ရှမ်းပြည်နယ်သတင်းများ

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ၿမိဳ႕အလိုက္ အသက္ ၂၅ ႏွစ္ေအာက္ စားပဲြတင္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပဲြဆုခ်ီး ျမွင့္ပဲြက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၈

100

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ အသက္(၂၅)ႏွစ္ေအာက္ စားပြဲတင္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းအခမ္း အနားကို ဇြန္လ ၇ ရက္ မြန္းလဲြ ၃ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သစ္ေတာရပ္ကြက္ရွိ ျပည္နယ္ေလ့က်င့္ေရးအားကစားရံု၌က်င္းပသည္။

ဆက္လက္၍ဆုခ်ီးျမွင့္ပဲြက်င္းပရာ ပြဲစဥ္ တစ္ေလွ်ာက္ အမ်ိဳးသမီးအေကာင္းဆံုး အားကစားသမားဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွ မျမတ္ႏိုးဝသန္ ၊အမ်ိဳးသား အေကာင္းဆံုး အားကစားသမားဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္ေဇာ္မင္းထြန္း တို႔အား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၅၀၀၀၀)စီ၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပူးတြဲတတိယဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ နန္းခမ္းေႏွာင့္ႏွင့္မမူႏွင္းငယ္ေထြးတို႔အား ဆုတံဆိပ္ႏွင္ ့ေငြသားက်ပ္ (၈၀၀၀၀)စီကုိ ႐ွမ္းျပည္နယ္ရသံုးမွန္းေျခေငြစာရင္းဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးႏိုင္ႏိုင္ဝင္းကလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး တစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုတိယဆုရ႐ွိေသာ သိန္းနီၿမိဳ႕မွမပန္းအိဗိုလ္ဗိုလ္အားဆုတံဆိပ္ ႏွွင့္ေငြသားက်ပ္(၁)သိန္း၊ ပထမဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕နယ္မွမျမတ္ႏိုးဝသန္အားဆု တံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား (၁) သိန္းငါးေသာင္း တို႔ကို ႐ွမ္းျပည္နယ္ စီမံကိန္းဦးစီးရံုး ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေအာင္ ကလည္း ေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပူးတြဲတတိယဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္မွ ေမာင္ဥကၠာဦးႏွင့္ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္ကိုကိုထက္ တို႔အား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြ သားက်ပ္ (၈၀၀၀၀) စီႏွင့္ ဒုတိယဆုရ႐ွိေသာ က်ိဳင္းတံုၿမိဳ႕နယ္မွ စိုင္းသိန္းဇံအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၁) သိန္း၊ ပထမ ဆုရ႐ွိေသာ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္စည္သူဝင္း အား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား (၁) သိန္း(၅)ေသာင္း တို႔ကို ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္ ဒုတိယ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယ ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးဦးေက်ာ္ေဇာလွက လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးခ်င္း လက္ရည္စစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပူးတြဲတတိယရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္ကိုကို၊ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္စည္သူဝင္းတို႔အား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္(၁)ေသာင္းစီႏွင့္ ဒုတိယဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္ျမတ္သူရလင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၃) ေသာင္း၊ ပထမဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္မွ ေမာင္ေဇာ္မင္းထြန္း အား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား က်ပ္ (၅) ေသာင္း တို႔ကို ႐ွမ္းျပည္နယ္စားပြဲတင္တင္းနစ္ ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးဝင္းေရႊက လည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသမီး အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တတိယဆုရ႐ွိခဲ့ေသာ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္အသင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ေငြသား က်ပ္ (၁) သိန္း၊ ဒုတိယဆုရ႐ွိေသာ သိန္းနီၿမိဳ႕နယ္အသင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသား က်ပ္ (၁)သိန္း(၅)ေသာင္းတို႔ကို ေတာင္ႀကီး တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ        မူမူ ျမင့္ ကလည္းေကာင္း၊ ပထမဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အသင္းအား ဆုတံဆိပ္၊ ပထမဆုဖလားႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၂)သိန္း ကို ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း ကလည္းေကာင္း၊ အမ်ိဳးသား အသင္းလိုက္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပူးတြဲတတိယ ဆုရ႐ွိေသာ လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္အသင္းႏွင့္ လား႐ိႈးၿမိဳ႕နယ္အသင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၁)သိန္းစီ ကို ႐ွမ္းျပည္နယ္ စားပြဲတင္တင္းနစ္        ဆပ္ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမႉး ဦးတင္ဝင္း က လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယဆုရ႐ွိေသာ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အသင္းအား ဆုတံဆိပ္ႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၂)သိန္း ကို ႐ွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာဦးစီးဌာန ၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထန္အိတ္ ကလည္းေကာင္း၊ ပထမဆုရ႐ွိေသာ က်ိဳင္းတံု ျမိဳ႕နယ္အသင္းအား ဆုတံဆိပ္၊ ဆုဖလားႏွင့္ ေငြသားက်ပ္ (၃) သိန္းကို      ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔၊ ျပည္နယ္လူမႈေရး ဝန္ ႀကီး၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ ကာယပညာေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္းကလည္းေကာင္းဆုမ်ားအသီး သီးေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ၾကသည္။

အခမ္းအနားသုိ႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ျပည္နယ္လူမွဳေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္ /ခရိုင္/ ၿမိဳ႔နယ္ အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္အားကစား ႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထန္အိတ္၊ ဒု-ၫႊန္မွဴး ေဒၚမူမူႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္စားပြဲတင္တင္း နစ္ဆပ္ေကာ္မတီဥကၠဌႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ၿပိဳင္ ပဲြဝင္အားကစားသမားမ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ား၊ အားကစားဝါသနာရွင္မ်ားတက္ေရာက္ခ့ဲေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးထြန္းလြင္(ျမ၀တီ)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား မြို့အလိုက် အသက် ၂၅ နှစ်အောက် စားပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲဆုချီး မြှင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇွန် - ၈

 

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား မြို့နယ်အလိုက် အသက်(၂၅)နှစ်အောက် စားပွဲတင် တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ဆုချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်း အနားကို ဇွန်လ ၇ ရက် မွန်းလွဲ ၃ နာရီက တောင်ကြီးမြို့သစ်တောရပ်ကွက်ရှိ ပြည်နယ်လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံ၌ကျင်းပသည်။

