ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဘ႑ာေရးႏွစ္ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္

ေတာင္ႀကီး ေမ- ၃

86

လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္ လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနရွမ္း ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေစတနာ႔ ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုဘ႑ာေရးႏွစ္ ေထာက္ပံ့ေၾကးေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲကို ေမ ၃ ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပ ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ အားတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ မရႏိုင္သလို သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအပါအဝင္ ယေန႔တက္ေရာက္လာေသာ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းသမားမ်ားအျပင္ ျပည္သူတရပ္လုံးကပါ လူမႈဝန္ထမ္းအသိစိတ္ဓာတ္ ျမင့္ျမင့္မားမားႏွင့္ အတူတကြပူးေပါင္းပါဝင္ၾကရန္ တိုက္တြန္းမွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ (၃၂၄၁.၇၂)သိန္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၅၄၅၈.၆ သိန္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္မည္ျဖစ္၍ ယခင္ႏွစ္ကထက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း (၂၂၁၆.၈၈)ခန္႔ ပိုမိုတိုးျမင့္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဂုဏ္ယူဝမ္းေျမာက္ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္းဌာနကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြား သည္။

ဆက္လက္၍လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန လူမႈဝန္မႈဝထမ္းဦးစီး ဌာန၏(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြစုစုေပါင္း(၅၄၅၈.၆)သိန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ထံ ရွမ္းျပည္နယ္လူမႈဝန္းထမ္း႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးထြန္းဦးကေပးအပ္ရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လက္ခံရယူ ေၾကာင္း သိရသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ရာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ဓမၼဝိဒူလူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ၃၇၆.၁၇သိန္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၁၄.၅၁သိန္း၊ ေအးသာယာလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ၂၈၅.၀၃သိန္း၊ ေဒၚႀကီးေဒၚငယ္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ ၁၅၈.၆၁သိန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားတြင္ဖြင့္ လွစ္ထား ေသာ မူႀကိဳေက်ာင္းေပါင္း(၄၄)ေက်ာင္းအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြ(၂၆၄)သိန္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေထာက္ပံ့ ေၾကး(၄၄)သိန္း၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္သူငယ္ေတာ္ေယဇူးမသန္စြမ္းႏွင့္လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတေဂဟာသို႔ ေထာက္ပံ့ ေငြ ၂၅၀.၅၆သိန္း၊ အမ်ိဳးသမီးပရဟိတေဂဟာသို႔ ၆၄.၀၅ သိန္း၊ ဟမ္းဆီးလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ ၁၃၃.၆၂သိန္း၊ ရွမ္း႐ိုးမဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ ၃၁.၀၂သိန္း၊ Open Doorလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ ၂၅.