ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ျပတိုက္ငယ္ (Museum)သို႔လႉဒါန္း

ေတာင္ႀကီး ၾသဂုတ္ - ၂

136

ရွမ္းျပည္နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ျပတိုက္ငယ္ (Museum) သို႔ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားလႉဒါန္းပြဲကို ၾသဂုတ္လ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္လူထုအေျချပဳဗဟိုဌာနတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ စာေပ၊ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ၊ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားကို ျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္ရန္ ၊ ထိန္းသိမ္းရန္ႏွင့္  ျမႇင့္တင္ေပးရန္လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္အတြက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေစရန္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု မ်ား၏ ႐ိုးရာအစားအေသာက္၊ အဝတ္အထည္ႏွင့္အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈမွတစ္ဆင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫႊတ္မႈပိုမိုခိုင္မာအားေကာင္းလာေစရန္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေအာင္ျမင္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုျဖစ္ေပၚလာေစေရးအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ စသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ စာေပယဥ္ေက်းမႈဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပြဲေတာ္ႀကီးကို ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ ၂၁ ရက္မွ ၂၅ ရက္ေန႔ထိ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာျဖင့္ ပြဲေတာ္၏ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပေပး ႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔ျပဳလုပ္သည့္အခမ္းအနားမွာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု စာေပယဥ္ေက်းမႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပြဲေတာ္ကို အေျခခံ ၿပီး တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ယေန႔လူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အေမြအႏွစ္မ်ား၊ ဓေလ့ထုံးစံ မ်ားႏွင့္ စာေပမ်ားကို ယခုထက္ပိုမိုအေလးထား တန္ဖိုးထားကာ ျမတ္ျမတ္ႏိုးႏိုး ထိန္းသိမ္းထားတတ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ ျပတိုက္ငယ္မွာ တိုင္းရင္းသား ႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈအသုံးအေဆာင္မ်ား၊ လက္မႈပစၥည္းမ်ား၊ စာအုပ္စာေပမ်ားကို စုစည္းၿပီး စုေပါင္းလႉဒါန္းပြဲအခမ္းအနား ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္းၾကရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေအာင္သန္းေမာင္က လႉဒါန္းေသာ ဗမာ တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ အ႐ုပ္ကို ျပည္နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးၫႊန္႔ေ႐ႊက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို ျပန္လည္ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီးက ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ အင္းတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ ကယန္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ 'ဝ'ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္းဦးစီးဥကၠဌ၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠဌ၊ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠဌ၊ ပေလာင္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးဥကၠဌ၊ ကိုးကန္႔ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသဦးစီးဥကၠဌ တို႔က လႉဒါန္းေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုအလိုက္ ႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအား လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို ျပန္လည္ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ဂုံရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ဂုံရွမ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီး ဝတ္စုံ၊ တိုင္းလိုင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က တိုင္းလိုင္ စာေပဗီႏိုင္းမ်ားႏွင့္ စာအုပ္စာေစာင္မ်ား၊ အင္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က အင္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ကယန္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ကယန္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ပအိုဝ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ပအိုဝ္းတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံႏွင့္ အ႐ုပ္၊ ဓႏုစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ဓႏုတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ပေလာင္စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ပေလာင္(ဆာမ္လုံ)တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ကိုးကန္႔စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ကိုးကန္႔တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ဦးအေလးႏွင့္မိသားစု (လီဆူစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕)က လီဆူတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ၊ ဦးစိုးဝင္းႏွင့္မိသားစု (လီဆူစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕)က လီဆူတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံႏွင့္ အ႐ုပ္တို႔ကို အသီးသီးေပးအပ္လႉဒါန္းၾကရာ ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးစိုးၫႊန္႔ေ႐ႊက လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို အသီးသီးျပန္လည္ေပးခဲသည္။

ထို႔ေနာက္ (အာခါ/ ေတာင္႐ိုး/ လားဟူ) စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံႏွင့္ အ႐ုပ္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းက်ားစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ယင္းက်ားတိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံ ဗီႏိုင္းႏွင့္ ႐ိုးရာတူရိယာ(၄)မ်ိဳးကိုလည္းေကာင္း၊ ယင္းနက္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕က ယင္းနက္႐ိုးရာ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း မ်ား၊ ဦးညီနပ္ႏွင့္မိသားစု ("ဝ"စာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖြဲ႕)က "ဝ"တိုင္းရင္းသား အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးဝတ္စုံႏွင့္ အ႐ုပ္တို႔က ေပးအပ္လႉဒါန္းၾကရာ ျပည္နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးေအးေမာင္က လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာကို ျပန္လည္ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ အလႉရွင္မ်ားမွ လႉဒါန္းေသာ အမ်ိဳးသား/ အမ်ိဳးသမီးအ႐ုပ္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း) ျပည္နယ္ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ခ႐ိုင္/ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားကိုယ္စား ခ႐ိုင္ဦးစီးမႉးတို႔က တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာ ဝတ္စုံႏွင့္ အသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္လႉဒါန္းၾကရာ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ဦးစီးမႉး ေဒၚျမင့္သန္းဦးက လက္ခံရယူၿပီး အလႉရွင္အသီးသီးသို႔ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

၎ေနာက္ ျပည္နယ္ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိုးၫြန္႔ေ႐ႊ က ေက်းဇူးတင္ စကားျပန္လည္ေျပာၾကားၿပီး တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ အလႉရွင္မ်ားက ျပတိုက္ငယ္ (Museum)သို႔ လႉဒါန္းထားေသာ စုစုေပါင္း က်ပ္ (၅၅)သိန္း တန္ဖိုးရွိ တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ  အသုံးအေဆာင္ပစၥည္မ်ားအား ၾကည္႐ႈ႕ေလ့လာၾကသည္။ အဆိုပါ တိုင္းရင္းသားဝတ္စုံႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ားအား ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ျပတိုက္ငယ္ (Museum)တြင္ ေဝေဝဆာဆာ ခင္းက်င္းကာ တနလၤာေန႔မွ ေသာၾကာေန႔အထိ ႐ုံးခ်ိန္အတြင္း ဖြင့္လွစ္ျပသထားမည္ျဖစ္ရာ အမ်ားျပည္သူ မည္သူမဆို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈ႕ေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ ႐ိုးရာဝတ္စုံမ်ား စာေပဆိုင္ရာ စာအုပ္၊ စာေစာင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္သုံးပစၥည္းမ်ား၊ မီးဖိုေခ်ာင္သုံးပစၥည္းမ်ား စသည့္ ႐ိုးရာပစၥည္းအသုံးအေဆာင္ပစၥည္းမ်ား စက္မႈ/လက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေဒသထြက္ပစၥည္းမ်ားကို ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္႐ုံး(၀၈၁-၂၁၂၁၁၃၆၊ ၂၁၂၁၁၃၄)ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမ်ားသို႔ ေပးပို႔လႉဒါန္း ႏိုင္ ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

ျပည္နယ္ ျပန္/ဆက္

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ တောင်ကြီးခရိုင်ပြတိုက်ငယ် (Museum)သို့လှူဒါန်း

တောင်ကြီး သြဂုတ် - ၂

ရှမ်းပြည်နယ် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ တောင်ကြီးခရိုင်ပြတိုက်ငယ် (Museum) သို့ တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများလှူဒါန်းပွဲကို သြဂုတ်လ ၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲက တောင်ကြီးခရိုင်လူထုအခြေပြုဗဟိုဌာနတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