ဆက်လက်၍ဆုချီးမြှင့်ပွဲကျင်းပရာ ပွဲစဉ် တစ်လျှောက် အမျိုးသမီးအကောင်းဆုံး အားကစားသမားဆုရရှိသော တောင်ကြီး မြို့နယ်မှ မမြတ်နိုးဝသန် ၊အမျိုးသား အကောင်းဆုံး အားကစားသမားဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ်မှ မောင်ဇော်မင်းထွန်း တို့အား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ် (၅၀၀၀၀)စီ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပူးတွဲတတိယဆုရရှိသော တောင် ကြီးမြို့နယ်မှ နန်းခမ်းနှောင့်နှင့်မမူနှင်းငယ်ထွေးတို့အား ဆုတံဆိပ်နှင့်ငွေသားကျပ် (၈၀၀၀၀)စီကို ရှမ်းပြည်နယ်ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးနိုင်နိုင်ဝင်းကလည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီး တစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွင် ဒုတိယဆုရရှိသော သိန်းနီမြို့မှမပန်းအိဗိုလ်ဗိုလ်အားဆုတံဆိပ် နှင့်ငွေသားကျပ်(၁)သိန်း၊ ပထမဆုရရှိသော တောင်ကြီး မြို့နယ်မှမမြတ်နိုးဝသန်အားဆု တံဆိပ်နှင့် ငွေသား (၁) သိန်းငါးသောင်း တို့ကို ရှမ်းပြည်နယ် စီမံကိန်းဦးစီးရုံး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသန်းအောင် ကလည်း ကောင်း၊ အမျိုးသားတစ်ဦးချင်းပြိုင်ပွဲတွင် ပူးတွဲတတိယဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့ နယ်မှ မောင်ဥက္ကာဦးနှင့် ကျိုင်းတုံမြို့နယ်မှ မောင်ကိုကိုထက် တို့အား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေ သားကျပ် (၈၀၀၀၀) စီနှင့် ဒုတိယဆုရရှိသော ကျိုင်းတုံမြို့နယ်မှ စိုင်းသိန်းဇံအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ် (၁) သိန်း၊ ပထမ ဆုရရှိသော လားရှိုးမြို့နယ်မှ မောင်စည်သူဝင်း အား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသား (၁) သိန်း(၅)သောင်း တို့ကို တောင်ကြီးခရိုင် ဒုတိယ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ ဒုတိယ ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်ဇောလှက လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားတစ်ဦးချင်း လက်ရည်စစ်ပြိုင်ပွဲတွင် ပူးတွဲတတိယရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ်မှ မောင်ကိုကို၊ လားရှိုးမြို့နယ်မှ မောင်စည်သူဝင်းတို့အား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ်(၁)သောင်းစီနှင့် ဒုတိယဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ်မှ မောင်မြတ်သူရလင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ် (၃) သောင်း၊ ပထမဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ်မှ မောင်ဇော်မင်းထွန်း အား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသား ကျပ် (၅) သောင်း တို့ကို ရှမ်းပြည်နယ်စားပွဲတင်တင်းနစ် ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဌ ဦးဝင်းရွှေက လည်းကောင်း၊ အမျိုးသမီး အသင်းလိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် တတိယဆုရရှိခဲ့သော လားရှိုးမြို့နယ်အသင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့်ငွေသား ကျပ် (၁) သိန်း၊ ဒုတိယဆုရရှိသော သိန်းနီမြို့နယ်အသင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသား ကျပ် (၁)သိန်း(၅)သောင်းတို့ကို တောင်ကြီး တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာ        မူမူ မြင့် ကလည်းကောင်း၊ ပထမဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ် အသင်းအား ဆုတံဆိပ်၊ ပထမဆုဖလားနှင့် ငွေသားကျပ် (၂)သိန်း ကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း ကလည်းကောင်း၊ အမျိုးသား အသင်းလိုက်ပြိုင်ပွဲတွင် ပူးတွဲတတိယ ဆုရရှိသော လွိုင်လင်မြို့နယ်အသင်းနှင့် လားရှိုးမြို့နယ်အသင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ် (၁)သိန်းစီ ကို ရှမ်းပြည်နယ် စားပွဲတင်တင်းနစ်        ဆပ်ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးတင်ဝင်း က လည်းကောင်း၊ ဒုတိယဆုရရှိသော တောင်ကြီးမြို့နယ်အသင်းအား ဆုတံဆိပ်နှင့် ငွေသားကျပ် (၂)သိန်း ကို ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာဦးစီးဌာန ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထန်အိတ် ကလည်းကောင်း၊ ပထမဆုရရှိသော ကျိုင်းတုံ မြို့နယ်အသင်းအား ဆုတံဆိပ်၊ ဆုဖလားနှင့် ငွေသားကျပ် (၃) သိန်းကို      ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၊ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန် ကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့် ကာယပညာကော်မတီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာ မျိုးထွန်းကလည်းကောင်းဆုများအသီး သီးပေးအပ်ချီးမြှင့်ကြသည်။

အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ် /ခရိုင်/ မြို့နယ် အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစား နှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာန၊ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထန်အိတ်၊ ဒု-ညွှန်မှူး ဒေါ်မူမူနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှမ်းပြည်နယ်စားပွဲတင်တင်း နစ်ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဌနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ပြိုင် ပွဲဝင်အားကစားသမားများနှင့် အုပ်ချုပ်သူများ၊ အားကစားဝါသနာရှင်များတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

ဦးထွန်းလွင်(မြဝတီ)

 

လိြဳင္လင္ခရိုင္မိုးလံုေလလံုအားကစားရံု တည္ေဆာက္ေရးတင္ဒါဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆး ပဲြက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၈

101

၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ႐ွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီး ဌာန၏ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ ခြင့္ျပဳ ရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ လြိဳင္လင္ခ႐ုိင္ မိုးလုံေလလုံအားကစား႐ုံတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း Open Tender တင္ဒါဖြင့္လွစ္ ျခင္းအခမ္းအနားကို ဇြန္လ ၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕သစ္ေတာရပ္ကြက္ရွိ ႐ွမ္းျပည္နယ္အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

အခမ္းအနားသို႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ျပည္နယ္လူမွဳေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းက တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား အား႐ွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးေဒါက္တာ ညီညီေအာင္က သစ္မ်ားကုိ ဝယ္ယူသုံးစြဲေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍႐ွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစုိင္း႐ွဲန္တစ္လုံက ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ႐ွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလမွ စက္တင္ဘာလအထိ ျပည္ေထာင္စု ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ Open Tender လြိဳင္လင္ခ႐ုိင္ မိုးလုံေလလုံအားကစား႐ုံ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းအတြက္တင္ဒါ တင္သြင္းထားေသာ ကုမၸဏီ (၁၁)ခုမွတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႔ ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးထြန္း၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္၊ ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစုိင္း ႐ွဲန္တစ္လုံ၊ ျပည္နယ္အားကစာႏွင့္ကာယ ပညာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထန္ အိတ္၊ ျပည္နယ္တည္ေဆာက္ေရး ေကာ္မ တီအဖြဲ႔ဝင္မ်ားေရွ႕တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း တင္ဒါ ဖြင့္ေဖာက္စစ္ေဆးျခင္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ခဲ႔ ေၾကာင္းသိရသည္။

ဦးထြန္းလြင္(ျမ၀တီ)

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

လွိုင်လင်ခရိုင်မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံ တည်ဆောက်ရေးတင်ဒါဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေး ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇွန် - ၈

၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီး ဌာန၏ ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက် ခွင့်ပြု ရန်ပုံငွေဖြင့် တည်ဆောက်မည့် လွိုင်လင်ခရိုင် မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း Open Tender တင်ဒါဖွင့်လှစ် ခြင်းအခမ်းအနားကို ဇွန်လ ၆ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့သစ်တောရပ်ကွက်ရှိ ရှမ်းပြည်နယ်အားကစားနှင့်ကာယပညာဦးစီးဌာနရုံး အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။

အခမ်းအနားသို့ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက တင်ဒါစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ အားရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာ ညီညီအောင်က သစ်များကို ဝယ်ယူသုံးစွဲရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံက ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဧပြီလမှ စက်တင်ဘာလအထိ ပြည်ထောင်စု ဘတ်ဂျက်ခွင့်ပြုငွေဖြင့် တည်ဆောက်မည့် Open Tender လွိုင်လင်ခရိုင် မိုးလုံလေလုံအားကစားရုံ တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းအတွက်တင်ဒါ တင်သွင်းထားသော ကုမ္ပဏီ (၁၁)ခုမှတာဝန်ရှိသူများနှင့် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးထွန်း၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်၊ ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်း ရှဲန်တစ်လုံ၊ ပြည်နယ်အားကစာနှင့်ကာယ ပညာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးထန် အိတ်၊ ပြည်နယ်တည်ဆောက်ရေး ကော်မ တီအဖွဲ့ဝင်များရှေ့တွင် ပွင့်လင်းမြင်သာစွာဖြင့် တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်း တင်ဒါ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးခြင်းများဆောင် ရွက်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။

ဦးထွန်းလွင်(မြဝတီ)

 

ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္က်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၅

93

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ကို ဇြန္ ၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