၉၂သိန္း၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း(၄၁)ေက်ာင္းသို႔ ၂၄၆သိန္း၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းဝယ္ယူေရးအတြက္ ၃၅ သိန္း၊ ဖယ္ခုံၿမိဳ႕နယ္လအိလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ ၂၃၇.၁၈၅သိန္း၊ လပင္ႏြဲ႕လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ ၁၀၅.၆၉သိန္း၊ စလင္းပရဟိတေဂဟာသို႔ ၂၁၉.၅၄သိန္းႏွင့္ ဆိုင္ခြန္ ေတာင္ ပရဟိတေဂဟာသို႔ ၉၀.၉၉သိန္း၊ နတ္ေတာပရဟိတေဂဟာသို႔၁၂၁.၀၅ သိန္း၊ ဘီကင္းသို႔ ၈၈.၀၅သိန္း၊ လက်ီ ႏြဲ႕သို႔ ၁၀၀.၄၇သိန္း၊ ဇီးျဖဴေတာင္ပရဟိတေဂဟာသို႔ ၂၁.၆သိန္း၊ သံတာထေရဇာသို႔ ၅၀.၇၆သိန္း၊ ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕နယ္ စိတၱသုခပရဟိတေဂဟာသို႔ ၇၆.၆၈သိန္း၊ မိုင္းေသာက္လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ ၁၂၅.၄၆သိန္းႏွင့္ ေဇယ်သုခသို႔ ၁၅၉.၂၇သိန္း၊ ပင္ေလာင္းၿမိဳ႕နယ္နန္းဟူးပရဟိတေဂဟာသို႔ ၇၅.၄၈သိန္းႏွင့္ ထီနားေကာင္းလူငယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ ၅၆.၅၂သိန္း၊ ကေလာၿမိဳ႕နယ္ပစၧိ႐ုံ(ေအာင္ပန္း)ပရဟိတေဂဟာသို႔ ၁၄၆.၀၄သိန္းႏွင့္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ သုခကာရီဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ ၈.၁သိန္း၊ ပင္းတယၿမိဳ႕နယ္ ဓႏုေျမဘိုးဘြားရိပ္သာသို႔ ၁၄.၀၄ သိန္း၊ လြိဳင္လင္ခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုးမူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၁၀)ေက်ာင္းေထာက္ပံ့ေငြ ၆၀ သိန္းႏွင့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေထာက္ပံ့ေၾကး ၁၀ သိန္း၊ လင္းေခးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ မက်ိဳင္းမြန္းလူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပရဟိတ ေဂဟာသို႔  ၁၈၀.၆၆ သိန္း၊ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၄)ေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ေငြ ၂၄ သိန္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေထာက္ပံ့ေၾကး ၄ သိန္း၊ က်ိဳင္းတုံခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ ၄၂၇.၂၆ သိန္းႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၂၈)ေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၆၈ သိန္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေထာက္ပံ့ေၾကး ၂၃ သိန္း၊ လား႐ႈိးခ႐ိုင္အတြင္းရွိ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ ၃၇၆.၁၁ သိန္းႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၁၃)ေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ေငြ ၇၈ သိန္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းေထာက္ပံ့ေၾကး ၈ သိန္း၊ ေက်ာက္မဲခ႐ိုင္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၀၆.၀၈ သိန္းႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၄)ေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ေငြ ၂၄ သိန္း၊ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေထာက္ပံ့ေၾကး ၄ သိန္း၊ မူဆယ္ခ႐ိုင္ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ ၂၂၆.၀၈ သိန္းႏွင့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး မူလတန္းႀကိဳေက်ာင္း (၂)ေက်ာင္း ေထာက္ပံ့ေငြ ၁၂ သိန္း၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း ေထာက္ပံ့ ေၾကး ၂ သိန္းတို႔အား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ဇနီး ေဒၚနန္းေ႐ႊျမင့္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးတို႔ က အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၾကသည္။

