင်းလိုအပ်ချက် တွေ့ကြုံနေရသည့်အခက်အခဲများ ပြည်သူ များ၏ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသော ခံစားချက်များသိရှိရန်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ဖြည့်ဆည်းဆောက်ရွက်ပေး နိုင်မည့် ကိစ္စရပ်များရှိပါကကူညီဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်ဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

ထို့နောက်ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးကျော်က ဒေသအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းပြီး၊ ဒေသဦးစီးအဖွဲ့အလုပ်အမှုဆောင်ကော်မတီဝင် ဦးသိန်းဇော်မှဒေသဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ရှင်းလင်း ကြောင်းသိရသည်။ ထို့နောက်တက်ရောက်လာသည့် နမ့်ဆန်မြို့ရပ်မိရပ်ဖဦးစောလွင်မှ မြို့မဂိုဏ်းချုပ် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၏ကျောင်းဆောင်နှင့် ယာဉ်ရပ်နားရာအဆောင် အနောက်ဘက်(၈၅'×၄၅') အတိုင်းအတာမြေပြိုကျနမှုအား သံကူကွန်ကရစ် မြေထိန်းနံရံပြုလုပ်ရန် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေကျပ်သိန်း(၁၀၈၀)အား အစိုးရအဖွဲ့မှပံ့ပိုး ကူညီဆောင်ရွက် ပေးရန်နှင့် ဇယန်းဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၏ ကျောင်းဆောင်နှင့်အနောက်ဘက်နေရာ(၇)နေရာ မြေပြိုကျနေမှုလုပ်ငန်း(၇)ခု မြေထိန်းပြုလုပ်ရန်အတွက် ခန့်မှန်းကုန်ကျငွေကျပ် သိန်း(၃၁၄၄)သိန်းအား ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန်ပလောင်ဗဟို စာပေရုံး အဆောက်အဦ ပြန်လည်တည်ဆောက်လျှက်ရှိရာ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိနေသည့် လျှပ်စစ်မီးပိုင်း ဆိုင်ရာနှင့်ဆေးသုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ(၂)ခုအတွက် ခန့်မှန်းတွက်ချက်ငွေကျပ်သိန်း(၂၀၀) ပံ့ပိုးကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် တင်ပြဆွေးနွေးပြီး၊ လက်ဖက်အသင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးစိုင်းညွန့်မောင်မှ လက်ဖက်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်အတွက် သက်သာသောချေးငွေရရှိရေးအတွက်တင်ပြခြင်း၊ မြို့နယ်တွင် လက်ဖက် သုတေသနခြံမြေနေရာရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးရန် လက်ဖက်စိုက်တောင်သူများပုံစံ(၇)ရရှိရေး တင်ပြခြင်း၊ တရုတ်ပြည်မှ တရားမဝင် လက်ဖက်(အချိုခြောက်/လက်ဖက်ခြောက်) ဝင်ရောက်မှုအားဥပဒေနှင့်အညီတားဆီးပေးရန် တင်ပြချက်နှင့် လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်သင်တန်းပေးရန်တင်ပြပြီး၊ မန်တုံမြို့နယ်ရပ်မိရပ်ဖ ဦးနိုင်ဝင်းထွန်းမှ မြို့နယ်အတွင်းလိုအပ်သည့် အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်မန်တောက်ရပ်မှ မြို့မရပ်ကွက်ဆက်သွယ်သည့် လမ်းကွန်ကရစ်လမ်း(၁၂၀၀')၊ အမှတ်(၁)ရပ်ကွက် မန်ကန်နှင့်အမှတ်(၂)ရပ်ကွက် ဟိုခိုဆက်သွယ်သည့်လမ်းမြေသားလမ်း ၁/၄မိုင်တန်တီး-ဟူးလိန်ကားလမ်း မြေသားလမ်း (၉)မိုင်၊ မန်တုံ-မုံးဝီးလမ်းမကြီးမှ စေကော်-ဟူးလိန်-ပန်ကူ-နောင်ချို-ကုန်းပေါင်း ဆက်သွယ်သည့် လမ်းမြေသား(၂၀)မိုင် နမ္မတူမြို့နယ် မိုင်းဆင်ကျေးရွာမှ နားမွန်း-ပန်ကော်-မန်စော-တောနေ လမ်းမြေသားလမ်း(၁၈)မိုင် စသည့်လမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် အသီးသီးတင်ပြသွားကြကြောင်းသိရသည်။

ယင်းနောက်ပြည်သူများ၏ဒေသအတွင်း လိုအပ်ချက်များကို ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ သက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်အဆင့်တာဝန်ရှိသူများက ဒေသလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်း ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် အသီးသီး ပြန်လည်ဖြေရှင်းသွားကြကြောင်းသိရသည်။ ၎င်းနောက်နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနျ ပည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှလှူဒါန်းသော လွယ်ဆိုင်ဘုရားနှင့်ဂန္ဓကုဋိကျောင်းတိုက် ပြုပြင်ရန်ငွေကျပ်သိန်း(၅၀၀)၊ နမ့်ဆန်မြို့နယ်ဘုရားကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇယ်တုန်ဟုန်းကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းပြုပြင်ရန် ကျပ်သိန်း(၃၀၀)၊ လီလုကျေးရွာအုပ်စု၊ မန်ပိန်းကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ပြုပြင်ရန်ငွေကျပ်သိန်း(၃၀၀)၊ နမ့်လင်းကျေးရွာအုပ်စုပန်တောင်း(အောက်)ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ပြုပြင်ရန်ငွေကျပ်သိန်း(၃၀၀)၊ အနောက်ကင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာဘုနးတော်ကြီးကျောင်း ဆွမ်းစားဆောင်သစ် ဆောက်လုပ်ခြင်းအတွက်ငွေကျပ်သိန်း(၃၀၀)တို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ ပေးအပ်လှူဒါန်းပေးရာ နမ့်ဆန်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ဥက္ကဌ ဦးအေးကျော်ကလက်ခံရယူပြီး နမ့်ဆန်မြို့ တအာင်းပလောင်စာပေယဉ်ကျေးမှုအတွက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှလှူဒါန်းသော ငွေကျပ်သိန်း(၂၀)ကို ကချင်တိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးမှပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးမှ အလှူငွေကျပ် (၁၀)သိန်းကို တအာင်းစာပေယဉ်ကျေးမှုတို့ကိုပေးအပ်ရာ စာပေယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူပြီး၊ လယ်မြေလုပ်ပိုင်ခွင့်လျှောက်လွာပုံစံ(၁)ကို ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ ပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက လက်ခံရယူ၍ နမ့်ဆန်မြို့ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့မှ ပေးအပ်သော အမှတ်တရလက်ဆောင်ပစ္စည်းများကို ဒေသဦးစီးဥက္ကဋ္ဌဦးအေးကျော်မှ ပေးအပ်ရာပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်ဦးတင်ဦးက လက်ခံ ရယူပြီးပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်ကနိဂုံးချုပ်စကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

ဆက်လက်၍ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် နမ့်ဆန်မြို့ ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးပြီးရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း) သီပေါမြို့ ခန္တီရာမစာသင်တိုက်နှင့် အောင်မင်္ဂလာဘိုးတော်ကျောင်းတိုက်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသောကျောက်မဲခရိုင ္အတွင်းရှိစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများသီပေါ့မြို့နယ်ကျေးရွာများမှစစ်ဘေးရှောင်များကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု အားပေးစကားပြောကြားကာအလှူ ငွေနှင့်စားစရာများထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

09250132943

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

tine-liရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ၊  မိုင်းယောင်းနှင့် မိုင်းလားမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 61 guests and no members online