ကမၻာႀကီးသည္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ လူဦးေရအဆမတန္ တိုးပြားလာမႈႏွင့္အတူ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို အလြန္အကၽြံ ထုတ္ယူသုံးစြဲျခင္း၊ ၿမိဳ႕႐ြာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ား တိုးခ်ဲ႕ျခင္း၊ စက္႐ုံအလုပ္႐ုံမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လာျခင္း၊ အစရွိသည္တို႔မွ နည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ထြက္ရွိလာေသာ မွန္လုံအိမ္ဓါတ္ေငြ႕မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာၿပီး အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသကဲ့သို႔ အမႈိက္မ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့စြန္႔ပစ္မႈ၊ အထူးသျဖင့္ ပလပ္စတစ္အမႈိက္မ်ားကို မဆင္မျခင္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူသားမ်ား၏ က်န္းမာေရးသာမက ေရေနသတၱဝါမ်ား၏ အသက္ အႏၲရာယ္ကိုပင္ ၿခိမ္ေျခာက္လာသည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈ၏ ၉၀ % သည္ လူသားမ်ား၏ပေရာဂေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိရပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအေနျဖင့္ လူမႈဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သန္႔ရွင္း သာယာ လွပေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အား လက္ဆင့္ကမ္းႏိုင္ရန္အတြက္ ပလပ္စတစ္အိတ္သုံးစြဲမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး၊ ပလပ္စတစ္ အိတ္သုံးစြဲမႈကိုျငင္းပယ္ျခင္း(Reject)၊ အစားထိုးသုံးစြဲျခင္းျဖင့္ ေလ်ာ့ခ်သုံးစြဲျခင္း(Reduce)၊ ျပန္လည္အသုံးျပဳျခင္း (Reuse)၊ ကုန္ၾကမ္းျဖင့္အသုံးျပဳကာ ျပန္လည္ထုတ္လုပ္ျခင္း (Recycle)ႏွင့္ အသုံးျပဳၿပီးေသာ တစ္ခါသုံးပလပ္စတစ္ မ်ားအား ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္ေသာေနရာသို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔ျခင္း (Return)၊ စသည့္  5R နည္းလမ္းမ်ားကို လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာေလာကႀကီးႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းမႈျဖစ္ေစေသာ သက္ရွိသတၱဝါ မ်ားကိုပ်က္စီးေစေသာ လူသားတို႔၏က်န္းမာေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနေသာ တစ္ခါသုံးပလပ္စတစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မဆင္မျခင္ထုတ္လုပ္ သုံးစြဲမႈမျပဳၾကရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီက သတိျပဳလိုက္နာေဆာင္႐ြက္ရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းေျပာၾကား လိုေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ စာစီစာကုံးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယဆုရရွိသူမ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအလယ္တန္းအဆင့္ စာစီစာကုံး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမ၊ ဒုတိယႏွင့္ တတိယဆုရရွိသူမ်ားအား ျပည္နယ္တရားလႊတ္ေတာ္တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ ဦးႂကြယ္ႂကြယ္မွ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ႏွင့္ အလယ္တန္းအဆင့္ စာစီစာကုံး ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရရွိ သူမ်ားအား ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာညီညီေအာင္ႏွင့္ ျပည္နယ္လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးခြန္ရဲေထြးတို႔မွ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပး၍လည္းေကာင္း၊ စိမ္းလန္းသန္႔ရွင္းေသာေက်ာင္းအျဖစ္ေ႐ြးခ်ယ္ ခံရေသာ ေက်ာင္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားကို ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းလုံေက်ာ္မွ ခ်ီးျမႇင့္၍လည္းေကာင္း၊ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပန္လည္အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ အိမ္တြင္းလက္မႈပစၥည္းမ်ား တီထြင္ဖန္တီးျပဳလုပ္ ျခင္းအတြက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ားကို ျပည္နယ္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းရွဲန္တစ္လုံမွ ဆုခ်ီးျမႇင့္ေပးၿပီး၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာအသိပညာေပး ဗီဒီယိုျပသကာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ခန္းမအတြင္းခင္းက်င္းျပသထားေသာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ကမၻာ့ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ အသိပညာေပး ျပခန္းအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

+Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇွန် - ၅

၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကို ဇွန် ၅ ရက် နံနက် ၈ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

ကမ္ဘာကြီးသည် တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ လူဦးရေအဆမတန် တိုးပွားလာမှုနှင့်အတူ စားဝတ်နေရေးအတွက် သယံဇာတ အရင်းအမြစ်များကို အလွန်အကျွံ ထုတ်ယူသုံးစွဲခြင်း၊ မြို့ရွာနှင့် စိုက်ပျိုးမြေများ တိုးချဲ့ခြင်း၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာခြင်း၊ အစရှိသည်တို့မှ နည်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ထွက်ရှိလာသော မှန်လုံအိမ်ဓါတ်ငွေ့များကြောင့် ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာပြီး အကျိုးဆက်အားဖြင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေသကဲ့သို့ အမှိုက်များကို စည်းကမ်းမဲ့စွန့်ပစ်မှု၊ အထူးသဖြင့် ပလပ်စတစ်အမှိုက်များကို မဆင်မခြင်စွန့်ပစ်မှုများကြောင့် လူသားများ၏ ကျန်းမာရေးသာမက ရေနေသတ္တဝါများ၏ အသက် အန္တရာယ်ကိုပင် ခြိမ်ခြောက်လာသည့် အခြေအနေသို့ ရောက်ရှိလာပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှု၏ ၉၀ % သည် လူသားများ၏ပရောဂကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူလူထုတစ်ရပ်လုံးအနေဖြင့် လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့်ရေရှည်စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်များအတွက် သန့်ရှင်း သာယာ လှပသော ပတ်ဝန်းကျင်အား လက်ဆင့်ကမ်းနိုင်ရန်အတွက် ပလပ်စတစ်အိတ်သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး၊ ပလပ်စတစ် အိတ်သုံးစွဲမှုကိုငြင်းပယ်ခြင်း(Reject)၊ အစားထိုးသုံးစွဲခြင်းဖြင့် လျော့ချသုံးစွဲခြင်း(Reduce)၊ ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်း (Reuse)၊ ကုန်ကြမ်းဖြင့်အသုံးပြုကာ ပြန်လည်ထုတ်လုပ်ခြင်း (Recycle)နှင့် အသုံးပြုပြီးသော တစ်ခါသုံးပလပ်စတစ် များအား ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောနေရာသို့ ပြန်လည်ပေးပို့ခြင်း (Return)၊ စသည့်  5R နည်းလမ်းများကို လိုက်နာ ဆောင်ရွက်ကြရန် လိုအပ်ပါကြောင်း၊ ကမ္ဘာလောကကြီးနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ညစ်ညမ်းမှုဖြစ်စေသော သက်ရှိသတ္တဝါ များကိုပျက်စီးစေသော လူသားတို့၏ကျန်းမာရေးကို ခြိမ်းခြောက်နေသော တစ်ခါသုံးပလပ်စတစ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး မဆင်မခြင်ထုတ်လုပ် သုံးစွဲမှုမပြုကြရန် တစ်ဦးချင်းစီက သတိပြုလိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အလေးအနက် တိုက်တွန်းပြောကြား လိုကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကား၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံးပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယဆုရရှိသူများအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က ဆုများချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အခြေခံပညာအလယ်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲတွင် ပထမ၊ ဒုတိယနှင့် တတိယဆုရရှိသူများအား ပြည်နယ်တရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ် ဦးကြွယ်ကြွယ်မှ ဆုများချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်နှင့် အလယ်တန်းအဆင့် စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲတွင် ဆုရရှိ သူများအား ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာညီညီအောင်နှင့် ပြည်နယ်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ဦးခွန်ရဲထွေးတို့မှ ဆုများချီးမြှင့်ပေး၍လည်းကောင်း၊ စိမ်းလန်းသန့်ရှင်းသောကျောင်းအဖြစ်ရွေးချယ် ခံရသော ကျောင်းများအား ဂုဏ်ပြုဆုများကို ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး ဦးစိုင်းလုံကျော်မှ ချီးမြှင့်၍လည်းကောင်း၊ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည့် အိမ်တွင်းလက်မှုပစ္စည်းများ တီထွင်ဖန်တီးပြုလုပ် ခြင်းအတွက် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလွှာများကို ပြည်နယ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံမှ ဆုချီးမြှင့်ပေးပြီး၊ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာအသိပညာပေး ဗီဒီယိုပြသကာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ခန်းမအတွင်းခင်းကျင်းပြသထားသော ၂၀၁၈ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ် အသိပညာပေး ပြခန်းအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕တြင္းရွိ ေရႏႈတ္ေျမာင္းလမ္းတံတား ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၇