၎ေနာက္ တက္ေရာက္လာေသာ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ကိုယ္စား ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ရွမ္း႐ိုးမ ရိပ္သာႀကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီဝင္ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးစိုင္းျမင့္ေဌးက ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)အတြင္းရွိ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ (၃၉၂၀.၀၇)သိန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)သို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ (၉၀၆.၂၇)သိန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္)သို႔ ေထာက္ပံ့ေငြ (၆၃၂.၂၆) သိန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေစတနာ႔ဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားသို႔ ေထာက္ပံ့ေငြခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြစုစုေပါင္းမွာ က်ပ္ (၅၄၅၈. ၆သိန္း)ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

09250132943

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိစေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအား၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်ထောက်ပံ့ကြေးငွေများ ပေးအပ်

တောင်ကြီး မေ- ၃

လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန် လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနရှမ်း ပြည်နယ်အတွင်းရှိ စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများအား ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ် ထောက်ပံ့ကြေးငွေများ ပေးအပ်ပွဲကို မေ ၃ ရက် နံနက် ၉နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပ ကြောင်းသိရသည်။ 

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က လူမှုဝန်ထမ်းလုပ်ငန်းများသည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတော်အစိုးရ၏ အားတစ်ခုတည်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရန် မရနိုင်သလို သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအပါအဝင် ယနေ့တက်ရောက်လာသော လူမှုဝန်ထမ်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းသမားများအပြင် ပြည်သူတရပ်လုံးကပါ လူမှုဝန်ထမ်းအသိစိတ်ဓာတ် မြင့်မြင့်မားမားနှင့် အတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်ကြရန် တိုက်တွန်းမှာကြားလိုကြောင်း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် (၃၂၄၁.၇၂)သိန်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ၅၄၅၈.၆ သိန်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်မည်ဖြစ်၍ ယခင်နှစ်ကထက် ကျပ်သိန်းပေါင်း (၂၂၁၆.၈၈)ခန့် ပိုမိုတိုးမြင့်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပြီး လူမှုဝန်ထမ်းဌာနကို အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားသွား သည်။

ဆက်လက်၍လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနှင့်ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာန လူမှုဝန်မှုဝထမ်းဦးစီး ဌာန၏(၂၀၁၈-၂၀၁၉)ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေစုစုပေါင်း(၅၄၅၈.၆)သိန်းကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်ထံ ရှမ်းပြည်နယ်လူမှုဝန်းထမ်းရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထွန်းဦးကပေးအပ်ရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ လက်ခံရယူ ကြောင်း သိရသည်။ 

