မူလသို့
Shan State Government Office

ရှမ်းပြည်နယ်

inlay

Inle

festival

Festival

kaku

Kakku Pagodas

panglong

Pang Long

ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

article thumbnail

ေတာင္ႀကီး ၾသဂုတ္ - ၁၆ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ (၂၆)ႏွစ္ေျမာက္ တကၠသိုလ္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ဘက္စုံခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင [ ... ]

article thumbnail

ေတာင္ႀကီး ၾသဂုတ္ ၁၅ ႏွစ္စဥ္ၾသဂုတ္လ၏ ပထမပတ္သည္ ကမၻာ့မိခင္ႏို႔ စနစ္တက် တုိက္ေကၽြးေရး ရက္သတၱပတ္ လည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း အာဟာရဖြံ႕ၿဖိဳူေရးလႈပ္ရွားမႈ ရက္သတၱပတ္မ်ားကို ပထမရက္သတၱပတ္ကို မိခင္ႏုိ႔ စနစ္တက် တုိက္ေကၽြးေရး ရက္သတၱပတ္ ၊ဒုတိယ ရက္သတၱပတ္ကို ငါးႏွစ္ေအာက္ကေလး မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ာ [ ... ]

article thumbnail

ေတာင္ႀကီး ၾသဂုတ္-၁၄ ရွမ္းျပည္နယ္ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္း ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတြင္ ေက်ာင္းျပင္ပညာေရးအခန္းက႑ကို ေဖာ္ၫႊန္းထားပါေၾကာင္း၊ယခုအခါ ပညာသင္ယူသူမ်ား အတြက္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထိေရာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ေက်ာင္းျပင္ပႏွင့္ တစ္ [ ... ]

article thumbnail

ေတာင္ႀကီး ၾသဂုတ္ - ၁၀ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးသီတင္းပတ္လႈပ္ရွားမႈ စံျပေက်ာင္းဆုေပးပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္(၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း၊ ေဒၚခင္သိန္းခန္းမ၌ က်င္းပသည္။ ေက်ာင္းက်န္းမာေရးသီတင္းပတ္လႈပ္ရွားမႈမ်ား ႏွစ္စဥ္က်င္းပျခင္းသည္ ေက်ာင္းသာ [ ... ]

ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ၾသဂုတ္ - ၁၆

147

ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ (၂၆)ႏွစ္ေျမာက္ တကၠသိုလ္ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ဘက္စုံခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ကို ၁၉၆၁ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ဥပစာေကာလိပ္အျဖစ္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၇ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးေဒသေကာလိပ္၊ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးေကာလိပ္၊ ၁၉၈၆ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ႀကီးဒီဂရီေကာလိပ္အျဖစ္ တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၂ ခုၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္အျဖစ္ စတင္ခဲ့သည့္ အတြက္ မနက္ျဖန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၇ ရက္ေန႔သည္ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္၏ (၂၆)ႏွစ္ေျမာက္ တကၠသိုလ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔က်ေရာက္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔ျပဳလုပ္ေသာ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ (၂၆)ႏွစ္ေျမာက္ တကၠသိုလ္ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္းဖတ္ဖြင့္ပြဲကို "Let's Raise Power of Education to Make Our Earth Green""ကမၻာေျမစိမ္းလန္းေစဖို႔ ပညာစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္စို႔" ဟူေသာဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ က်င္းပ ျပဳလုပ္ရျခင္းျဖစ္သလို ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာ ေပးေရးႏွင့္ အသိပညာျပန္႔ပြားေရးတို႔အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔စာတမ္းဖတ္ပြဲတြင္ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ သုေတသနစာတမ္း စုစုေပါင္း(၁၇)ေစာင္ကို ဖတ္ၾကားတင္သြင္းသြားမည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ပတ္ဝန္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္႐ြက္သြားႏိုင္ၾကေစရန္ ဆႏၵျပဳ ပါေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကား၌ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူတို႔ႏွင့္အတူ စုေပါင္းအမွတ္တရ ဓါတ္ပုံ ႐ိုက္ကူးၾကၿပီး၊ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ဘာသာရပ္ဌာနမ်ားမွ ပါေမာကၡဌာနမႉးမ်ား၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး သြဂုတ် - ၁၆

 

တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် (၂၆)နှစ်မြောက် တက္ကသိုလ်နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ပွဲကို သြဂုတ် ၁၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ဘက်စုံခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်ကို ၁၉၆၁ ခုနှစ် ဇွန်လ ၁၅ ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ဥပစာကောလိပ်အဖြစ် စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၇ ခုနှစ်တွင် တောင်ကြီးဒေသကောလိပ်၊ ၁၉၈၁ ခုနှစ်တွင် တောင်ကြီးကောလိပ်၊ ၁၉၈၆ ခုနှစ်တွင် တောင်ကြီးဒီဂရီကောလိပ်အဖြစ် တိုးမြှင့်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၂ ခုသြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့တွင် တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်အဖြစ် စတင်ခဲ့သည့် အတွက် မနက်ဖြန် ၂၀၁၈ ခုနှစ် သြဂုတ်လ ၁၇ ရက်နေ့သည် တောင်ကြီးတက္ကသိုလ်၏ (၂၆)နှစ်မြောက် တက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည်နေ့ကျရောက်တော့မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ပြုလုပ်သော တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် (၂၆)နှစ်မြောက် တက္ကသိုလ် နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်းဖတ်ဖွင့်ပွဲကို "Let's Raise Power of Education to Make Our Earth Green""ကမ္ဘာမြေစိမ်းလန်းစေဖို့ ပညာစွမ်းရည်မြှင့်တင်စို့" ဟူသောဦးတည်ချက်နှင့် ကျင်းပ ပြုလုပ်ရခြင်းဖြစ်သလို ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပညာ ပေးရေးနှင့် အသိပညာပြန့်ပွားရေးတို့အတွက် များစွာအထောက်အကူပြုနိုင်မှာဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့စာတမ်းဖတ်ပွဲတွင် ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သုတေသနစာတမ်း စုစုပေါင်း(၁၇)စောင်ကို ဖတ်ကြားတင်သွင်းသွားမည်ဟု သိရှိရပါကြောင်း၊ ပတ်ဝန်း ကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ကြစေရန် ဆန္ဒပြု ပါကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကား၌ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တာဝန်ရှိသူတို့နှင့်အတူ စုပေါင်းအမှတ်တရ ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးကြပြီး၊ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ်၊ ဒုတိယပါမောက္ခချုပ်၊ ဘာသာရပ်ဌာနများမှ ပါမောက္ခဌာနမှူးများ၊ ပါမောက္ခများ၊ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

Subcategories

သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

မြေယာ
Thursday, 15 June 2017
article thumbnail

သဝဏ်လွှာ

article thumbnail

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့   ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဦးစဝ်အောင်မြတ်ထံမှ ၂၀၁၄ ခုနှစ် (၆၇)နှစ်မြောက် ရှမ်းပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနားသို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ   ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖေါ်ဝါရီလ(၇)ရက်နေ့   ချစ်ခင်လေးစားအပ်ပါသော ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မှီတင်းနေထိုင်ကြသည့်  [ ... ]

ဗီဒီယို မှတ်တမ်းများ

movie

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

lishaw
 ရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်တွင် အများစုနေထိုင်ကြပြီး၊ လွိုင်လင်၊ မိုးမိတ်၊ မဘိမ်း၊ နမ့်ဆန်၊ နမ့်ခမ်း၊ ညောင်ရွှေနှင့် ဖယ်ခုံမြို့နယ်တို့တွင်လည်း နေထိုင်ကြသည်။

We have 45 guests and no members online