97

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္စည္သာယာေရးဝန္ႀကီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ဇြန္ ၆ ရက္ ညေန ၃ နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္၊ (အဘ) ဦးေက်ာ္ဇင္၊ (အမိ) ေဒၚရင္ရင္ေဌးတို႔၏ (သား) ေမာင္ဇင္မ်ိဳးထက္ (၁၀)ႏွစ္သည္  ေရစီးႏွင့္ ေမ်ာပါေသဆုံး ခဲ့ေသာ ငုဝါလမ္းေရေခ်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ရွိ ေရႏႈတ္ေျမာင္းျပဳျပင္ေနမႈ၊ ဇြန္ (၅)ရက္ေန႔တြင္ မိုးသည္းထန္စြာ႐ြာသြန္းမႈ ေၾကာင့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ေ႐ႊေတာင္ရပ္ကြက္ ေရဝပ္ေနမႈ၊ ဘုရားျဖဴရပ္ကြက္ရွိ ေလယာဥ္ကြင္းေဟာင္းသြားလမ္း၊ ရထားသံလမ္းေဘးရွိ ေရႏႈတ္ေျမာင္းတူးေဖာ္ေနမႈ၊ ေက်ာက္တလုံးလမ္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ေရႏႈတ္ေျမာင္းအသစ္ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ လိုက္လံၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾကၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္မွာၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် တောင်ကြီးမြို့တွင်းရှိ ရေနှုတ်မြောင်းလမ်းတံတား ကွင်းဆင်းကြည့်ရှု

တောင်ကြီး ဇွန် - ၇

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်စည်သာယာရေးဝန်ကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူးနှင့် တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ ဇွန် ၆ ရက် ညနေ ၃ နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ ကျောင်းကြီးစုရပ်ကွက်၊ (အဘ) ဦးကျော်ဇင်၊ (အမိ) ဒေါ်ရင်ရင်ဌေးတို့၏ (သား) မောင်ဇင်မျိုးထက် (၁၀)နှစ်သည်  ရေစီးနှင့် မျောပါသေဆုံး ခဲ့သော ငုဝါလမ်းရေချောင်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ပြီး ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ထောက်ပံ့ငွေများ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် မြို့မရပ်ကွက်ရှိ ရေနှုတ်မြောင်းပြုပြင်နေမှု၊ ဇွန် (၅)ရက်နေ့တွင် မိုးသည်းထန်စွာရွာသွန်းမှု ကြောင့် တောင်ကြီးမြို့၊ ရွှေတောင်ရပ်ကွက် ရေဝပ်နေမှု၊ ဘုရားဖြူရပ်ကွက်ရှိ လေယာဉ်ကွင်းဟောင်းသွားလမ်း၊ ရထားသံလမ်းဘေးရှိ ရေနှုတ်မြောင်းတူးဖော်နေမှု၊ ကျောက်တလုံးလမ်းရှိ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာနမှ ဆောင်ရွက်နေသော ရေနှုတ်မြောင်းအသစ် ဆောင်ရွက်နေမှု လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးကြပြီး လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်မှာကြားပေးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

 

ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

ကြမ္းလုံ ဇြန္ - ၄

92

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ ကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ရေန႔ အထိမ္း အမွတ္ ေဆးလိပ္ေငြ႕ကင္းစင္ ရွမ္းျပည္တစ္ခြင္  မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲကို ကြမ္းလုံၿမိဳ႕၌ ဇြန္လ (၃)ရက္ ေန႔နံနက္ပိုင္းက က်င္းပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါ မီနီမာရသြန္ၿပိဳင္ပြဲအား ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္လူမႈေရး ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းမွ ေသနတ္ပစ္ေဖာက္တာလႊတ္ေပးခဲ့ၿပီး၊ ၿပိဳင္ပြဲကို ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ (၁၀၀)ဦး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ကာ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ဆုရရွိသူမ်ားကို ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိ

သူမ်ားမွ ဆုမ်ားအသီးသီးခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဖရ(ရွမ္း)

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင်မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကျင်းပ

ကွမ်းလုံ ဇွန် - ၄

 

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် ကမ္ဘာ့ဆေးလိပ်မသောက်ရနေ့ အထိမ်း အမှတ် ဆေးလိပ်ငွေ့ကင်းစင် ရှမ်းပြည်တစ်ခွင်  မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲကို ကွမ်းလုံမြို့၌ ဇွန်လ (၃)ရက် နေ့နံနက်ပိုင်းက ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

အဆိုပါ မီနီမာရသွန်ပြိုင်ပွဲအား ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းမှ သေနတ်ပစ်ဖောက်တာလွှတ်ပေးခဲ့ပြီး၊ ပြိုင်ပွဲကို ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ (၁၀၀)ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ကာ ပြိုင်ပွဲတွင်ဆုရရှိသူများကို ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိ

သူများမှ ဆုများအသီးသီးချီးမြှင့်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

အဖရ(ရှမ်း)

 

ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးျပားေက်း႐ြာအုပ္စု ကန္ေတာ္ကန္သဲႏႈန္းဆည္ယူမႈႏွင့္ ဆတ္ေသေက်း႐ြာ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၇

98

ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ဇြန္ ၇ ရက္က  ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဝါးျပားေက်း႐ြာအုပ္စု ကန္ေတာ္ကန္သဲႏႈန္းဆည္ယူမႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေနမႈကိုသြားေရာက္ ၾကည့္႐ႈရာ ျပည္နယ္ဆည္ေျမာင္းဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးမွ ရွင္းလင္းၿပီး ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ကန္ေတာ္ကန္ အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကကာ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္မွာၾကားခဲ့သည္။

 ဆက္လက္၍ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ဆတ္ေသေက်း႐ြာဘုန္ႀကီးေက်ာင္း ၌ ေဒသခံမိဘျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး၊ ဆတ္ေသေက်း႐ြာေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးခြန္တစိန္မွ ပင္ျဖစ္-ဆတ္ေသလမ္းေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ လၽွပ္စစ္မီးရရွိေရး တို႔ကိုတင္ျပရာ ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉးႏွင့္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔မွ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ရွင္းလင္းတင္ျပကာ၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ နိဂုံးခ်ဳပ္ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ရပ္ေစာက္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ၿပိဳ ေက်း႐ြာတြင္ H Double Co.,Ltd မွ တာဝန္ယူေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ဇလဲ- ဆတ္ေသလမ္း(၅/၀)မိုင္ ကတၱရာခင္းျခင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ၁၅ ေပ ကြန္ကရစ္တံတား ၂ စင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းကိုနယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနတာဝန္ရွိသူ တစ္ဦးမွ ရွင္းလင္းရာ လမ္း၊ တံတားႏွင့္ပတ္သက္၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားခဲ့ၿပီး ေတာင္ႀကီး-ဇလဲ-လဲသက္လမ္းပိုင္ျပဳျပင္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ ၾကည့္႐ႈရာ ျပည္နယ္လမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူက ရွင္းလင္း၍ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ နားေယာင္းေရထြက္မွ ေရတင္ပိုက္လိုင္း ႏွင့္ ေရျဖန္႔ေဝမႈအေျခအေနမ်ားကို ဝင္ေရာက္ၾကည့္႐ႈရာ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနမွ လိုက္လံရွင္းလင္းျပသကာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္စြက္မွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ဝါးပြားကျေးရွာအုပ်စု ကန်တော်ကန်သဲနှုန်းဆည်ယူမှုနှင့် ဆတ်သေကျေးရွာ ဒေသခံမိဘပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ

တောင်ကြီး ဇွန် - ၇

ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ဇွန် ၇ ရက်က  ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ ဝါးပြားကျေးရွာအုပ်စု ကန်တော်ကန်သဲနှုန်းဆည်ယူမှုနှင့် ပြုပြင်နေမှုကိုသွားရောက် ကြည့်ရှုရာ ပြည်နယ်ဆည်မြောင်းဦးစီးဌာနမှ ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ရှင်းလင်းပြီး ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ကန်တော်ကန် အား လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြကာ လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်မှာကြားခဲ့သည်။

 ဆက်လက်၍ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ဆတ်သေကျေးရွာဘုန်ကြီးကျောင်း ၌ ဒေသခံမိဘပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံရာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး၊ ဆတ်သေကျေးရွာဒေသခံပြည်သူတစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးခွန်တစိန်မှ ပင်ဖြစ်-ဆတ်သေလမ်းကောင်းမွန်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး တို့ကိုတင်ပြရာ ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးနှင့် ရပ်စောက်မြို့နယ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တို့မှ တင်ပြချက်များကို ပြန်လည်ရှင်းလင်းတင်ပြကာ၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် ရပ်စောက်မြို့နယ်၊ တောင်ပြို ကျေးရွာတွင် H Double Co.,Ltd မှ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ရန်ပုံငွေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ဇလဲ- ဆတ်သေလမ်း(၅/၀)မိုင် ကတ္တရာခင်းခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ၁၅ ပေ ကွန်ကရစ်တံတား ၂ စင်းဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းကိုနယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနတာဝန်ရှိသူ တစ်ဦးမှ ရှင်းလင်းရာ လမ်း၊ တံတားနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သည်များကို မှာကြားခဲ့ပြီး တောင်ကြီး-ဇလဲ-လဲသက်လမ်းပိုင်ပြုပြင်ဆောင်ရွက်နေမှု ကြည့်ရှုရာ ပြည်နယ်လမ်းဦးစီးဌာနမှ တာဝန်ရှိသူက ရှင်းလင်း၍ တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ နားယောင်းရေထွက်မှ ရေတင်ပိုက်လိုင်း နှင့် ရေဖြန့်ဝေမှုအခြေအနေများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရာ မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာနမှ လိုက်လံရှင်းလင်းပြသကာ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်မှာကြားခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္အသက္ (၂၅)ႏွစ္ေအာက္ စားပြဲတင္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲ ဖြင့္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၄

91

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဖလား ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္အသက္(၂၅)ႏွစ္ေအာက္ စားပြဲတင္ တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲဖြင့္ပြဲကို ဇြန္(၄)ရက္ နံနက္ (၁၀) နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္ေလ့က်င့္ေရးအားကစား႐ုံ၌ က်င္းပေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ျပည္နယ္လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးထြန္းက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ ယေန႔က်င္းပသည့္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္စားပြဲတင္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲမွ တဆင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အသင္းအတြက္ လက္ေ႐ြးစင္အားကစားသမားမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ (၁၅)ရက္ေန႔မွ (၁၉)ရက္ေန႔ထိ က်င္းပမည့္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္စားပြဲတင္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္အသက္ (၂၅)ႏွစ္ေအာက္ စားပြဲတင္တင္းနစ္ၿပိဳင္ပြဲကို က်င္းပ ျပဳလုပ္ရသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းတြင္ ရွိသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွာ စားပြဲတင္တင္းနစ္အားကစား အဆင့္အတန္းတိုးတက္ျမႇင့္မားလာေရး၊ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားအား ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ေရး၊ လူငယ္လူ႐ြယ္ အခ်င္းခ်င္းခ်စ္ခင္စည္းလုံးညီၫႊတ္မႈရရွိကာ က်န္းမာၿပီးႀကံ႕ခိုင္ေသာ လူငယ္မ်ားအျဖစ္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ အားကစား က႑တိုးတက္ျမင့္မားေစၿပီး ၿမိဳ႕ဆက္သစ္ႏိုင္ငံ့ဂုဏ္ေဆာင္အားကစားသမားမ်ား ေပၚထြက္လာေစလို သည့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်င္းပေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယေန႔က်င္းပေပးသည့္ၿပိဳင္ပြဲကို ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္(၁၈)ၿမိဳ႕နယ္မွ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကကာ ၿပိဳင္ပြဲမွ ထူးခၽြန္သည့္ ႐ြက္ပုန္းသီးအားကစားသမားေကာင္းမ်ား ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ေသြးသစ္ေလာင္းေပးႏိုင္မည့္ မ်ိဳးဆက္သစ္အားကစားသမားမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္လိမ့္ မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားသည္။

ထို႔ေနာက္ ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားသမားမ်ားက အားကစားသစၥာအဓိဌာန္႐ြတ္ဆိုၾကၿပီး ျပည္နယ္လူမႈေရး ဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က ၿပိဳင္ပြဲဝင္အားကစားသမားမ်ားအား လိုက္လံႏႈတ္ဆက္ကာ ၿပိဳင္ပြဲပထမပြဲစဥ္အျဖစ္ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အသင္းႏွင့္ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္အသင္းယွဥ္ၿပိဳင္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း (ေတာင္ႀကီး)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ရှမ်းပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား မြို့နယ်အလိုက်အသက် (၂၅)နှစ်အောက် စားပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇွန် - ၄

၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်ဖလား မြို့နယ်အလိုက်အသက်(၂၅)နှစ်အောက် စားပွဲတင် တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲဖွင့်ပွဲကို ဇွန်(၄)ရက် နံနက် (၁၀) နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ ပြည်နယ်လေ့ကျင့်ရေးအားကစားရုံ၌ ကျင်းပကြောင်း သိရသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်စား ပြည်နယ်လူမှုရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာမျိုးထွန်းက အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာ ယနေ့ကျင်းပသည့် မြို့နယ်အလိုက်စားပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲမှ တဆင့် ရှမ်းပြည်နယ်အသင်းအတွက် လက်ရွေးစင်အားကစားသမားများကို ရွေးချယ်ပြီး နေပြည်တော်တွင် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၁၅)ရက်နေ့မှ (၁၉)ရက်နေ့ထိ ကျင်းပမည့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်စားပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲကို ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ကြောင်း၊ မြို့နယ်အလိုက်အသက် (၂၅)နှစ်အောက် စားပွဲတင်တင်းနစ်ပြိုင်ပွဲကို ကျင်းပ ပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်မှာ ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းတွင် ရှိသည့် မြို့နယ်များမှာ စားပွဲတင်တင်းနစ်အားကစား အဆင့်အတန်းတိုးတက်မြှင့်မားလာရေး၊ လူငယ်မျိုးဆက်သစ်များအား မွေးထုတ်ပေးနိုင်ရေး၊ လူငယ်လူရွယ် အချင်းချင်းချစ်ခင်စည်းလုံးညီညွှတ်မှုရရှိကာ ကျန်းမာပြီးကြံ့ခိုင်သော လူငယ်များအဖြစ် ရှမ်းပြည်နယ်၏ အားကစား ကဏ္ဍတိုးတက်မြင့်မားစေပြီး မြို့ဆက်သစ်နိုင်ငံ့ဂုဏ်ဆောင်အားကစားသမားများ ပေါ်ထွက်လာစေလို သည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျင်းပပေးရခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ကျင်းပပေးသည့်ပြိုင်ပွဲကို ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းရှိ မြို့နယ်(၁၈)မြို့နယ်မှ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကြကာ ပြိုင်ပွဲမှ ထူးချွန်သည့် ရွက်ပုန်းသီးအားကစားသမားကောင်းများ ရှမ်းပြည်နယ်အတွက် သွေးသစ်လောင်းပေးနိုင်မည့် မျိုးဆက်သစ်အားကစားသမားများကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်လိမ့် မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောကြားသွားသည်။