အခမ်းအနားတွင်ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က အမှာစကားပြောကြားရာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ စာပေ၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု၊ ဓလေ့ထုံးစံများကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ရန် ၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်  မြှင့်တင်ပေးရန်လိုအပ်လျက်ရှိသည့်အတွက် ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ စာပေယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ အဓွန့်ရှည်တည်တံ့စေရန် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု များ၏ ရိုးရာအစားအသောက်၊ အဝတ်အထည်နှင့်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို အားပေးမြှင့်တင်ရန်တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း ရင်းနှီးချစ်ခင်မှုမှတစ်ဆင့် တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွှတ်မှုပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာစေရန်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အောင်မြင်ရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုဖြစ်ပေါ်လာစေရေးအတွက် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် စသည့် ကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်ချက်များနှင့် ရှမ်းပြည်နယ် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ၏ စာပေယဉ်ကျေးမှုဖွံ့ဖြိုးရေး ပွဲတော်ကြီးကို ပြီးခဲ့သည့် မတ်လ ၂၁ ရက်မှ ၂၅ ရက်နေ့ထိ စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာဖြင့် ပွဲတော်၏ရည်ရွယ်ချက်များအောင်မြင်စွာ ကျင်းပပေး နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့ပြုလုပ်သည့်အခမ်းအနားမှာ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု စာပေယဉ်ကျေးမှု ဖွံ့ဖြိုးရေးပွဲတော်ကို အခြေခံ ပြီး တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ယနေ့လူငယ်လူရွယ်များအနေဖြင့် မိမိတို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ်များ၊ ဓလေ့ထုံးစံ များနှင့် စာပေများကို ယခုထက်ပိုမိုအလေးထား တန်ဖိုးထားကာ မြတ်မြတ်နိုးနိုး ထိန်းသိမ်းထားတတ်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး တောင်ကြီးခရိုင်ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ပြတိုက်ငယ်မှာ တိုင်းရင်းသား ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုအသုံးအဆောင်များ၊ လက်မှုပစ္စည်းများ၊ စာအုပ်စာပေများကို စုစည်းပြီး စုပေါင်းလှူဒါန်းပွဲအခမ်းအနား ဖြစ်ပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်းကြရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင်က လှူဒါန်းသော ဗမာ တိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရိုးရာဝတ်စုံနှင့် အရုပ်ကို ပြည်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးညွှန့်ရွှေက လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီးက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အင်းတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ ကယန်း တိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး၊ 'ဝ'ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဦးစီးဥက္ကဌ၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဌ၊ ဓနုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဌ၊ ပလောင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးဥက္ကဌ၊ ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသဦးစီးဥက္ကဌ တို့က လှူဒါန်းသော တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုအလိုက် ရိုးရာဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှုအသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများအား လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ရှမ်းတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ဂုံရှမ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ဂုံရှမ်းတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဝတ်စုံ၊ တိုင်းလိုင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က တိုင်းလိုင် စာပေဗီနိုင်းများနှင့် စာအုပ်စာစောင်များ၊ အင်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က အင်းတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ကယန်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ကယန်းတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ပအိုဝ်းစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ပအိုဝ်းတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံနှင့် အရုပ်၊ ဓနုစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ဓနုတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ပလောင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ပလောင်(ဆာမ်လုံ)တိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ကိုးကန့်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ကိုးကန့်တိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ဦးအလေးနှင့်မိသားစု (လီဆူစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့)က လီဆူတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ၊ ဦးစိုးဝင်းနှင့်မိသားစု (လီဆူစာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့)က လီဆူတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံနှင့် အရုပ်တို့ကို အသီးသီးပေးအပ်လှူဒါန်းကြရာ ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးစိုးညွှန့်ရွှေက လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို အသီးသီးပြန်လည်ပေးခဲသည်။

ထို့နောက် (အာခါ/ တောင်ရိုး/ လားဟူ) စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က တိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံနှင့် အရုပ်ကိုလည်းကောင်း၊ ယင်းကျားစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ယင်းကျားတိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံ ဗီနိုင်းနှင့် ရိုးရာတူရိယာ(၄)မျိုးကိုလည်းကောင်း၊ ယင်းနက်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ယင်းနက်ရိုးရာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်း များ၊ ဦးညီနပ်နှင့်မိသားစု ("ဝ"စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှု အဖွဲ့)က "ဝ"တိုင်းရင်းသား အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးဝတ်စုံနှင့် အရုပ်တို့က ပေးအပ်လှူဒါန်းကြရာ ပြည်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအေးမောင်က လက်ခံရယူပြီး ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာကို ပြန်လည်ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ အလှူရှင်များမှ လှူဒါန်းသော အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအရုပ် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း) ပြည်နယ် ပြန်ကြားရေးနှင့် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန ခရိုင်/ မြို့နယ်ရုံးများကိုယ်စား ခရိုင်ဦးစီးမှူးတို့က တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ဝတ်စုံနှင့် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်လှူဒါန်းကြရာ တောင်ကြီးခရိုင်ဦးစီးမှူး ဒေါ်မြင့်သန်းဦးက လက်ခံရယူပြီး အလှူရှင်အသီးသီးသို့ ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။

၎င်းနောက် ပြည်နယ်ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးစိုးညွန့်ရွှေ က ကျေးဇူးတင် စကားပြန်လည်ပြောကြားပြီး တက်ရောက်လာကြသော ဧည်သည်တော်များနှင့် အလှူရှင်များက ပြတိုက်ငယ် (Museum)သို့ လှူဒါန်းထားသော စုစုပေါင်း ကျပ် (၅၅)သိန်း တန်ဖိုးရှိ တိုင်းရင်းသားရိုးရာဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှု  အသုံးအဆောင်ပစ္စည်များအား ကြည်ရှု့လေ့လာကြသည်။ အဆိုပါ တိုင်းရင်းသားဝတ်စုံနှင့် စာပေယဉ်ကျေးမှု အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းများအား ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊တောင်ကြီးခရိုင် ပြတိုက်ငယ် (Museum)တွင် ဝေဝေဆာဆာ ခင်းကျင်းကာ တနင်္လာနေ့မှ သောကြာနေ့အထိ ရုံးချိန်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ပြသထားမည်ဖြစ်ရာ အများပြည်သူ မည်သူမဆို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှု့လေ့လာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုများသည် မိမိတို့၏ ရိုးရာဝတ်စုံများ စာပေဆိုင်ရာ စာအုပ်၊ စာစောင်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ္စည်းများ၊ မီးဖိုချောင်သုံးပစ္စည်းများ စသည့် ရိုးရာပစ္စည်းအသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ စက်မှု/လက်မှုလုပ်ငန်း၊ ဒေသထွက်ပစ္စည်းများကို ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး(၀၈၁-၂၁၂၁၁၃၆၊ ၂၁၂၁၁၃၄)နှင့် မြို့နယ်အသီးသီးရှိ ပြန်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနရုံးများသို့ ပေးပို့လှူဒါန်း နိုင် ကြောင်းသိရှိရသည်။

 

ပြည်နယ် ပြန်/ဆက်

 

 

ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ - ၃၁

135

ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက အဆိုပါတကၠသိုလ္၌ က်င္းပခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ လူမႈေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုးၫႊန္႔လြင္၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမူမူျမင့္၊ ေက်ာင္းသာသမဂၢ ဥကၠဌတို႔မွ ဖဲႀကိဳး ျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးဝန္ႀကီး၊ ေတာင္ႀကီး တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္တို႔မွ အသီးသီးမိန္႔ခြန္းေျပာၾကားကာ ေတာင္ႀကီး တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသမဂၢအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕မွ လႉဒါန္းေငြက်ပ္ (၅)သိန္းကို ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးမွေပးအပ္ရာ တာဝန္ရွိ သူတစ္ဦးမွ လက္ခံရယူၿပီး၊ ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢဥကၠဌမွ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဖရ(ရွမ္း)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်လှစ်

တောင်ကြီး ဇူလိုင် - ၃၁

 

တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂရုံးခန်းဖွင့်လှစ်ပွဲကို ဇူလိုင် ၃၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက အဆိုပါတက္ကသိုလ်၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ် လူမှုရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာမျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး ဦးစိုးညွှန့်လွင်၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာမူမူမြင့်၊ ကျောင်းသာသမဂ္ဂ ဥက္ကဌတို့မှ ဖဲကြိုး ဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက် ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးဝန်ကြီး၊ တောင်ကြီး တက္ကသိုလ်ပါမောက္ခချုပ်တို့မှ အသီးသီးမိန့်ခွန်းပြောကြားကာ တောင်ကြီး တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂအတွက် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ လှူဒါန်းငွေကျပ် (၅)သိန်းကို ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးမှပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိ သူတစ်ဦးမှ လက်ခံရယူပြီး၊ တောင်ကြီးတက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂဥက္ကဌမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည် ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

 

အဖရ(ရှမ်း)

 

ေမတၱာရွင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ုံတြင္ မ်က္မွန္တပ္ဆင္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ - ၂၅

