ဥပဒေပြုနှင့် ပတ်သက်သည့် လေ့လာသုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်

ဥပဒေပြုနှင့် ပတ်သက်သည့် လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်စဉ်               အမည်         မဲဆန္ဒနယ် တာဝန်
ဦးစိုင်းခမ်းမှတ် လားရှိုးမဲဆန္ဒနယ် (၂) ဥက္ကဋ္ဌ
    ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ  
ဦးသောင်းရွှေ ကလောမဲဆန္ဒနယ် (၁) အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်ချယ်ရီကြည် ရှမ်းပြည်နယ်တရားရေးဦးစီးမှူး အဖွဲ့ဝင်
ဦးဝင်းရွှေ ဥပဒေအရာရှိ အဆင့်(၁) (ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
    တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ  
ဦးစိုင်းကျော်ဇံ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိ (ငြိမ်း) အဖွဲ့ဝင်
    ရှေ့နေချုပ်ရုံး  
ဦးမြင့်လွင် ရှမ်းပြည်နယ်ဥပဒေအရာရှိ အတွင်းရေးမှူး

 

 

 

ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့် လေ့လာသုံးသပ်ရေးကော်မရှင်

 

ကော်မရှင်၏သက်တမ်း

 

၁။ ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋသည် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ၏ သက်တမ်းတစ်နှစ်ပြည့်မြောက်သည့်အခါ ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်ပါက သင့်လျော်သလို လဲလှယ်အစားထိုး တာဝန်ပေးအပ်နိုင်သည်။

 

ကော်မရှင်၏တာဝန်

 

၂။ ကော်မရှင်သည် -

(က) ပြည်နယ်လွတ်တော်မှ အတည်ပြုမည့် ဥပဒေကြမ်းများအား  ဥပဒေအင်္ဂါရပ်နှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ၊ ပြည့်စုံလုံလောက်မှုရှိ/မရှိ လေ့လာသုံးသပ်၍ ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋထံ အကြံပြုရန်၊

(ခ ) အတည်ပြုသည့် ဥပဒေသည် ပြည်သူများနှင့် ဌာနအဖွဲ့အစည်းများအတွက် အမှန်တကယ် လိုက်နာနိုင်သည့် ဥပဒေ ဖြစ်/မဖြစ် စိစစ်ရန်၊

(ဂ ) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ဇယား(၂)ပါ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်ဥပဒေပြုစာရင်းမှ အများပြည်သူအတွက် လိုအပ်မည့် ဥပဒေကြမ်းများ ရေးဆွဲ ပြဋာန်းနိုင်ရေး အကြံပြုရန်၊

(ဃ) ပြည်နယ်အတွက် လက်ရှိ တည်ဆဲဥပဒေများထဲမှ ဖြည့်စွက်၊ ပြုပြင်၊ ပယ်ဖျက်သင့်သည့် အကြောင်းအရာများ၊ ပုဒ်မများနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အကြံပြုရန်။

 

၃။ ဥပဒေကြမ်းနှင့်စပ်လျဉ်း၍ အောက်ပါအချက်များကို အခြခံပြီး စိစစ်ရန် -

(က) နိုင်ငံတော်က ချမှတ်သော မူဝါဒများ၊ဦးတည်ချက်များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ ၊

(ခ ) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် တည်ဆဲဥပဒေပါ ပြဋာန်းချက် များနှင့် ညီညွတ်မှု ရှိ/မရှိ၊

(ဂ ) နိုင်ငံတော်နှင့် အများပြည်သူတို့၏ အကျိုးစီးပွားကို အလေးထားပြီး ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကို ဦးတည်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

(ဃ) နိုင်ငံတော်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးနှင့် လုံခြုံရေးကို အန္တရာယ်ပြု  ထိပါးစေမည့် အချက်များပါဝင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

(င ) နိုင်ငံတော်၏ ပကတိအခြေအနေများနှင့် လိုက်လျောညီထွေမှု ရှိ/မရှိ၊

(စ ) အများပြည်သူ၏ လုံခြုံရေးနှင့် ပစ္စည်းလုံခြုံရေးကို ထိခိုက်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊

(ဆ) တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက်ပျက်ပြားစေမည့် အရေးအသား၊အသုံးအနှုန်းများ

 

 

ကော်မရှင်၏လုပ်ပိုင်ခွင့်

 

၄။ ကော်မရှင်အစည်းအဝေးများကို တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၆၃ပါ ပြဋာန်းချက်များနှင့်အညီ ကျင်းပရမည်။

 

၅။ ကော်မရှင်၏ အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပုဒ်မ ၆၄ပါ ပြဋာန်းချက်များနှင့်အညီ   ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋထံ တင်ပြရမည်။

 

၆။ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် -

(က) ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဋာန်းချက်များကို မဆန့်ကျင်လျှင် လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆွေးနွေးခွင့်နှင့် ဆန္ဒမဲ ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသည်။

(ခ ) ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ  နှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုရန် ခိုင်လုံသော အကျိုးအကြောင်း ဖော်ပြလျက် ပြည်နယ လွတ်တော် ဥက္ကဌထံ တင်ပြနိုင်ခွင့်ရှိသည်။

 

 

ကော်မရှင်၏ ရပိုင်ခွင့်

 

၇။ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များသည် ကော်မရှင်လုပ်ငန်း တာဝန်များကို ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်စေ၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ရန် ဖြစ်စေ၊ ပြည်နယ်လွတ်တော်ရုံးတွင်ရောက်ရှိနေစဉ်၌လည်းကောင်း၊  တာဝန်အရ ခရီးသွားရာတွင် လည်းကောင်း၊ ယင်းတို့နှင့် သက်ဆိုင်သည့် ချီးမြှင့်ငွေနှင့် စရိတ်များဆိုင်ရာ ဥပဒေပါရပိုင်ခွင့်များကို ခံစားခွင့်ရှိသည့်အပြင် လွတ်တော်ကသတ်မှတ်သည့် ရပိုင်ခွင့်များကိုလည်း ခံစားခွင့်ရှိသည်။

 

၈။ ကော်မတီရှင်အဖွဲ့ဝင်များသည် -

(က) ကော်မရှင်အစည်းအဝေးများတွင် တင်ပြဆွေးနွေးချက်နှင့်စပ်လျဉ်း၍ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ်လွတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေမှအပ၊ အခြားဥပဒေအရ အရေးယူခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်။

(ခ ) ကော်မရှင် အစည်းအဝေးများ  တက်ရောက်နေစဉ်အတွင်း   သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့၏ အကြီးအမှူးမှ တဆင့်  ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ၏ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် မရရှိပါက ဖမ်းဆီးခံရခြင်းမှ ကင်းလွတ်ခွင့် ရှိသည်။

(ဂ ) ပြစ်မှုတစ်ရပ်ရပ်ဖြင့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံရပါက ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းမခံရမီ ပြည်နယ်လွတ်တော်ဥက္ကဋ၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ကော်မရှင် အစည်းအဝေးများသို့ တက်ေရာက်ခွင့်ရှိသည်။

 

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း)ဒေသများတွင် နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျိုင်းတုံ၊ မိုင်းဆတ်၊ မိုင်းဖြတ်၊ မိုင်းယန်း၊ မိုင်းတုံ၊ မိုင်းပြင်း၊ တာချီလိတ်၊ လားရှိုး၊ တန့်ယန်း၊ မိုင်းရယ်၊ သိန္နီ၊ မက်မန်းနှင့် မိုင်းခတ်မြို့နယ်များတွင် အများဆုံးနေထိုင်ကြပါသည်။

 

We have 73 guests and no members online

Latest Updates