ထို့နောက် ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများက အားကစားသစ္စာအဓိဌာန်ရွတ်ဆိုကြပြီး ပြည်နယ်လူမှုရေး ဝန်ကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့က ပြိုင်ပွဲဝင်အားကစားသမားများအား လိုက်လံနှုတ်ဆက်ကာ ပြိုင်ပွဲပထမပွဲစဉ်အဖြစ် တောင်ကြီးမြို့နယ်အသင်းနှင့် မိုးမိတ်မြို့နယ်အသင်းယှဉ်ပြိုင်နေမှုကို ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း (တောင်ကြီး)

ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာအတြက္ မ်ိဳးေစ့ဓါတ္ေျမၾသဇာေပးအပ္ပြဲႏွင့္ မိုးစပါးသိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္ ႏွင့္ ပ်ိဳးသက္ႏု ေကာက္ကြက္က်ဲ ပ်ိဳးေထာင္နည္း လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၇

99

ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာအတြက္ မ်ိဳးေစ့ဓါတ္ေျမၾသဇာေပးအပ္ပြဲႏွင့္  မိုးစပါးသိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္ ( Raised bed)ႏွင့္ ပ်ိဳးသက္ႏု ေကာက္ကြက္က်ဲ (SRI) ပ်ိဳးေထာင္နည္း လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပပြဲကို ဇြန္ ၇ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊ ေ႐ႊေညာင္ၿမိဳ႕မအုပ္စု၊ ကြမ္းဘုံေက်း႐ြာ၊ ေတာင္သူဦးေလာလီ၏ စံျပစိုက္ခင္း၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စိုက္ပ်ိဳးရာသီမွစ၍ ခ႐ိုင္အလိုက္ေက်း႐ြာတစ္႐ြာအား စနစ္တက် ေ႐ြးခ်ယ္ကာ ဘက္စုံအဆင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ခ႐ိုင္ ႏွစ္႐ြာ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာအျပင္ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ တစ္႐ြာေ႐ြးခ်ယ္၍ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္ နည္းပညာသုံး စံျပေက်း႐ြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္သြားမည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ဘက္စုံပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း အားျဖင့္ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေရးကို ဦးတည္ေဆာင္႐ြက္သြားၾကရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယေန႔အခမ္းအနား တြင္ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံးစိုက္ခင္းႀကီးမ်ားအတြက္ ေ႐ႊရင္ေအးစပါးမ်ိဳး တင္း(၁.၅)တင္းအိတ္ ၁၀၀ အိတ္ႏွင့္ အာမိုဓါတ္ေျမၾသဇာ ၁၀၀ အိတ္ တန္ဖိုးအားျဖင့္ က်ပ္ ၆၃ သိန္းဖိုး ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သြားမည္ဟု သိရွိရပါေၾကာင္း၊ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံး သြင္းအားစုမ်ားကို စနစ္တက်သုံးစြဲ၍ သိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္မ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန၏ ပညာေပးလမ္းၫႊန္ခ်က္အတိုင္း လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ေစလိုပါေၾကာင္း ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္က အဖြင့္အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးတင္ဦးႀကိဳင္မွ စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားကာ ေတာင္ႀကီးခ႐ိုင္၊ ခ႐ိုင္ဦးစီးမႉး ဦးေဇာ္ဝင္းထြန္းမွ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပစိုက္ခင္းႀကီးမ်ားအတြက္ မ်ိဳးေစ့ဓါတ္ေျမၾသဇာေပးအပ္ပြဲႏွင့္ မိုးစပါးသိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္ ႏွင့္ ပ်ိဳးသက္ႏု ေကာက္ကြက္က်ဲ ပ်ိဳးေထာင္နည္း လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပပြဲ က်င္းပရျခင္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး၊ ဘက္စုံအဆင့္ျမင့္နည္းပညာသုံး စံျပစိုက္ခင္းႀကီးမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးသြင္းအားစု မ်ားျဖစ္သည့္ မ်ိဳးေစ့ႏွင့္ဓါတ္ေျမၾသဇာမ်ားကို ေတာင္သူႀကီးမ်ားအား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားမွ ေပးအပ္၍ မိုးစပါးသိပၸံနည္းက် စိုက္နည္းစနစ္ ( Raised bed)ႏွင့္ ပ်ိဳးသက္ႏု ေကာက္ကြက္က်ဲ (SRI) ပ်ိဳးေထာင္နည္း လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပပြဲအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ေနာက္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔သည္ ျမန္မာေဆးမားအူးလ္အြန္ဒုံ စီမံကိန္း ဒုတိယႏွစ္၏ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထူးခၽြန္သည့္ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ထပ္ေဆာင္းဆုေၾကးေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ရာ ရွမ္းျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးဦးစီးဌာန ျပည္နယ္ဦးစီးမႉး ဦးတင္ဦးႀကိဳင္မွ စီမံကိန္း၏ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ား၊ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး၊ ဆုရရွိသည့္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ ဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ရာ A အဆင့္ ရရွိေသာ ေနာင္လြယ္ေက်း႐ြာႏွင့္ လက္ပံပင္ေက်း႐ြာတို႔အား ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မွ ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊ B အဆင့္ ရရွိေသာ လူ႐ိုးေတာင္ေက်း႐ြာ၊ ေက်ာက္စုေက်း႐ြာ၊ ပုန္းအင္းေက်း႐ြာတို႔အား ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီး၊ ျပည္နယ္သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးတို႔မွ ေပးအပ္၍လည္းေကာင္း၊   C အဆင့္ရရွိေသာေက်း႐ြာတို႔အား ျပည္နယ္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉးတို႔မွ  အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၾကၿပီး၊  ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒါက္တာလင္းထြဋ္မွ စီမံကိန္းဝင္ေက်း႐ြာမ်ားသို႔ အားေပးခ်ီးက်ဴးစကား ေျပာၾကားခဲ့ၾကေၾကာင္းသိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာအတွက် မျိုးစေ့ဓါတ်မြေသြဇာပေးအပ်ပွဲနှင့်  မိုးစပါးသိပ္ပံနည်းကျ စိုက်နည်းစနစ် နှင့် ပျိုးသက်နု ကောက်ကွက်ကျဲ ပျိုးထောင်နည်း လက်တွေ့သရုပ်ပြ