130

ေမတၱာရွင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ုံတြင္ တက္ေရာက္၍ ေဆးကုသမႈခံယူေနၾကေသာ မ်က္စိေရာဂါလူနာႏွင့္ ခြဲစိတ္ ၿပီး လူနာမ်ားအား မ်က္မွန္တပ္ဆင္ခ်ီးျမႇင့္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ အဆိုပါ ေဆး႐ုံ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ေမတၱာရွင္ေဆး႐ုံ၏ စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီႏွင့္မိတ္ဆက္ၾကၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ ေမတၱာရွင္ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆး႐ုံသို႔ ဒုတိယ အႀကိမ္ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္၍ ပထမအႀကိမ္က ေဆး႐ုံဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ေမတၱာရွင္ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ုံဖြင့္ပြဲအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လူနာေပါင္း (၃၈၇၃)ဦးစမ္းသပ္စစ္ေဆးခဲ့ကာ ၎လူနာမ်ားအနက္မွ လူနာေပါင္း (၄၇၇) ခြဲစိတ္ေအာင္ျမင္ခဲ့သည္ကို သိရွိရ၍ ဝမ္းသာပီတိျဖစ္မိပါေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္တြင္ ေမတၱာရွင္ကုသိုလ္ျဖစ္ ေဆး႐ုံ၌ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေဆးေကာင္စီတို႔၏ ခြင့္ျပဳခ်က္အရ ေမတၱာရွင္အသင္း၏ ၾသဝါဒစရိယဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ေမတၱာရွင္အသင္း၊ ေမတၱာရွင္ေဆး႐ုံစီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီမ်ား၏ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ျပည္တြင္းမွ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ SEVA Foundation မွ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္း၍ မ်က္စိလူနာမ်ားအား လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ ဆင္းရဲ၊ ခ်မ္းသာမခြဲျခားဘဲ စမ္းသပ္စစ္ေဆးခြဲစိတ္ကုသေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရသည့္အတြက္ အထူးဝမ္းသာပီတိျဖစ္မိပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေမတၱာရွင္အသင္းဥကၠဌမွ ေမတၱာရွင္အသင္း၊ ေမတၱာရွင္ေဆး႐ုံ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ရွင္းလင္း တင္ျပကာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ခြဲစိတ္ထားၿပီးေသာ မ်က္စိနာလူမ်ားအား ေနကာမ်က္မွန္တပ္ဆင္ေပးၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ မ်က္စိခြဲစိတ္ ကုသေနေသာလူနာအား ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

မေတ္တာရှင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံတွင် မျက်မှန်တပ်ဆင်ချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇူလိုင် - ၂၅

မေတ္တာရှင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံတွင် တက်ရောက်၍ ဆေးကုသမှုခံယူနေကြသော မျက်စိရောဂါလူနာနှင့် ခွဲစိတ် ပြီး လူနာများအား မျက်မှန်တပ်ဆင်ချီးမြှင့်ပွဲကို ဇူလိုင် ၂၅ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့ အဆိုပါ ဆေးရုံ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် မေတ္တာရှင်ဆေးရုံ၏ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီနှင့်မိတ်ဆက်ကြပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အမှာစကားပြောကြားရာ မေတ္တာရှင်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံသို့ ဒုတိယ အကြိမ် ရောက်လာခြင်းဖြစ်၍ ပထမအကြိမ်က ဆေးရုံဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားဖြစ်ပါကြောင်း၊ မေတ္တာရှင်ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးရုံဖွင့်ပွဲအထိမ်းအမှတ်အဖြစ် လူနာပေါင်း (၃၈၇၃)ဦးစမ်းသပ်စစ်ဆေးခဲ့ကာ ၎င်းလူနာများအနက်မှ လူနာပေါင်း (၄၇၇) ခွဲစိတ်အောင်မြင်ခဲ့သည်ကို သိရှိရ၍ ဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါကြောင်း၊ ယခုအကြိမ်တွင် မေတ္တာရှင်ကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးရုံ၌ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဆေးကောင်စီတို့၏ ခွင့်ပြုချက်အရ မေတ္တာရှင်အသင်း၏ သြဝါဒစရိယဆရာတော်ကြီးများနှင့် မေတ္တာရှင်အသင်း၊ မေတ္တာရှင်ဆေးရုံစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီများ၏ စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ပြည်တွင်းမှ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများနှင့် အမေရိကန်နိုင်ငံ SEVA Foundation မှ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ ပူးပေါင်း၍ မျက်စိလူနာများအား လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာမခွဲခြားဘဲ စမ်းသပ်စစ်ဆေးခွဲစိတ်ကုသပေးလျက်ရှိကြောင်း တွေ့မြင်ရသည့်အတွက် အထူးဝမ်းသာပီတိဖြစ်မိပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ထို့နောက် မေတ္တာရှင်အသင်းဥက္ကဌမှ မေတ္တာရှင်အသင်း၊ မေတ္တာရှင်ဆေးရုံ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များ ရှင်းလင်း တင်ပြကာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ခွဲစိတ်ထားပြီးသော မျက်စိနာလူများအား နေကာမျက်မှန်တပ်ဆင်ပေးပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် မျက်စိခွဲစိတ် ကုသနေသောလူနာအား ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ IOM ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ - ၃၁

134

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုးစိုးေဇာ္၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ရွမ္းျပည္နယ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းလြင္ တို႔ႏွင့္ အတူ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း IOM မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေနကိုယ္စားလွယ္အႀကီးအကဲ Mr. Akio Nakayama ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕တို႔ေတြ႕ဆုံေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔သို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ ေနထိုင္ျခင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္း IOM မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဌာေန ကိုယ္စားလွယ္အႀကီးအကဲ Mr. Akio Nakayama မွ ပေရာဂ်က္ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ပိုင္းတြင္ က်န္းမာေရးကိစၥရပ္ စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္မွ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာ မည့္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မေ႐ႊ႕ေျပာင္းမီ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားသိလိုပါေၾကာင္း၊ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာသူမ်ား ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရရွိေစရန္ႏွင့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားမရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေဆြေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးမ်ားလည္း တက္ေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လူကုန္တားကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မိမိတို႔ေတြ႕ရွိခဲ့ ရပါေၾကာင္းႏွင့္ ကိုယ့္ရပ္ကိုယ့္ေဒသတြင္ေနထိုင္လိုသူမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္း လုပ္ငန္းကို မည္ကဲ့သို႔ ကူညီ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည္ကို သိရွိလိုပါေၾကာင္းေဆြးေႏြးသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ႏိုင္ငံတကာ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈတြင္ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးက်ိဳးရွိသလို IOM အေနျဖင့္ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေစလိုသည္မွာအသက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းအတြက္ ပညာရပ္မ်ားေပးေစလိုေၾကာင္းေဆြးေႏြးသြားၿပီး၊  အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ရွမ္းျပည္နယ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ ထိုင္း(ပထမ)၊ တ႐ုတ္(ဒုတိယ) အမ်ားဆုံးျဖစ္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကို ရွမ္းေျမာက္ဘက္မွ လည္းေကာင္း၊ ထိုင္းႏိုင္ငံကို ရွမ္းအေရွ႕ဘက္မွလည္းေကာင္း သြားေရာက္ၾကေၾကာင္းေဆြးေႏြးသြားသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် IOM ဌာနေကိုယ်စားလှယ်နှင့်တွေ့ဆုံ

တောင်ကြီး ဇူလိုင် - ၃၁

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းလွင် တို့နှင့် အတူ ဇူလိုင် ၃၁ ရက် နံနက် ၁၁ နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဧည့်ခန်းမ၌ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း IOM မှ မြန်မာနိုင်ငံဌာနေကိုယ်စားလှယ်အကြီးအကဲ Mr. Akio Nakayama ဦးဆောင်သောအဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။

ထို့သို့တွေ့ဆုံရာတွင် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ နေထိုင်ခြင်းဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်း IOM မှ မြန်မာနိုင်ငံဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်အကြီးအကဲ Mr. Akio Nakayama မှ ပရောဂျက်ကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် အရှေ့ပိုင်းတွင် ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ် စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မှ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာ မည့်သူများနှင့် ပတ်သက်၍ မရွှေ့ပြောင်းမီ သတင်းအချက်အလက်များသိလိုပါကြောင်း၊ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာသူများ ကောင်းကျိုးများရရှိစေရန်နှင့် ဆိုးကျိုးများမရှိနိုင်စေရန်အတွက် ဆွေနွေးပွဲများ ပြုလုပ်လျက်ရှိပြီး ၎င်းဆွေးနွေးပွဲတွင် ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများလည်း တက်ရောက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ လူကုန်တားကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ မိမိတို့တွေ့ရှိခဲ့ ရပါကြောင်းနှင့် ကိုယ့်ရပ်ကိုယ့်ဒေသတွင်နေထိုင်လိုသူများအတွက် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းကို မည်ကဲ့သို့ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်းဆွေးနွေးသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ နိုင်ငံတကာ ရွှေ့ပြောင်းသွားလာမှုတွင် ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးရှိသလို IOM အနေဖြင့်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးစေလိုသည်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ပညာရပ်များပေးစေလိုကြောင်းဆွေးနွေးသွားပြီး၊  အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများသည် ထိုင်း(ပထမ)၊ တရုတ်(ဒုတိယ) အများဆုံးဖြစ်၍ တရုတ်နိုင်ငံကို ရှမ်းမြောက်ဘက်မှ လည်းကောင်း၊ ထိုင်းနိုင်ငံကို ရှမ်းအရှေ့ဘက်မှလည်းကောင်း သွားရောက်ကြကြောင်းဆွေးနွေးသွားသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ဝါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လႉဒါန္းပြဲက်င္းပ

