အပင်မျိုးသစ်ကာကွယ်ခွင့် အခွင့်အရေးရရှိရန်လျှောက်ထားသူကပေးဆောင်ရမည့် အခကြေးငွေဆိုင်ရာ အမိန့်ကြော်ငြာစာ

img033

img034

img035

img036

img037