ထို့နောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်ရာ တောင်ကြီးမြို့ ဓမ္မဝိဒူလူငယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ထောက်ပံ့ငွေ၃၇၆.၁၇သိန်း၊ ငြိမ်းချမ်းလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ၁၁၄.၅၁သိန်း၊ အေးသာယာလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ထောက်ပံ့ငွေ၂၈၅.၀၃သိန်း၊ ဒေါ်ကြီးဒေါ်ငယ် လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၁၅၈.၆၁သိန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ တပ်ရင်းတပ်ဖွဲ့များတွင်ဖွင့် လှစ်ထား သော မူကြိုကျောင်းပေါင်း(၄၄)ကျောင်းအတွက် ထောက်ပံ့ငွေ(၂၆၄)သိန်းနှင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ ကြေး(၄၄)သိန်း၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်သူငယ်တော်ယေဇူးမသန်စွမ်းနှင့်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတဂေဟာသို့ ထောက်ပံ့ ငွေ ၂၅၀.၅၆သိန်း၊ အမျိုးသမီးပရဟိတဂေဟာသို့ ၆၄.၀၅ သိန်း၊ ဟမ်းဆီးလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၁၃၃.၆၂သိန်း၊ ရှမ်းရိုးမဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ ၃၁.၀၂သိန်း၊ Open Doorလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၂၅.၉၂သိန်း၊ တောင်ကြီးခရိုင်အတွင်းရှိ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းကြိုကျောင်း(၄၁)ကျောင်းသို့ ၂၄၆သိန်း၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအတွက် ၃၅ သိန်း၊ ဖယ်ခုံမြို့နယ်လအိလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၂၃၇.၁၈၅သိန်း၊ လပင်နွဲ့လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၁၀၅.၆၉သိန်း၊ စလင်းပရဟိတဂေဟာသို့ ၂၁၉.၅၄သိန်းနှင့် ဆိုင်ခွန် တောင် ပရဟိတဂေဟာသို့ ၉၀.၉၉သိန်း၊ နတ်တောပရဟိတဂေဟာသို့၁၂၁.၀၅ သိန်း၊ ဘီကင်းသို့ ၈၈.၀၅သိန်း၊ လကျီ နွဲ့သို့ ၁၀၀.၄၇သိန်း၊ ဇီးဖြူတောင်ပရဟိတဂေဟာသို့ ၂၁.၆သိန်း၊ သံတာထရေဇာသို့ ၅၀.၇၆သိန်း၊ ညောင်ရွှေမြို့နယ် စိတ္တသုခပရဟိတဂေဟာသို့ ၇၆.၆၈သိန်း၊ မိုင်းသောက်လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၁၂၅.၄၆သိန်းနှင့် ဇေယျသုခသို့ ၁၅၉.၂၇သိန်း၊ ပင်လောင်းမြို့နယ်နန်းဟူးပရဟိတဂေဟာသို့ ၇၅.၄၈သိန်းနှင့် ထီနားကောင်းလူငယ် ဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတဂေဟာသို့ ၅၆.၅၂သိန်း၊ ကလောမြို့နယ်ပစ္ဆိရုံ(အောင်ပန်း)ပရဟိတဂေဟာသို့ ၁၄၆.၀၄သိန်းနှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ် သုခကာရီဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ ၈.၁သိန်း၊ ပင်းတယမြို့နယ် ဓနုမြေဘိုးဘွားရိပ်သာသို့ ၁၄.၀၄ သိန်း၊ လွိုင်လင်ခရိုင်အတွင်းရှိ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးမူလတန်းကြိုကျောင်း (၁၀)ကျောင်းထောက်ပံ့ငွေ ၆၀ သိန်းနှင့် သင်ထောက်ကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ကြေး ၁၀ သိန်း၊ လင်းခေးခရိုင်အတွင်းရှိ မကျိုင်းမွန်းလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပရဟိတ ဂေဟာသို့  ၁၈၀.၆၆ သိန်း၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း (၄)ကျောင်း ထောက်ပံ့ငွေ ၂၄ သိန်း၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ကြေး ၄ သိန်း၊ ကျိုင်းတုံခရိုင်အတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ၄၂၇.၂၆ သိန်းနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း (၂၈)ကျောင်း ထောက်ပံ့ငွေ ၁၆၈ သိန်း၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ကြေး ၂၃ သိန်း၊ လားရှိုးခရိုင်အတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ၃၇၆.၁၁ သိန်းနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း (၁၃)ကျောင်း ထောက်ပံ့ငွေ ၇၈ သိန်း၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်းထောက်ပံ့ကြေး ၈ သိန်း၊ ကျောက်မဲခရိုင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ၁၀၆.၀၈ သိန်းနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း (၄)ကျောင်း ထောက်ပံ့ငွေ ၂၄ သိန်း၊ သင်ထောက်ကူ ပစ္စည်းထောက်ပံ့ကြေး ၄ သိန်း၊ မူဆယ်ခရိုင် စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ ၂၂၆.၀၈ သိန်းနှင့် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး မူလတန်းကြိုကျောင်း (၂)ကျောင်း ထောက်ပံ့ငွေ ၁၂ သိန်း၊ သင်ထောက်ကူပစ္စည်း ထောက်ပံ့ ကြေး ၂ သိန်းတို့အား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ ဇနီး ဒေါ်နန်းရွှေမြင့်၊  ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့ က အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။

၎င်းနောက် တက်ရောက်လာသော စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများ ကိုယ်စား တောင်ကြီးမြို့ ရှမ်းရိုးမ ရိပ်သာကြီးကြပ်ရေးကော်မတီဝင် ဒုတိယဥက္ကဌ ဦးစိုင်းမြင့်ဌေးက ကျေးဇူးတင်စကား ပြန်လည်ပြောကြားပြီး ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)အတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေ (၃၉၂၀.၀၇)သိန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)သို့ ထောက်ပံ့ငွေ (၉၀၆.၂၇)သိန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်)သို့ ထောက်ပံ့ငွေ (၆၃၂.၂၆) သိန်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းများသို့ ထောက်ပံ့ငွေခွင့်ပြုရန်ပုံငွေစုစုပေါင်းမှာ ကျပ် (၅၄၅၈. ၆သိန်း)ဖြစ်ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

09250132943

 

 

 

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

padaung ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) မိုင်းရှူး၊ ပင်လောင်းနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 63 guests and no members online