ကြမ္းလုံ ဇူလိုင္ - ၂၄

129

ကြမ္းလုံၿမိဳ႕နယ္လုံးကၽြတ္ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ဝါဆိုသကၤန္းဆက္ကပ္လႉဒါန္းပြဲကို ကြမ္းလုံ ၿမိဳ႕ရွိ သာသနာ႔အလင္းေရာင္ (တံတားဦး)ေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဇူလိုင္ ၂၂ ရက္ေန႔က က်င္းပရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ကြမ္းလုံ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ၊ သံလြင္ခန္းမ၌က်င္းပသည့္ ပညာ ရည္ခၽြန္ဆုႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ား တက္ေရာက္၍ ဆုမ်ားအသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ ကြမ္းလုံၿမိဳ႕နယ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲတြင္ ေျဖဆိုသူ (၁၈၄)ဦး အနက္ (၂၂)ဦးေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ပထဝီဘာသာ ဂုဏ္ထူး(၁)ဦး၊ သမိုင္းဘာသာ ဂုဏ္ထူး(၁)ဦးႏွင့္ ေဘာဂေဗဒဘာသာဂုဏ္ထူး(၂)ဦးရရွိခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

အဖရ(ရွမ္း)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

သတ္တမအကြိမ်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကျင်းပ

ကွမ်းလုံ ဇူလိုင် - ၂၄

 

ကွမ်းလုံမြို့နယ်လုံးကျွတ် သတ္တမအကြိမ်မြောက်ဝါဆိုသင်္ကန်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းပွဲကို ကွမ်းလုံ မြို့ရှိ သာသနာ့အလင်းရောင် (တံတားဦး)ကျောင်းတိုက်တွင် ဇူလိုင် ၂၂ ရက်နေ့က ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက် ကွမ်းလုံ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း ၊ သံလွင်ခန်းမ၌ကျင်းပသည့် ပညာ ရည်ချွန်ဆုနှင်းသဘင် အခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းနှင့် တာဝန်ရှိ သူများ တက်ရောက်၍ ဆုများအသီးသီးချီးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ကွမ်းလုံမြို့နယ်၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲတွင် ဖြေဆိုသူ (၁၈၄)ဦး အနက် (၂၂)ဦးအောင်မြင်ခဲ့ပြီး ပထဝီဘာသာ ဂုဏ်ထူး(၁)ဦး၊ သမိုင်းဘာသာ ဂုဏ်ထူး(၁)ဦးနှင့် ဘောဂဗေဒဘာသာဂုဏ်ထူး(၂)ဦးရရှိခဲ့ ကြောင်း သိရှိရသည်။

အဖရ(ရှမ်း)

 

ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ICRC ဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ - ၃၁

 133

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး ဦးစိုးစိုးေဇာ္၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ရွမ္းျပည္နယ္႐ုံး ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းလြင္ တို႔ႏွင့္ အတူ ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီက ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဧည့္ခန္းမ၌ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ ICRC ၏ အသစ္ေရာက္ရွိလာသည့္ ဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔ေတြ႕ဆုံေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔သို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ဒုတိယဌာေနကိုယ္စားလွယ္မွ ICRC ဥကၠဌအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အရပ္ဖက္ ႏွင့္သာမက တပ္မေတာ္ႏွင့္ပါပူးေပါင္း၍ လုပ္ငန္းမ်ားေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္တာဝန္ခံ ICRC မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ယခင္လက ေညာင္ေ႐ႊၿမိဳ႕ရွိ အက်ဥ္းေထာင္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အက်ဥ္းေထာင္မွ လြတ္ေျမာက္ သြားသူမ်ား ဘဝရပ္တည္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္လည္း ၾကက္ေျခနီအသင္းအဖြဲ႕မ်ားကို ICRC မွသင္တန္းမ်ားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းတြင္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ ႏိုင္သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ လက္ေတြ႕ပိုင္းပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို နည္းပညာပို႔ခ်ကာ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ တိုးတက္ႏိုင္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ICRC ႏွင့္ ယခုလိုေတြ႕ဆုံရသည္မွာ ဝမ္းသာပါေၾကာင္း၊ ICRC ဥကၠဌႀကီး အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေရာက္ရွိလာသည္ကို ၾကားသိရပါ ေၾကာင္း၊ ICRC မွ ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားသိရသည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစီအစဥ္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိသည္လည္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးေသာေၾကာင့္ ယခုအခ်ိန္သည္ ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕သည္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ မႈရွိပါေၾကာင္းေျပာသြားၿပီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္း လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉးမွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသြားေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ICRC ဒုတိယဌာနေကိုယ်စားလှယ်နှင့်တွေ့ဆုံ

တောင်ကြီး ဇူလိုင် - ၃၁

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ဦးစိုးစိုးဇော်၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ရှမ်းပြည်နယ်ရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းလွင် တို့နှင့် အတူ ဇူလိုင် ၃၁ ရက် နံနက် ၁၀ နာရီက ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဧည့်ခန်းမ၌ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကြက်ခြေနီကော်မတီ ICRC ၏ အသစ်ရောက်ရှိလာသည့် ဒုတိယဌာနေကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံကြောင်းသိရသည်။

ထို့သို့တွေ့ဆုံရာတွင် ဒုတိယဌာနေကိုယ်စားလှယ်မှ ICRC ဥက္ကဌအနေဖြင့် ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပါကြောင်း၊ အရပ်ဖက် နှင့်သာမက တပ်မတော်နှင့်ပါပူးပေါင်း၍ လုပ်ငန်းများအောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်တာဝန်ခံ ICRC မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ယခင်လက ညောင်ရွှေမြို့ရှိ အကျဉ်းထောင်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက် သွားသူများ ဘဝရပ်တည်နိုင်ရန်အတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်လည်း ကြက်ခြေနီအသင်းအဖွဲ့များကို ICRC မှသင်တန်းများပေးခဲ့ပါကြောင်း၊ သင်တန်းတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက် နိုင်သည့် နေရာများတွင် လက်တွေ့ပိုင်းပို့ချပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်၍ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကို နည်းပညာပို့ချကာ တစ်ဖက်တစ်လမ်းမှ တိုးတက်နိုင်ရန် ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ICRC နှင့် ယခုလိုတွေ့ဆုံရသည်မှာ ဝမ်းသာပါကြောင်း၊ ICRC ဥက္ကဌကြီး အနေဖြင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနှင့်ပတ်သက်၍ ရောက်ရှိလာသည်ကို ကြားသိရပါ ကြောင်း၊ ICRC မှ ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်မည့် လုပ်ငန်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကြားသိရသည့် ကောင်းမွန်သော အစီအစဉ်ဖြစ်ကြောင်း၊ မိမိသည်လည်း ကွတ်ခိုင်မြို့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသောကြောင့် ယခုအချိန်သည် ကွတ်ခိုင်မြို့သည် တိုးတက်ကောင်းမွန် မှုရှိပါကြောင်းပြောသွားပြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်တွင်း လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးမှ ရှင်းလင်းပြောကြားသွားကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ရွမ္းျပည္နယ္) ဖြဲ႕စည္းရန္ ေတြ႕ဆုံပြဲ က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ - ၂၄