တောင်ကြီး ဇွန် - ၇

ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန တောင်ကြီးခရိုင်၊ တောင်ကြီးမြို့နယ်တွင် ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာအတွက် မျိုးစေ့ဓါတ်မြေသြဇာပေးအပ်ပွဲနှင့်  မိုးစပါးသိပ္ပံနည်းကျ စိုက်နည်းစနစ် ( Raised bed)နှင့် ပျိုးသက်နု ကောက်ကွက်ကျဲ (SRI) ပျိုးထောင်နည်း လက်တွေ့သရုပ်ပြပွဲကို ဇွန် ၇ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ ရွှေညောင်မြို့မအုပ်စု၊ ကွမ်းဘုံကျေးရွာ၊ တောင်သူဦးလောလီ၏ စံပြစိုက်ခင်း၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုနှစ် စိုက်ပျိုးရာသီမှစ၍ ခရိုင်အလိုက်ကျေးရွာတစ်ရွာအား စနစ်တကျ ရွေးချယ်ကာ ဘက်စုံအဆင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် တစ်ခရိုင် နှစ်ရွာ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာအပြင် တစ်မြို့နယ် တစ်ရွာရွေးချယ်၍ ဘက်စုံအဆင့်မြင့် နည်းပညာသုံး စံပြကျေးရွာ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု သိရှိရပါကြောင်း၊ ဘက်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း အားဖြင့် တောင်သူများအတွက် အကျိုးအမြတ်ရရှိရေးကို ဦးတည်ဆောင်ရွက်သွားကြရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ယနေ့အခမ်းအနား တွင် ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံးစိုက်ခင်းကြီးများအတွက် ရွှေရင်အေးစပါးမျိုး တင်း(၁.၅)တင်းအိတ် ၁၀၀ အိတ်နှင့် အာမိုဓါတ်မြေသြဇာ ၁၀၀ အိတ် တန်ဖိုးအားဖြင့် ကျပ် ၆၃ သိန်းဖိုး ထောက်ပံ့ပေးအပ်သွားမည်ဟု သိရှိရပါကြောင်း၊ တောင်သူများအနေဖြင့်လည်း စိုက်ပျိုးရေးသုံး သွင်းအားစုများကို စနစ်တကျသုံးစွဲ၍ သိပ္ပံနည်းကျ စိုက်နည်းစနစ်များကို စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ပညာပေးလမ်းညွှန်ချက်အတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်စေလိုပါကြောင်း ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်က အဖွင့်အမှာစကား၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးတင်ဦးကြိုင်မှ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော လုပ်ငန်းစဉ်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားကာ တောင်ကြီးခရိုင်၊ ခရိုင်ဦးစီးမှူး ဦးဇော်ဝင်းထွန်းမှ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြစိုက်ခင်းကြီးများအတွက် မျိုးစေ့ဓါတ်မြေသြဇာပေးအပ်ပွဲနှင့် မိုးစပါးသိပ္ပံနည်းကျ စိုက်နည်းစနစ် နှင့် ပျိုးသက်နု ကောက်ကွက်ကျဲ ပျိုးထောင်နည်း လက်တွေ့သရုပ်ပြပွဲ ကျင်းပရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၊ ဘက်စုံအဆင့်မြင့်နည်းပညာသုံး စံပြစိုက်ခင်းကြီးများအတွက် စိုက်ပျိုးရေးသုံးသွင်းအားစု များဖြစ်သည့် မျိုးစေ့နှင့်ဓါတ်မြေသြဇာများကို တောင်သူကြီးများအား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများမှ ပေးအပ်၍ မိုးစပါးသိပ္ပံနည်းကျ စိုက်နည်းစနစ် ( Raised bed)နှင့် ပျိုးသက်နု ကောက်ကွက်ကျဲ (SRI) ပျိုးထောင်နည်း လက်တွေ့သရုပ်ပြပွဲအား လှည့်လည်ကြည့်ရှုအားပေးကြကြောင်းသိရသည်။

ထို့နောက်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် တာဝန်ရှိသူတို့သည် မြန်မာဆေးမားအူးလ်အွန်ဒုံ စီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်၏ ဆောင်ရွက်ချက်များအပေါ် ထူးချွန်သည့် ကျေးရွာများသို့ ထပ်ဆောင်းဆုကြေးငွေများ ထောက်ပံ့ပေးအပ်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ရာ ရှမ်းပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ပြည်နယ်ဦးစီးမှူး ဦးတင်ဦးကြိုင်မှ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များ၊ ဆောင်ရွက်ချက်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး၊ ဆုရရှိသည့်ကျေးရွာများသို့ ဆုများချီးမြှင့်ရာ A အဆင့် ရရှိသော နောင်လွယ်ကျေးရွာနှင့် လက်ပံပင်ကျေးရွာတို့အား ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်မှ ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊ B အဆင့် ရရှိသော လူရိုးတောင်ကျေးရွာ၊ ကျောက်စုကျေးရွာ၊ ပုန်းအင်းကျေးရွာတို့အား ပြည်နယ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး၊ ပြည်နယ်သယံဇာတနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးတို့မှ ပေးအပ်၍လည်းကောင်း၊   C အဆင့်ရရှိသောကျေးရွာတို့အား ပြည်နယ်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူးတို့မှ  အသီးသီးပေးအပ်ခဲ့ကြပြီး၊  ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာလင်းထွဋ်မှ စီမံကိန်းဝင်ကျေးရွာများသို့ အားပေးချီးကျူးစကား ပြောကြားခဲ့ကြကြောင်းသိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ပိုစတာ ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၂ ရက္

89

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆးဝါး အလြဲသုံးမႈႏွင့္ တရားမဝင္ေရာင္းဝယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ (၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ပိုစတာ ၿပိဳင္ပြဲကို ဇြန္ ၂ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ အမွတ္ ၁ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္း ေဒၚခင္သိန္းခန္းမ၌က်င္းပေၾကာင္းသိရသည္။

(၂၁)ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းခ်ီ၊ ကာတြန္း၊ ပိုစတာ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အနာဂတ္ပန္းမ်ား ပြင့္လန္းဖို႔ မူးယစ္ေဆးဝါးတိုက္ဖ်က္စို႔၊ မူးယစ္ကင္းေဝးက်န္းမာေရး အားကစားႏွင့္ျမႇင့္တင္ေပး၊ ႏိုင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ မူးယစ္ေဆးကိုဆန္႔က်င္စို႔၊ လူငယ္ဘဝ တိုးတက္ဖို႔ မူးယစ္အႏၲရာယ္ ကာကြယ္စို႔၊ လူသားရင္းျမစ္မ်ိဳးဆက္သစ္ မူးယစ္မွန္သမၽွတိုက္ဖ်က္ပစ္၊ ဦးစြာနားေထာင္ပါ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ အထက္တန္းအဆင့္ (၃၅)ဦး၊ အလယ္တန္းအဆင့္(၄၆)ဦး၊ မူလတန္း အဆင့္ (၄၆)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၂၇)ဦး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ေနမႈကို ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဗမာတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာ ဝန္ႀကီး၊ အစိုးရအဖြဲ႕အတြင္းေရးမႉး ရွမ္းျပည္နယ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ ရဲမႉးႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဆရာ/ ဆရာမမ်ား၊ မိဘျပည္သူမ်ားတို႔က လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ အားေပးၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

(၂၁)ကြိမ်မြောက် ပန်းချီ၊ ကာတွန်း၊ ပိုစတာ ပြိုင်ပွဲကျင်းပ

တောင်ကြီး ဇွန် - ၂ ရက်

အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မူးယစ်ဆေးဝါး အလွဲသုံးမှုနှင့် တရားမဝင်ရောင်းဝယ်မှု တိုက်ဖျက်ရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် (၂၁)ကြိမ်မြောက် ပန်းချီ၊ ကာတွန်း၊ ပိုစတာ ပြိုင်ပွဲကို ဇွန် ၂ ရက် နံနက် ၉ နာရီက တောင်ကြီးမြို့၊ အမှတ် ၁ အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်း ဒေါ်ခင်သိန်းခန်းမ၌ကျင်းပကြောင်းသိရသည်။

(၂၁)ကြိမ်မြောက် ပန်းချီ၊ ကာတွန်း၊ ပိုစတာ ပြိုင်ပွဲတွင် အနာဂတ်ပန်းများ ပွင့်လန်းဖို့ မူးယစ်ဆေးဝါးတိုက်ဖျက်စို့၊ မူးယစ်ကင်းဝေးကျန်းမာရေး အားကစားနှင့်မြှင့်တင်ပေး၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ မူးယစ်ဆေးကိုဆန့်ကျင်စို့၊ လူငယ်ဘဝ တိုးတက်ဖို့ မူးယစ်အန္တရာယ် ကာကွယ်စို့၊ လူသားရင်းမြစ်မျိုးဆက်သစ် မူးယစ်မှန်သမျှတိုက်ဖျက်ပစ်၊ ဦးစွာနားထောင်ပါ ခေါင်းစဉ်များဖြင့် အထက်တန်းအဆင့် (၃၅)ဦး၊ အလယ်တန်းအဆင့်(၄၆)ဦး၊ မူလတန်း အဆင့် (၄၆)ဦး၊ စုစုပေါင်း (၁၂၇)ဦး ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်နေမှုကို ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ပြည်နယ် ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ၊ ဗမာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးရေးရာ ဝန်ကြီး၊ အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းရေးမှူး ရှမ်းပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ရဲမှူးကြီးနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ဆရာ/ ဆရာမများ၊ မိဘပြည်သူများတို့က လှည့်လည်ကြည့်ရှု အားပေးကြကြောင်း သိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