128

ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း(ရွမ္းျပည္နယ္) ဖြဲ႕စည္းရန္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖႏွင့္ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေတြ႕ဆုံပြဲကို  ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေဆး႐ုံ၊ လမ္းေဘးမ်ား၌ စြန္႔ပစ္ခံကေလးငယ္မ်ား မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ပရဟိတေဂဟာ မ်ားတြင္လည္း ေစာင့္ေရွာက္ထားရွိေသာ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား မ်ားျပားလာေၾကာင္းႏွင့္ ရပ္ကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာလည္း ေမြးကင္းစကေလးသူငယ္ စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားအား မၾကာခဏၾကားသိေနရၿပီး၊ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရသူမ်ားအတြက္ စိတ္မခ်မ္း ေျမ႕ဖြယ္ ျဖစ္သလို ႏိုင္ငံေတာ္၏ ပုံရိပ္လည္း အင္မတန္ထိခိုက္ရပါေၾကာင္း၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ တားဆီးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခုျဖစ္သလို စြန္႔ပစ္ခံ ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္မ်ားကို စနစ္တက် ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ လိုအပ္လွေသာ လုပ္ငန္းရပ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စြန္႔ပစ္ခံရေသာ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ားကို မိခင္ရင္ခြင္တြင္ ေစာင့္ေရွာက္ခံရသကဲ့သို႔ ေစာင့္ေရွာက္မႈရရွိ ရန္ႏွင့္ ေနာက္ထပ္ရင္ခြင့္မွ စြန္႔ပစ္ခံကေလးငယ္မ်ား ထပ္မျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ကာကြယ္တားဆီးေရးသည္ အလြန္ အေရးႀကီးလွပါေၾကာင္း၊ ေမြးကင္းစကေလးငယ္မ်ား စြန္႔ပစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္တားဆီးေရးအဖြဲ႕သည္ စနစ္တက် ဖြဲ႕စည္းထားရွိ ၿပီး ယခုလိုလုပ္ငန္းမ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ေနသည္မွာ အင္မတန္မွ ၾကည္ႏူးပီတိျဖစ္ရၿပီး၊ မိမိတို႔အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ကိုယ္ေရာစိတ္ပါတက္ႂကြစြာျဖင့္ အားလုံးဝိုင္းဝန္းပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာ ယုယုေမက ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း ျဖစ္ေပၚလာပုံအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားၿပီး၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ပါေမာကၡ ေဒါက္တာျမသီတာက ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီတြင္  အသင္း၏ အခန္းက႑မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္းႏွင့္ ယေန႔ေတြ႕ဆုံပြဲ၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္း အထိမ္းအမွတ္သီခ်င္းျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖၿပီး၊ အသင္းဖြဲ႕စည္းပုံ စာအုပ္မ်ား၊ သီခ်င္းေခြမ်ားႏွင့္ ရင္ထိုးတံဆိပ္မ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဥကၠဌ ၊ ဗမာတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ေအာင္သန္းေမာင္ထံသို႔ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီး မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ရင္ခြင္မဲ့ကေလးငယ္မ်ား ေလၽွာ႔ခ်ေရးႏွင့္ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ပရဟိတအသင္းအဖြဲ႕အသီးသီးမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ အမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႕မ်ား၊ လူငယ္အဖြဲ႕မ်ား၊ တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္အသီးသီးမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ား၊ သူနာျပဳေက်ာင္းသူမ်ားတက္ေရာက္ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။ 

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရင်ခွင်မဲ့ကလေးငယ်များ လျှော့ချရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(ရှမ်းပြည်နယ်) ဖွဲ့စည်းရန် တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇူလိုင် - ၂၄

ရင်ခွင်မဲ့ကလေးငယ်များ လျှော့ချရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း(ရှမ်းပြည်နယ်) ဖွဲ့စည်းရန်၊ ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့၊ မြို့မိမြို့ဖနှင့် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများအား တွေ့ဆုံပွဲကို  ဇူလိုင် ၂၄ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

အခမ်းအနားတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အမှာစကားပြောကြားရာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆေးရုံ၊ လမ်းဘေးများ၌ စွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်များ များပြားလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ ပရဟိတဂေဟာ များတွင်လည်း စောင့်ရှောက်ထားရှိသော မွေးကင်းစကလေးငယ်များ များပြားလာကြောင်းနှင့် ရပ်ကွက်၊ မြို့နယ်များမှာလည်း မွေးကင်းစကလေးသူငယ် စွန့်ပစ်ခြင်းများအား မကြာခဏကြားသိနေရပြီး၊ မြင်တွေ့ကြားသိရသူများအတွက် စိတ်မချမ်း မြေ့ဖွယ် ဖြစ်သလို နိုင်ငံတော်၏ ပုံရိပ်လည်း အင်မတန်ထိခိုက်ရပါကြောင်း၊ မွေးကင်းစကလေးငယ်များ စွန့်ပစ်ခြင်းမှ ကာကွယ် တားဆီးရေးလုပ်ငန်းများသည် အမှန်တကယ်လိုအပ်နေသော လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခုဖြစ်သလို စွန့်ပစ်ခံ မွေးကင်းစ ကလေးငယ်များကို စနစ်တကျ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရေးသည် နိုင်ငံတော်အတွက် လိုအပ်လှသော လုပ်ငန်းရပ်တစ်ခု ဖြစ်သောကြောင့် စွန့်ပစ်ခံရသော ရင်ခွင်မဲ့ကလေးငယ်များကို မိခင်ရင်ခွင်တွင် စောင့်ရှောက်ခံရသကဲ့သို့ စောင့်ရှောက်မှုရရှိ ရန်နှင့် နောက်ထပ်ရင်ခွင့်မှ စွန့်ပစ်ခံကလေးငယ်များ ထပ်မဖြစ်လာစေရန်အတွက် ကာကွယ်တားဆီးရေးသည် အလွန် အရေးကြီးလှပါကြောင်း၊ မွေးကင်းစကလေးငယ်များ စွန့်ပစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်တားဆီးရေးအဖွဲ့သည် စနစ်တကျ ဖွဲ့စည်းထားရှိ ပြီး ယခုလိုလုပ်ငန်းများ စတင်ဆောင်ရွက်နေသည်မှာ အင်မတန်မှ ကြည်နူးပီတိဖြစ်ရပြီး၊ မိမိတို့အစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူ ကိုယ်ရောစိတ်ပါတက်ကြွစွာဖြင့် အားလုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရင်ခွင်မဲ့ကလေးငယ်များ လျှော့ချရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ဒုတိယဥက္ကဌ ဒေါက်တာ ယုယုမေက ရင်ခွင်မဲ့ကလေးငယ်များ လျှော့ချရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း ဖြစ်ပေါ်လာပုံအား ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး၊ ရင်ခွင်မဲ့ကလေးငယ်များ လျှော့ချရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ပါမောက္ခ ဒေါက်တာမြသီတာက မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးကော်မတီတွင်  အသင်း၏ အခန်းကဏ္ဍများကို ရှင်းလင်းခြင်းနှင့် ယနေ့တွေ့ဆုံပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားကာ၊ ရင်ခွင်မဲ့ကလေးငယ်များ လျှော့ချရေးနှင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအသင်း အထိမ်းအမှတ်သီချင်းဖြင့် ဖျော်ဖြေပြီး၊ အသင်းဖွဲ့စည်းပုံ စာအုပ်များ၊ သီချင်းခွေများနှင့် ရင်ထိုးတံဆိပ်များအား ရှမ်းပြည်နယ်အမျိုးသမီးကော်မတီဥက္ကဌ ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးရေးရာဝန်ကြီး ဒေါက်တာ အောင်သန်းမောင်ထံသို့ ပေးအပ်ခဲ့သည်။

အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီး များ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသမီးကော်မတီဝင်များ၊ ရင်ခွင်မဲ့ကလေးငယ်များ လျှော့ချရေးနှင့် ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ပရဟိတအသင်းအဖွဲ့အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်မှ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၊ လူငယ်အဖွဲ့များ၊ တက္ကသိုလ်နှင့်ကောလိပ်အသီးသီးမှ ဆရာ/ဆရာမများ၊ ကျောင်းသား/ ကျောင်းသူများ၊ သူနာပြုကျောင်းသူများတက်ရောက်ကြကြောင်းသိရှိရသည်။ 

 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္ မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ - ၂၆

 132

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ဦးစီးအဖြဲ႕မွ ႀကီးမႉးက်င္းပျပဳလုပ္သည့္ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္၏မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္ကို ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ပအိုဝ္းမေတာင္သာသနာျပဳနယ္ေျမ၌ က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အမွာစကားေျပာၾကားရာ ယေန႔ကမၻာေပၚရွိ လူဦးေရတိုးပြားမႈ၊ စိုက္ပ်ိဳးေျမစဥ္ဆက္မျပတ္တိုးခ်ဲ႕လာမႈ၊ စက္မႈလုပ္ငန္းတိုးတက္လာမႈ၊ လူေနမႈအဆင့္အတန္းတိုးတက္ ျမင့္မားလာမႈတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ယိုယြင္းပ်က္စီးလာၿပီး၊ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေလထုညစ္ ညမ္းျခင္း၊ အိုဇုန္းလႊာပ်က္စီးျခင္း၊ အက္စစ္မိုး႐ြာသြန္းျခင္း၊ ေရေျမတိုက္စားျခင္း၊ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္း၊ တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕လာမႈတို႔ေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ား ေကာင္းမြန္လာေအာင္ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း အေလ့အထကို ေဆာင္႐ြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးပြဲေတာ္တြင္ ေရသင္းဝင္ (၁၀၀)ပင္၊ ခ်ယ္ရီ(၂၀၀)ပင္၊ ခါေတာ္မီ(၂၀၀)ပင္၊ ထင္း႐ႉး(၂၀၀)ပင္၊ ပနားမားငု(၁၀၀)ပင္၊ ခေရ(၁၀၀)ပင္၊ ေထာပတ္(၂၀၀)ပင္၊ စိန္ပန္းျပာ(၁၀၀)ပင္၊ စိန္ပန္းနီ(၅၀)ပင္၊ ပိေတာက္(၁၅၀)ပင္၊ စုစုေပါင္းသစ္မ်ိဳး(၁၀)မ်ိဳး၊ အပင္ေပါင္း(၁၅၀၀)ပင္ စိုက္ပ်ိဳးသြားမ်ာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးတြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ရွည္သီးပင္စားပင္ (၂)သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ သစ္ေတာသစ္ပင္ (၅၀၆၀၀၀)ပင္တို႔ႏွင့္ သစ္ေတာ္ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ လူထုျဖန္႔အပင္ေပါင္း (၁၃)သိန္း ေက်ာ္ကိုလည္း ႏွစ္စဥ္စိုက္ပ်ိဳးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးခြန္စံလြင္တို႔က ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ပ်ိဳးပင္မ်ားေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ဇနီး ေဒၚနန္းေ႐ႊျမင့္ႏွင့္ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသဦးစီးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၏ဇနီး ေဒၚခင္ဝင္းၾကည္တို႔က အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕နယ္မိခင္ႏွင့္ ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းအဖြဲ႕တို႔ကို ပ်ိဳးပင္မ်ားေပးအပ္ၾကၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီးတို႔က ခါေတာ္မီသစ္ပင္ကို  စိုက္ပ်ိဳးေပးၾကကာ၊ သစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳးေနမႈတို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွင် မိုးရာသီသစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော်ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇူလိုင် - ၂၆

၂၀၁၈ ခုနှစ် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ဦးစီးအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပပြုလုပ်သည့် ဟိုပုံးမြို့နယ်၏မိုးရာသီ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော်ကို ဇူလိုင် ၂၆ ရက် နံနက် ၈ နာရီက ပအိုဝ်းမတောင်သာသနာပြုနယ်မြေ၌ ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အမှာစကားပြောကြားရာ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူဦးရေတိုးပွားမှု၊ စိုက်ပျိုးမြေစဉ်ဆက်မပြတ်တိုးချဲ့လာမှု၊ စက်မှုလုပ်ငန်းတိုးတက်လာမှု၊ လူနေမှုအဆင့်အတန်းတိုးတက် မြင့်မားလာမှုတို့ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ ယိုယွင်းပျက်စီးလာပြီး၊ သစ်တောပြုန်းတီးခြင်း၊ လေထုညစ် ညမ်းခြင်း၊ အိုဇုန်းလွှာပျက်စီးခြင်း၊ အက်စစ်မိုးရွာသွန်းခြင်း၊ ရေမြေတိုက်စားခြင်း၊ ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာခြင်း၊ တစ်နေ့ထက် တစ်နေ့ ပူပြင်းခြောက်သွေ့လာမှုတို့ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ ကောင်းမွန်လာအောင် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း အလေ့အထကို ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပွဲတော်တွင် ရေသင်းဝင် (၁၀၀)ပင်၊ ချယ်ရီ(၂၀၀)ပင်၊ ခါတော်မီ(၂၀၀)ပင်၊ ထင်းရှူး(၂၀၀)ပင်၊ ပနားမားငု(၁၀၀)ပင်၊ ခရေ(၁၀၀)ပင်၊ ထောပတ်(၂၀၀)ပင်၊ စိန်ပန်းပြာ(၁၀၀)ပင်၊ စိန်ပန်းနီ(၅၀)ပင်၊ ပိတောက်(၁၅၀)ပင်၊ စုစုပေါင်းသစ်မျိုး(၁၀)မျိုး၊ အပင်ပေါင်း(၁၅၀၀)ပင် စိုက်ပျိုးသွားမျာဖြစ်ကြောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်အသီးသီးတွင်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအစီအစဉ်ဖြင့် ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် နှစ်ရှည်သီးပင်စားပင် (၂)သိန်းကျော်နှင့် သစ်တောသစ်ပင် (၅၀၆၀၀၀)ပင်တို့နှင့် သစ်တော်ဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လူထုဖြန့်အပင်ပေါင်း (၁၃)သိန်း ကျော်ကိုလည်း နှစ်စဉ်စိုက်ပျိုးပေးလျက်ရှိကြောင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ ဦးခွန်စံလွင်တို့က ဌာနဆိုင်ရာများကို ပျိုးပင်များပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၏ဇနီး ဒေါ်နန်းရွှေမြင့်နှင့် ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဦးစီးအဖွဲ့ ဥက္ကဌ၏ဇနီး ဒေါ်ခင်ဝင်းကြည်တို့က အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့၊ မြို့နယ်မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေးအသင်းအဖွဲ့တို့ကို ပျိုးပင်များပေးအပ်ကြပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီးတို့က ခါတော်မီသစ်ပင်ကို  စိုက်ပျိုးပေးကြကာ၊ သစ်ပင်စိုက်ပျိုးနေမှုတို့အား လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

လား႐ႈိးၿမိဳ႕၌ မိုးလုံေလလုံေလ့က်င့္ေရးအားကစား႐ုံသစ္ဖြင့္

လား႐ႈိး ဇူလိုင္ - ၂၄

127

ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ ျပည္ေထာင္စုအားကစားကြင္းအတြင္းရွိ ေလ့က်င့္ေရးအားကစား႐ုံဖြင့္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ဆက္လက္၍ မိုးလုံေလလုံေလ့က်င့္ေရးအားကစား႐ုံသစ္အေဆာက္အဦကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြး၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းစြံဆိုင္း၊ ဒုတိယျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉး ဦးေက်ာ္သူေဇာ္ တို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး၊ အားကစား႐ုံသစ္ဆိုင္းဘုတ္အား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က စက္ခလုတ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ ေပးကာ ကမၺည္းေမာ္ကြန္းအား အေမႊးနံ႔သာရည္ ပက္ျဖန္းေပးၾကသည္။

အစီအစဥ္အရ အခမ္းအနားတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ လမ္းၫႊန္မႈျဖင့္ အလ်ား ၃၀၀ ေပ၊ အနံ ၁၀၀ ေပရွိေသာ ေလ့က်င့္ေရးအားကစား႐ုံ ဖြင့္ပြဲျဖစ္ၿပီး ကုန္က်စရိတ္ ေငြက်ပ္ (၃၉၂)သန္းျဖင့္ ေတာင္ညီေနာင္ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔မွ စတင္တည္ေဆာက္၍ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔တြင္ ၿပီးဆုံးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အားကစား႐ုံတြင္း ကစားနည္းမ်ားျဖင့္သည့္ ဘက္စကက္ေဘာ၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ ဂ်ဴဒို၊ ဝူ႐ႉး၊ စားပြဲတင္တင္းနစ္၊ တိုက္ကြမ္ဒို၊ ကရာေတးဒို၊ ျမန္မာ့သိုင္း၊ ဗိုဗီနမ္ စေသာ အားကစားနည္းမ်ားကို တစ္ႏွစ္ပတ္လုံး ေလ့က်င့္ႏိုင္မွာျဖစ္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မ်ိဳးဆက္သစ္အားကစားသမား အေျမာက္အမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ေက်နပ္အားရမိပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အားကစားျပကၡဒိန္အရ က်င္းပၿပီးစီးခဲ့ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ားအၿပီးတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအဆင့္အေနျဖင့္ မႏၲေလးတိုင္း၊ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးၿပီးလၽွင္ ရွမ္းျပည္နယ္သည္ ေ႐ႊ(၃၃)၊ ေငြ(၃၆)၊ ေၾကး(၄၀)၊ စုစုေပါင္းဆုတံဆိပ္ (၁၀၉)ခုျဖင့္ တတိယေနရာမွာ ရပ္တည္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ရရွိခဲ့ေသာဆုတံဆိပ္မ်ားကို ၾကည့္မည္ဆိုပါက ႐ုံတြင္းအားကစားနည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေဘာ္လီေဘာ၊ ဂ်ဴဒို၊ ဝူ႐ႉး၊ ျမန္မာ့သိုင္း၊ ဗိုဗီနမ္ စသည့္အားကစားနည္းမ်ားက ပိုမိုဆြတ္ခူးခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ၿပီး၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သည့္ ေလ့က်င့္ေရးအားကစား႐ုံႀကီးသည္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ အားကစားသမားမ်ားကို ပိုမိုေမြးထုတ္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္၏ဂုဏ္ကို ဆက္လက္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု အျပည့္အဝယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႔ေနာက္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းထံ ေတာင္ညီေနာင္ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေလ့က်င့္ေရးအားကစား႐ုံသစ္ေဆာက္လုပ္မႈ မွတ္တမ္းမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီး၊  ဖြင့္ပြဲအထိမ္း အမွတ္ အလံမ်ား ေနရာအေရာက္ေပးအပ္ကာ၊ လား႐ႈိးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကား၍ ပန္းပြား၊ ကရာေတးဒို၊ ဘက္စကက္ေဘာ အားကစားနည္းမ်ားျဖင့္သ႐ုပ္ျပသၿပီး၊ အားကစားသမားမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုေငြမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