 

အားကစားႏွင့္ ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္

အားကစားႏွင့္ ပညာေရးေပါင္းစပ္သင္တန္းဖြင့္လွစ္

ေတာင္ႀကီး ဇြန္ - ၅

94

5

အဖရ(ရွမ္း)

ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ယာဥ္၊ စက္၊ ယႏၲရား (၁၃)စီးလႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံ

ေတာင္ႀကီး ေမ - ၃၁88

 

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၊ ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ျခဴးကမၻာကုမၸဏီမွ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ဝယ္ယူခဲ့ေသာ ယာဥ္၊ စက္၊ ယႏၲရား (၁၃)စီးလႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံျခင္းကို ေမ(၃၁)ရက္ေန႔လည္(၁၂)နာရီခြဲက ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ၌ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနမ်ားသည္ မိမိေကာက္ခံရရွိသည့္ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚတြင္ အေျခခံ၍ လမ္း၊ တံတား၊ ေရေပးေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အျခားစည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး၊ အဆိုပါလုပ္ငန္းမ်ားအား ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း လြယ္ကူလ်င္ျမန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနမ်ား၏ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ႏွစ္အလိုက္ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚမူတည္၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ဘ႑ာရန္ပုံေငြမွလည္းေကာင္း၊ ႏွစ္စဥ္ဝယ္ယူျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္ အပိုင္း(၁) ဘတ္ဂ်က္တြင္လည္း ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျဖည့္တင္းေပးေသာ ဘ႑ာရန္ပုံေငြ၊ ရွမ္းျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာန ရန္ပုံေငြမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးဌာနမ်ားမွ လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ ယာဥ္၊ စက္၊ ယႏၲရားမ်ားကို တင္ဒါေခၚယူ၍ ဝယ္ယူျဖည့္တင္းေဆာင္႐ြက္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းစြံဆိုင္းကအဖြင့္အမွာစကား၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားသည္။

ဆက္လက္၍ ျခဴးကမၻာကုမၸဏီလီမိတက္ အေရာင္းတာဝန္ခံ မခိုင္သဇင္ထြန္းမွ ယာဥ္၊ စက္၊ ယႏၲရား (၁၃)စီး လႊဲေျပာင္းအပ္ႏွံျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး  ျခဴးကမၻာကုမၸဏီလီမိတက္မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ရွမ္းျပည္နယ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီသို႔ ယာဥ္၊ စက္၊ ယႏၲရားမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ရာ ျပည္နယ္စည္ပင္သာယာေရးဝန္ႀကီး မွ လက္ခံရယူ၍လည္းေကာင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္ႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား တို႔က ၿမိဳ႕နယ္/ၿမိဳ႕နယ္ခြဲ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီမ်ားအတြက္ ယာဥ္၊ စက္၊ ယႏၲရား မ်ားလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ၿပီး၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတို႔က ယာဥ္၊ စက္၊ ယႏၲရားမ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး အေမႊးနံ႔သာရည္မ်ားပက္ဖ်န္းေပးၾကေၾကာင္းသိရွိရသည္။

ေမာင္ေမာင္သန္း(ေတာင္ႀကီး)

Unicode++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

မြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲ စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီများအတွက် ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရား (၁၃)စီးလွှဲပြောင်းအပ်နှံ

တောင်ကြီး မေ - ၃၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ မြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲ စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီများအတွက် ခြူးကမ္ဘာကုမ္ပဏီမှ တင်ဒါစနစ်ဖြင့် ဝယ်ယူခဲ့သော ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရား (၁၃)စီးလွှဲပြောင်းအပ်နှံခြင်းကို မေ(၃၁)ရက်နေ့လည်(၁၂)နာရီခွဲက တောင်ကြီးမြို့၊ မြို့တော်ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာနများသည် မိမိကောက်ခံရရှိသည့် ဝင်ငွေများအပေါ်တွင် အခြေခံ၍ လမ်း၊ တံတား၊ ရေပေးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် အခြားစည်ပင်သာယာရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး၊ အဆိုပါလုပ်ငန်းများအား ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း လွယ်ကူလျင်မြန်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရန် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာနများ၏ ဘတ်ဂျက်ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီမှ နှစ်အလိုက်ဘဏ္ဍာငွေရရှိမှုအပေါ်မူတည်၍လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့၏ ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေမှလည်းကောင်း၊ နှစ်စဉ်ဝယ်ယူဖြည့်ဆည်းထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိကြောင်း၊ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခု ဘဏ္ဍာရေးနှစ် အပိုင်း(၁) ဘတ်ဂျက်တွင်လည်း ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ဖြည့်တင်းပေးသော ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေ၊ ရှမ်းပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာန ရန်ပုံငွေများဖြင့် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးဌာနများမှ လိုအပ်လျက်ရှိသော ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရားများကို တင်ဒါခေါ်ယူ၍ ဝယ်ယူဖြည့်တင်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးစိုင်းစွံဆိုင်းကအဖွင့်အမှာစကား၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။

ဆက်လက်၍ ခြူးကမ္ဘာကုမ္ပဏီလီမိတက် အရောင်းတာဝန်ခံ မခိုင်သဇင်ထွန်းမှ ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရား (၁၃)စီး လွှဲပြောင်းအပ်နှံခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး  ခြူးကမ္ဘာကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ရှမ်းပြည်နယ် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီသို့ ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရားများ လွှဲပြောင်းပေးအပ်ရာ ပြည်နယ်စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး မှ လက်ခံရယူ၍လည်းကောင်း၊ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာလင်းထွဋ်နှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများ တို့က မြို့နယ်/မြို့နယ်ခွဲ စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီများအတွက် ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရား များလွှဲပြောင်းပေးအပ်ပြီး၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်၊ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးများနှင့် ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များတို့က ယာဉ်၊ စက်၊ ယန္တရားများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှုကြပြီး အမွှေးနံ့သာရည်များပက်ဖျန်းပေးကြကြောင်းသိရှိရသည်။

မောင်မောင်သန်း(တောင်ကြီး)

 

More Articles...

  1. ကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕၌က်င္းပ
  2. ျပည္နယ္အဆင့္ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔အခမ္းအနားက်င္းပ
  3. ကမၻာ့ေဆးလိပ္မေသာက္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားက်င္းပ
  4. ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး(တတိယေန႔)က်င္းပ
  5. ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အစည္းအေဝး ပထမေန႔က်င္းပ
  6. ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရးေန႔က်င္းပ
  7. ျပည္သူ႕အတြက္ ဒုတိယတစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲက်င္းပ
  8. ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး
  9. ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ မဘိမ္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ
  10. ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟန္ျမင့္မိုရ္-ၿမိဳ႕ႀကီး-႐ြာငံ လမ္းပိုင္းတိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္ေနမႈကို ၾကည့္႐ႈ

Subcategories

မူလသို့

အစိုးရအဖွဲ့

သတင်းများ

ဆက်သွယ်ရန်

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

inn-thar

ရှမ်းပြည်နယ်(တောင်ပိုင်း) ညောင်ရွှေမြို့နယ်နှင့် အင်းလေးကန်တဝိုက်တွင် အများဆုံး နေထိုင်ကြသည်။

We have 41 guests and no members online