လားရှိုးမြို့၌ မိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံသစ်ဖွင့်

လားရှိုး ဇူလိုင် - ၂၄

ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့ ပြည်ထောင်စုအားကစားကွင်းအတွင်းရှိ လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံဖွင့်ပွဲကို ဇူလိုင် ၂၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီက ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

ဆက်လက်၍ မိုးလုံလေလုံလေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံသစ်အဆောက်အဦကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေး၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းစွံဆိုင်း၊ ဒုတိယပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးကျော်သူဇော် တို့မှ ဖဲကြိုးဖြတ်ဖွင့်လှစ်ပေးပြီး၊ အားကစားရုံသစ်ဆိုင်းဘုတ်အား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က စက်ခလုတ်နှိပ်ဖွင့်လှစ် ပေးကာ ကမ္ဗည်းမော်ကွန်းအား အမွှေးနံ့သာရည် ပက်ဖြန်းပေးကြသည်။

အစီအစဉ်အရ အခမ်းအနားတွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့် အလျား ၃၀၀ ပေ၊ အနံ ၁၀၀ ပေရှိသော လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံ ဖွင့်ပွဲဖြစ်ပြီး ကုန်ကျစရိတ် ငွေကျပ် (၃၉၂)သန်းဖြင့် တောင်ညီနောင်ဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှ ၂၀၁၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့မှ စတင်တည်ဆောက်၍ ၂၀၁၈ ခုနှစ် မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပါကြောင်း၊ အားကစားရုံတွင်း ကစားနည်းများဖြင့်သည့် ဘက်စကက်ဘော၊ ဘော်လီဘော၊ ဂျူဒို၊ ဝူရှူး၊ စားပွဲတင်တင်းနစ်၊ တိုက်ကွမ်ဒို၊ ကရာတေးဒို၊ မြန်မာ့သိုင်း၊ ဗိုဗီနမ် စသော အားကစားနည်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လေ့ကျင့်နိုင်မှာဖြစ်ကာ ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် နိုင်ငံတော်အတွက် မျိုးဆက်သစ်အားကစားသမား အမြောက်အများ မွေးထုတ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်၍ ကျေနပ်အားရမိပါကြောင်း၊ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ အားကစားပြက္ခဒိန်အရ ကျင်းပပြီးစီးခဲ့သော တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အားကစားပြိုင်ပွဲများအပြီးတွင် အောင်မြင်မှုအဆင့်အနေဖြင့် မန္တလေးတိုင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးပြီးလျှင် ရှမ်းပြည်နယ်သည် ရွှေ(၃၃)၊ ငွေ(၃၆)၊ ကြေး(၄၀)၊ စုစုပေါင်းဆုတံဆိပ် (၁၀၉)ခုဖြင့် တတိယနေရာမှာ ရပ်တည်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ရရှိခဲ့သောဆုတံဆိပ်များကို ကြည့်မည်ဆိုပါက ရုံတွင်းအားကစားနည်းများဖြစ်သည့် ဘော်လီဘော၊ ဂျူဒို၊ ဝူရှူး၊ မြန်မာ့သိုင်း၊ ဗိုဗီနမ် စသည့်အားကစားနည်းများက ပိုမိုဆွတ်ခူးခဲ့သည်ကို တွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပြီး၊ လားရှိုးမြို့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ်သည့် လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံကြီးသည် ထူးချွန်ထက်မြက်သော အားကစားသမားများကို ပိုမိုမွေးထုတ်ကာ ရှမ်းပြည်နယ်၏ဂုဏ်ကို ဆက်လက်မြှင့်တင်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု အပြည့်အဝယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းထံ တောင်ညီနောင်ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံသစ်ဆောက်လုပ်မှု မှတ်တမ်းများအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီး၊  ဖွင့်ပွဲအထိမ်း အမှတ် အလံများ နေရာအရောက်ပေးအပ်ကာ၊ လားရှိုးမြို့ မြို့မိမြို့ဖ တစ်ဦးက ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြား၍ ပန်းပွား၊ ကရာတေးဒို၊ ဘက်စကက်ဘော အားကစားနည်းများဖြင့်သရုပ်ပြသပြီး၊ အားကစားသမားများအား ဂုဏ်ပြုဆုငွေများ ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

စက္ယႏၲရားမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ - ၂၅

131

ရွမ္းျပည္နယ္လမ္းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္(ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ) ၆ လျပည္နယ္ရန္ပုံေငြ (တင္ဒါ စနစ္)ျဖင့္ ဝယ္ယူေသာ စက္ယႏၲရားမ်ားအား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲကို ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္ မြန္းလႊဲ ၂ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး(ၿမိဳ႕ျပ) လမ္းဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ လမ္းဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ျပည္နယ္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး (ၿမိဳ႕ျပ) ဦးေက်ာ္သီဟ မွ စက္ယႏၲရားကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး ျမန္ေ႐ႊျပည္ထရက္တာလီမိတက္ (MSP CAT)၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွ တင္ဒါေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ Mini Excavator ႏွင့္ Back Hoe Loader စက္ယႏၲရား မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားျခင္း၊ ေအာင္ႀကီးကုမၸဏီအုပ္စုမွ (AGGC)၏ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးမွတင္ဒါ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ Vibratory Roller စက္ယႏၲရားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အသုံးျပဳမည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း၊ ေျမာက္ပိုင္း၊ အေရွ႕ပိုင္း)ေဒသမ်ားသို႔ စက္ယႏၲရား မ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ကာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ စက္ယႏၲရားမ်ားအား အေမႊးနံ႔သာေရ မ်ားပတ္ျဖန္း၍ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

စက်ယန္တရားများအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇူလိုင် - ၂၅

ရှမ်းပြည်နယ်လမ်းဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၈ ခုနှစ်(ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ) ၆ လပြည်နယ်ရန်ပုံငွေ (တင်ဒါ စနစ်)ဖြင့် ဝယ်ယူသော စက်ယန္တရားများအား လွှဲပြောင်းပေးအပ်ပွဲကို ဇူလိုင် ၂၅ ရက် မွန်းလွှဲ ၂ နာရီခွဲက တောင်ကြီး မြို့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး(မြို့ပြ) လမ်းဦးစီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ လမ်းဦးစီးဌာန၊ ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း)၊ ပြည်နယ်ညွှန်ကြားရေးမှူး (မြို့ပြ) ဦးကျော်သီဟ မှ စက်ယန္တရားကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားပြီး မြန်ရွှေပြည်ထရက်တာလီမိတက် (MSP CAT)၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှ တင်ဒါအောင်မြင်ခဲ့သည့် Mini Excavator နှင့် Back Hoe Loader စက်ယန္တရား များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ အောင်ကြီးကုမ္ပဏီအုပ်စုမှ (AGGC)၏ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးမှတင်ဒါ အောင်မြင်ခဲ့သည့် Vibratory Roller စက်ယန္တရားနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အသုံးပြုမည့် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း၊ မြောက်ပိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်း)ဒေသများသို့ စက်ယန္တရား များ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ကာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများသည် စက်ယန္တရားများအား အမွှေးနံ့သာရေ များပတ်ဖြန်း၍ လှည့်လည်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြကြောင်း သိရှိရသည်။

 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အထိမ္းအမွတ္ လြမ္းသူ႕ပန္းေခြခ်ျခင္းႏွင့္ ဆရာေတာ္မ်ားအားေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္

ေတာင္ႀကီး ဇူလိုင္ -၁၉

126

(၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔ လြမ္းသူ႕ပန္းေခြခ်ျခင္းႏွင့္ အေလးျပဳျခင္းအခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ (၁၉)ရက္ နံနက္(၈)နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပန္းၿခံရွိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ေရွ႕၌က်င္းပရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္၊ အေရွ႕ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမႉး၊ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာ မ်ား၊ ဆရာ/ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္ အား လြမ္းသူ႕ပန္းေခြခ်ျခင္းႏွင့္ က်ဆုံးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အေလးျပဳ ကာ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ တစ္မိနစ္ၿငိမ္သက္ဆုေတာင္းေပးၾကသည္။

ဆက္လက္၍ နံနက္ (၁၀)နာရီခြဲတြင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ဇနီးမ်ား၊ ျပည္နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ားတို႔မွ ဆရာေတာ္(၁၁)ပါးတို႔အား ဆြမ္းဆက္ကပ္လႉဒါန္းခဲ့ရာ အခမ္းအနားကို နေမာတႆ သုံးႀကိမ္ ႐ြတ္ဆိုဘုရားကန္ေတာ့၍ ဖြင့္လွစ္ၿပီး မူလမင္းကြန္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ဦးစီးပဓာန နာယက ဘဒၵႏၲပညာသိရီထံမွ ငါးပါးသီလခံယူေဆာက္တည္ၾကၿပီး ဆရာေတာ္၊ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္ မ်ားက ေမတၱာသုတ္ ပရိတ္တရားေတာ္႐ြတ္ဖတ္သရဇၨ်ာယ္ေတာ္မူခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ 

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားတို႔က ဆရာေတာ္ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္တို႔အား လႉဖြယ္ဝတၳဳပစၥည္းတို႔ကို ဆက္ကပ္ လႉဒါန္းၾကၿပီး လႉဒါန္းမႈအစုစုတို႔အတြက္ မူလမင္းကြန္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္ ဦးစီးပဓာန နာယက ဘဒၵႏၲပညာသိရီ ထံမွ ေရစက္သြန္းခ် အမၽွေပးေဝကာ ဗုဒၶသာသနံစိရံတိဌတု သုံးႀကိမ္႐ြတ္ဆို ဆုေတာင္း၍ အခမ္းအနားကို ႐ုတ္သိမ္းကာ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ားအား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တက္ေရာက္လာ သူမ်ားက ေန႔ဆြမ္းဆက္ကပ္ လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

အဆိုပါ (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္ အာဇာနည္ေန႔အခမ္းအနားသို႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ေပၚရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား၊ လူမႈေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီအသီးသီးမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားလာေရာက္ၿပီး လြမ္းသူ႕ပန္းေခြခ်ျခင္း၊ က်ဆုံးေလၿပီးေသာ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးမ်ားအား အေလးျပဳကာ ဝမ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ တစ္မိနစ္ ၿငိမ္သက္ဆုေတာင္း ေပးျခင္း၊ ဥၾသသံမ်ား ဆြဲျခင္း ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

(၇၁)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အထိမ်းအမှတ် လွမ်းသူ့ပန်းခွေချခြင်းနှင့် ဆရာတော်များအားနေ့ဆွမ်းဆက်ကပ်

တောင်ကြီး ဇူလိုင် -၁၉

 

(၇၁)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့ လွမ်းသူ့ပန်းခွေချခြင်းနှင့် အလေးပြုခြင်းအခမ်းအနားကို ဇူလိုင် (၁၉)ရက် နံနက်(၈)နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ဗိုလ်ချုပ်ပန်းခြံရှိ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်ရှေ့၌ကျင်းပရာ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူး၊ ပြည်နယ် ဝန်ကြီးများ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ များ၊ ဆရာ/ဆရာမများနှင့် ကျောင်းသား/ကျောင်းသူများ တက်ရောက်ကြပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ် အား လွမ်းသူ့ပန်းခွေချခြင်းနှင့် ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင်ကြီးများအား အလေးပြု ကာ ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် တစ်မိနစ်ငြိမ်သက်ဆုတောင်းပေးကြသည်။

ဆက်လက်၍ နံနက် (၁၀)နာရီခွဲတွင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့်ဇနီး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဌ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့်ဇနီးများ၊ ပြည်နယ်၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများတို့မှ ဆရာတော်(၁၁)ပါးတို့အား ဆွမ်းဆက်ကပ်လှူဒါန်းခဲ့ရာ အခမ်းအနားကို နမောတဿ သုံးကြိမ် ရွတ်ဆိုဘုရားကန်တော့၍ ဖွင့်လှစ်ပြီး မူလမင်းကွန်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓာန နာယက ဘဒ္ဒန္တပညာသိရီထံမှ ငါးပါးသီလခံယူဆောက်တည်ကြပြီး ဆရာတော်၊ သံဃာတော်အရှင်သူမြတ် များက မေတ္တာသုတ် ပရိတ်တရားတော်ရွတ်ဖတ်သရဇ္ဇျာယ်တော်မူခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ 

ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဌနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများတို့က ဆရာတော် သံဃာတော်အရှင်သူမြတ်တို့အား လှူဖွယ်ဝတ္ထုပစ္စည်းတို့ကို ဆက်ကပ် လှူဒါန်းကြပြီး လှူဒါန်းမှုအစုစုတို့အတွက် မူလမင်းကွန်းပရိယတ္တိစာသင်တိုက် ဦးစီးပဓာန နာယက ဘဒ္ဒန္တပညာသိရီ ထံမှ ရေစက်သွန်းချ အမျှပေးဝေကာ ဗုဒ္ဓသာသနံစိရံတိဌတု သုံးကြိမ်ရွတ်ဆို ဆုတောင်း၍ အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းကာ ဆရာတော်သံဃာတော်များအား ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တက်ရောက်လာ သူများက နေ့ဆွမ်းဆက်ကပ် လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်။

အဆိုပါ (၇၁)နှစ်မြောက် အာဇာနည်နေ့အခမ်းအနားသို့ တောင်ကြီးမြို့ပေါ်ရှိ အခြေခံပညာ ကျောင်းများနှင့် ကိုယ်ပိုင်ကျောင်းများ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးမှ အဖွဲ့အစည်းများလာရောက်ပြီး လွမ်းသူ့ပန်းခွေချခြင်း၊ ကျဆုံးလေပြီးသော အာဇာနည်ခေါင်းဆောင် ကြီးများအား အလေးပြုကာ ဝမ်းနည်းခြင်းအထိမ်းအမှတ် တစ်မိနစ် ငြိမ်သက်ဆုတောင်း ပေးခြင်း၊ ဥသြသံများ ဆွဲခြင်း ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

 

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

More Articles...

  1. အမ်ားျပည္သူအား အက်ိဳးျပဳေနေသာ ဂႏိုင္ေရကန္သို႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ၾကည့္႐ႈ
  2. ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ပိုလန္ႏိုင္ငံထုတ္ မီးသတ္ယာဥ္မ်ားအားၾကည့္႐ႈ
  3. ျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဖလား ေဘာလုံး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ မီနီမာရသြန္အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ
  4. ေတာင္ႀကီးတကၠသိုလ္ ၾကက္ေျခနီအသင္းက ႀကီးမႉးက်င္းပေသာ ဒႆမအႀကိမ္ေျမာက္ စုေပါင္းေသြးလႉဒါန္းပြဲက်င္းပ
  5. ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္း မႈခင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈအစီအစဥ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ရွင္းလင္း
  6. ေတာင္ႀကီး(ထင္း)ႀကိဳင္းဝိုင္းအတြင္း မိုးရာသီသစ္ပင္စိုက္ပ်ိဳး
  7. ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ ျပည္နယ္/ခ႐ိုင္/ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ
  8. တန္႔ယန္းၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမႉးဖလား ေဘာလုံး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ မီနီမာရသြန္ အားကစားၿပိဳင္ပြဲမ်ား ဖြင့္ပြဲက်င္းပ
  9. ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဖလား ေဘာလံုး၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း၊ စစ္တုရင္၊ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပ
  10. ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌ က်င္းပ

Subcategories

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

myaung-ziရှမ်းပြည်နယ်(အရှေ့ပိုင်း) မိုင်းခတ်နှင့် ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) နမ့်စန်(ခိုလမ်)မြို့နယ်များတွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြပါသည်။

We have 35 guests and no members online